13.7 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Νέο «επεισόδιο» στη ταραχώδη σχέση ΡΑΣ –  ΟΣΕ  

  • Της Μαρίας Μόσχου

Άλλη μία δοκιμασία περνά η σχέση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων με τον ΟΣΕ με αφορμή, αυτή τη φορά, το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο – Αίγιο – Ροδοδάφνη.

Η ΡΑΣ, η οποία αποτελεί την Ανεξάρτητη Αρχή που ελέγχει το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υπηρεσίες που παρέχει, σε επιστολή της με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2020 προς την διοίκηση του ΟΣΕ αναφέρει ότι ενημερώθηκε για την έναρξη δρομολογίων στο τμήμα – Κιάτο – Αίγιο – Ροδοδάφνη από μία ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΡΓΟΣΕ.

Ωστόσο όπως επισημαίνεται στην επιστολή, το έργο θα έπρεπε να πάρει Έγκριση Ασφάλειας Διαχειριστή Υποδομής και Πιστοποιητικό Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, κάτι που, όπως αναφέρει δεν είχε λάβει ακόμα το συγκεκριμένο έργο.

Μάλιστα  στην επιστολή τονίζεται ότι η ΡΑΣ ως αρμόδιος οργανισμός έγκρισης και πιστοποίησης ασφαλείας κρίνει σκόπιμη την συμμετοχή στελεχών της σε ασκήσεις αντιμετώπισης συμβάντος σε σήραγγες και ευρύτερα σε σιδηροδρομικές υποδομές (κάτι που πρέπει να γίνεται πριν αλλά και μετά την έναρξη λειτουργίας τους).

Μάλιστα παρακαλούν, εφεξής, για την έγκαιρη ενημέρωση, προκειμένου να παραβρίσκονται στις ασκήσεις στελέχη της ΡΑΣ ως παρατηρητές.

Ζητούσαν επίσης τα τελικά ΣΕΑ των σηράγγων με μήκος μεγαλύτερο των 1000 μέτρων στο συγκεκριμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, αλλά και αν είναι συμφωνημένα με τις αρμόδιες αρχές.

Στην επιστολή αναφέρονται και ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του νέου τμήματος μεταξύ των οποίων οι οδηγοί και οι μηχανοδηγοί που θα δραστηριοποιούνται στο τμήμα να έχουν παρακολουθήσει εκπαίδευση. Οι μεν μηχανοδηγοί θα πρέπει να  παρακολουθήσουν σχετική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ και να διαθέτουν επικαιροποιημένο πιστοποιητικό μηχανοδηγού.

Όσον αφορά τα συστήματα παρατρόχιου ελέγχου – χειρισμού και σηματοδότησης, ενέργειας και υποδομής, πρέπει επίσης να πληρούν συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις και να έχουν πάρει επίσης έγκριση.

Μάλιστα τονίζεται ότι αν τα συστήματα αυτά έχουν δημοπρατηθεί μετά τις 12 Οκτωβρίου 2010 θα πρέπει να πάρουν έγκριση θέσης σε λειτουργία από την ΡΑΣ πριν τη χρήση τους.

Η απάντηση του ΟΣΕ

Η απάντηση του ΟΣΕ ήρθε σχεδόν δύο μήνες μετά, στις 10 Αυγούστου 2020 ουσιαστικά μεταθέτοντας την ευθύνη για όλες τις παραλείψεις του έργου στην ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς να δίνει σαφή στοιχεία του έργου.

Συγκεκριμένα ο ΟΣΕ στην επιστολή του επισημαίνει ότι οι ασκήσεις αντιμετώπισης συμβάντων στις σιδηροδρομικές σήραγγες της νέας γραμμής διοργανώθηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ η οποία θα έπρεπε να μεριμνήσει να ενημερώσει την ΡΑΣ.

‘Οσον αφορά τα ΣΕΑ σηράγγων αναφέρει ότι ο ΟΣΕ έχει απαντήσει στην ΕΡΓΟΣΕ στις 13 Ιουλίου , έγγραφο που κοινοποιήθηκε στην ΡΑΣ.

Για την εκπαίδευση μηχανοδηγών και συνοδών επισημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΣΕ .

Τέλος παρακαλεί την ΕΡΓΟΣΕ να αποστείλει στον ΟΣΕ άμεσα πλήρης τεχνικούς φακέλους για τα υποσυστήματα της γραμμής, χωρίς να δίνει καμία απάντηση

Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι σχέσεις  ΡΑΣ – ΟΣΕ είναι σε τεντωμένο σχοινί από το 2018 όταν και δημοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση της ΡΑΣ για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και τα παράπονα των επιβατών για τις σιδηροδρομικές υποδομές .

Τότε είχε προκύψει έντονη δυσαρέσκεια των επιβατών με αποτέλεσμα να προκύψει άγρια κόντρα μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την ευθύνη με τελικό αποδέκτη την ΡΑΣ.

Η παρέμβαση της ΕΕ

Δύο μήνες μετά ο ΟΣΕ δέχεται πολύ κακή κριτική για τα έργα , αυτή τη φορά από την ΕΕ, με απειλή ακόμη και για διακοπή της χρηματοδότησης-.

Η ΕΕ ζητά την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ, με τρόπο που να διασφαλίζεται πως τα σιδηροδρομικά έργα δεν θα καθυστερούν για χρόνια, θα λειτουργούν ικανοποιητικά και θα υπάρχει σαφές μοντέλο συντήρησης, δίνοντας προθεσμία έως το τέλος του 2021 να έχει υλοποιηθεί.

Μάλιστα, μέχρι να τελεσφορήσει το συγκεκριμένο σχέδιο και να δημιουργηθεί από κοινού ένας κατάλογος με έργα προτεραιότητας, η Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η Ελλάδα να μην λάβει κοινοτικά κονδύλια για σιδηροδρομικά έργα.

Τα οικονομικά του ΟΣΕ

461,5 εκατ. ευρώ  ζημιά το αποτέλεσμα της χρήσης του 2019

Για το 2019 ο ΟΣΕ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,02%, ποσού 1,8 εκατ. ευρώ, αλλά πτώση των συνολικών εσόδων κατά -2,9%, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα  σημειώνεται αύξηση των συνολικών εξόδων κατά 47,3%, ποσού 182 εκατ. ευρώ.

Η ζημιά διαμορφώθηκε  στα -461,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 67,11%,(185 εκατ. ευρώ).

Το (EBITDA) Αποτέλεσμα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην χρήση 2019 είναι ζημιογόνο, στα -11,5 εκατ. ευρώ.

Από τη συνοπτική ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

  • Τα κυρίως έσοδα (τέλη χρήσης της υποδομής) του ΟΣΕ παρέμειναν στάσιμα, αφού η προγραμματισμένη,, αύξηση τιμολογίων βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου αφορά το έτος 2020 και προβλέπεται να λάβει πλέον απότομη μορφή (αύξηση) στα δύο επόμενα έτη, 2021 και 2022.
  • Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο του ΟΣΕ έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019 στα 351,7 εκατ. ευρώ, αφορούν κυρίως την απαίτηση την οποία έχει ο Οργανισμός από την επιστροφή ΦΠΑ και ποσό 12 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο αφορά την απαίτηση του Οργανισμού από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια.
  • Τα διαθέσιμα της εταιρείας στις τράπεζες την 31.12.2019 είναι στα 71.678 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την 31.12.2018.
  • Οι υποχρεώσεις του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο αυξήθηκαν στην περίοδο 2019 κατά 342 εκατ. ευρώ λόγω: tης κατάπτωσης εγγυήσεων δανείων κατά 192 εκατ. ευρώ,

Η νέα, μειωμένη εμπορική αξία του τροχαίου υλικού στο ποσό των 310 εκατ. ευρώ από τα 503 εκατ. ευρώ θα έχει άμεση επίπτωση και στα έσοδα της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα είναι μειωμένα κατά 38,3 % και ποσό 5,2 εκατ. ευρώ περίπου, που καταβάλλει κυρίως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και οι άλλες εταιρείες για την ενοικίαση του τροχαίου υλικού.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

The Best TV: H τηλεόραση που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους...

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Χριστούγεννα στην COSMOTE TV με πάνω από 120 ταινίες

Το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει και φέτος στην COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Από την Παρασκευή 8/12 έως...

Αν δεν προετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε να αποτύχετε: 7+1 στρατηγικές για να αποφύγετε τα δίχτυα των χάκερ

Το ερώτημα δεν είναι εάν, αλλά το πότε θα πέσετε θύμα χάκερ, λέει ο Tony Anscombe, Chief Security Evangelist της παγκόσμιας εταιρείας ψηφιακής ασφάλειας...

AWS: Το πρώτο ευρωπαϊκό Outpost Testing Lab στην Ελλάδα είναι γεγονός

Η Amazon Web Services (AWS) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του πρώτου ευρωπαϊκού Outpost Testing Lab (OTL) στην Ελλάδα. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, πελάτες, συνεργάτες αλλά...

Όταν η κοινωνική συμπεριφορά ενός εργαζομένου γίνεται απειλή για την επιχείρηση

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου τα αθώα GIF και τα κοινόχρηστα έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν απειλή, η προστασία της συνεργασίας στο cloud από το...