20.9 C
Athens
Πέμπτη, 13 Μαΐου, 2021

Mastercard: Η πανδημία αυξάνει την περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών

  • Μεγάλο ποσοστό ενηλίκων παγκοσμίως (83%) δηλώνει ότι μέσα στο 2021 είναι διατεθειμένο να λάβει δράση για την αντιμετωπίση ζητημάτων περιβαλλοντικής και βιώσιμης ανάπτυξης, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να προσεγγίζει το 95%.

  • 7 στους 10 Έλληνες θα δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειές τους επηρεάζουν το περιβάλλον

Νέα έρευνα της Mastercard για την βιώσιμη ανάπτυξη αποκαλύπτει σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.

Περισσότεροι από 2 στους 5 Ευρωπαίους (48%) θεωρούν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πιο σημαντική σήμερα, από ότι την θεωρούσαν πριν το ξέσπασμα της πανδημίας.

Παράλληλα, από την έναρξη της πανδημίας και μετά, 7 στους 10 Έλληνες (70%) πιστεύουν ότι η προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι πιο σημαντική. Την ίδια στιγμή, το 52% των ευρωπαίων ερωτηθέντων, αναφέρουν πως έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο από ποτέ τον αντίκτυπο των ενεργειών τους στο περιβάλλον, με την Gen Z και τους Millennials (58%) να ηγούνται της κατηγορίας.

Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει  την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για πιο οικολογικές δαπάνες και συνειδητή κατανάλωση, καθώς και την διάθεσή τους να προσφέρουν μέσα από τις αγορές τους και τα ανταποδοτικά προγράμματα τραπεζών, σε ουσιαστικές δράσεις για τον πλανήτη.

Πιο ευσυνείδητοι καταναλωτές

Η επιθυμία για πιο συνειδητή κατανάλωση έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, μετά την έλευση του COVID-19, παρατηρείται μια ακόμα ταχύτερη αλλαγή στις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς γίνονται πιο ευσυνείδητοι, με σχεδόν τρεις στους πέντε (58%), να πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να συμπεριφέρονται με πιο βιώσιμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.

Η Gen-Z ηγείται και σε αυτή τη κατηγορία (62%), παρουσιάζοντας τα υψηλότερα ποσοστά. Σε εθνικό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί Έλληνες (45%) δηλώνουν ότι θα δώσουν μεγαλύτερη αξία σε εταιρίες που ενεργούν με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ενώ το 84% των Ελλήνων θεωρούν σημαντικό οι εταιρείες να συμπεριφέρονται με έναν πιο φιλικό και βιώσιμο, προς το περιβάλλον, τρόπο.

Η μείωση των απορριμμάτων (39%), η αντιμετώπιση της ρύπανσης του πλαστικού από συσκευασίες και προϊόντα (38%) και η μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων (35%), αποτελούν σύμφωνα με τους Ευρωπαίους τις τρεις πιο άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις, μαζί με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τι επιλέγουν οι Έλληνες

Όταν ζητήθηκε από τους Έλληνες να επιλέξουν τις άμεσες προτεραιότητες των επιχειρήσεων, συνδυαστικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 28% κρίνει πως οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη φροντίδα της ευημερίας των υπαλλήλων τους και μόλις το 11% υποστηρίζουν την ανάγκη να εστιάσουν στην παραγωγή πιστοποιημένων και βιώσιμων προϊόντων. Τέλος, σχεδόν οι μισοί (47%) δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επικεντρωθούν στη μείωση των αποβλήτων, κατά το 2021.

Η Mastercard, στο πλαίσιο των εταιρικών της δεσμεύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, έχει συστήσει από τον Ιανουάριο του 2020, την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition για την ενίσχυση ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τη φύτευση 100 εκατομμυρίων δέντρων.

Carbon Calculator

Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναπτύξει το Mastercard Carbon Calculator Mastercard Carbon Calculator μαζί με τη σουηδική fintech Doconomy. Το ψηφιακό αυτό εργαλείο είναι ενσωματωμένο στο παγκόσμιο δίκτυο της Mastercard και επιτρέπει στις τράπεζες να συμβαδίζουν και να προσαρμόζονται με τους οικολογικά ευσυνείδητούς καταναλωτές, που αναζητούν περισσότερους τρόπους ενημέρωσης σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δαπανών τους.

Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα, σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των καταναλωτών, προσφέροντάς τους  τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Carbon Calculator επιτρέπει στους καταναλωτές να λαμβάνουν ένα «στιγμιότυπο» των εκπομπών άνθρακα που δημιουργούνται από τις αγορές τους, σε διάφορες κατηγορίες δαπανών. Οι υπολογισμοί της ψηφιακής εφαρμογής, υποστηρίζονται από τον ανεξάρτητο δείκτη μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος Åland Index, και ενισχύονται ακόμα περισσότερο, με συναφή και εύκολα ως προς την κατανόηση τους ισοδύναμα, (όπως για παράδειγμα ο αριθμός των δέντρων που απαιτούνται για την απορρόφηση μια ισότιμης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα), καθώς και με συμβουλές για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στις δράσεις αποκατάστασης δασών του Priceless Planet Coalition, είτε μέσα από τη δωρεά χρημάτων, είτε κάνοντας χρήση των προγραμμάτων ανταμοιβής που τους προσφέρουν οι τράπεζες τους. Οι τράπεζες μπορούν να ενσωματώσουν με μεγάλη ευκολία το Carbon Calculator στις mobile εφαρμογές του, μέσω νέων API, που είναι πλέον διαθέσιμα στο Mastercard Developers.

Θετική δύναμη για το περιβάλλον

Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου, η πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition έχει ενεργοποιήσει πολλά προγράμματα, που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την αποκατάσταση 100 εκατομμυρίων δέντρων.

Η πρωτοβουλία Priceless Planet Coalition συνεχίζει να αυξάνει την παγκόσμια δυναμική της και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 50 μέλη. Για την Ευρώπη, οι πιο πρόσφατοι συνεργάτες που συμμετέχουν είναι μεταξύ άλλων οι ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group και Hellenic Bank.

Εκτός από την εφαρμογή Carbon Calculator, η Mastercard προσφέρει μία σειρά από περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως οι κάρτες από βιώσιμα υλικά, με στόχο τη συμβολή της στη μείωση της ρύπανσης από πλαστικό. Η εταιρεία έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, επεκτείνοντας έτσι τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, η Mastercard έχει εκδώσει ομόλογο βιωσιμότητας 600 εκατομμυρίων δολαρίων και πρόσφατα ανακοίνωσε αλλαγές στα προγράμματα αποζημίωσης των στελεχών της, για την επιτάχυνση της προόδου της, γύρω από τρεις παγκόσμιους στόχους ESG: ουδετερότητα άνθρακα, χρηματοοικονομική ένταξη και ισοτιμία αμοιβής φύλου. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζουν τον στόχο της εταιρείας να οικοδομήσει μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή οικονομία.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ν. Ζαρκαλής: Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να επιταχύνει τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες

Μετά την πανδημία δεν είναι λίγοι που θεωρούν πως θα ακολουθήσει μια πρωτοφανής περίοδος ανάπτυξης, τόνισε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND Hellas,...

MediaMarkt: Νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία «Personal Video Shopping»

Θέλετε να δείτε ζωντανά τους χώρους του ψυγείου που προτιμάτε ή το πόσο φωτεινή και λεπτή είναι η τηλεόραση που σας αρέσει; Θέλετε να...

Ο Ρόμπυ Μπουρλάς νέος CEO στην Public-MediaMarkt

Η Public-MediaMarkt (PMM), κορυφαίος omnichannel retailer οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει σήμερα ότι αναθέτει στον κ. Ρόμπυ Μπουρλά τη θέση του CEO, έπειτα από...

Αυτές είναι οι startups που έγιναν δεκτές στο EIT Digital Venture Program 2021

Εννέα early stage startups από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στη φετινή έκδοση του προγράμματος επιτάχυνσης που διοργανώνουν...

Κτηματολόγιο: Επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης

Ψηφίστηκε ως άρθρο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 η τροπολογία που...