19.1 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Η MECCANICA GROUP σύμβουλος της ΚτΠ για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Η MECCANICA GROUP επελέγη ανάδοχος του έργου  «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας».

Τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα για έργα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τυου κράτους και τα οποία χρηματοδοτούνται από πέντε διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία (εθνικό ΠΔΕ, συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, Τακτικό προϋπολογισμό και Ειδικά Ταμεία) οδήγησαν της Κοινωνία της Πληροφορίας στην πρόσληψη συμβούλου.

Εργο του συμβούλου

Έργο του συμβούλου θα είναι η στληριξη του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατόπιν της ΚΤΠ για σημαντικά έργα προϋπολογισμού πάνω από 2 δις. που είτε έχουν προκηρυχθεί είτε θα προκηρυχθούν σύντομα αλλάζοντας την εικόνα της χώρας η οποία μπαίνει στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό μετά από διεθνή διαγωνισμό η ΚτΠ επέλεξε την MECCANICA GROUP – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως ανάδοχο του έργου  «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας», αντί του συνολικού ποσού των  539.018,03 ευρώ.

Ένας από βασικούς σκοπούς ΚτΠ Μ.Α.Ε. είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως βασικός επιτελικός βραχίονας υλοποίησης της στρατηγικής, των έργων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία υπό την ιδιότητα του εκτελεστικού ορ ανέλαβε την εκτέλεση και διαχείριση μεγάλης κλίμακας δράσεων και έργων που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, υποστηρίζοντας τον Κύριο του Έργου σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού της υλοποίησης και της παρακολούθησης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Πέραν όμως της ιδιότητας του εκτελεστικού βραχίονα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει ως δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας την υλοποίηση πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις (κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/ και εθνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από κάθε άλλη πηγή.

Για πρώτη φορά η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διαχειρίζεται Πράξεις που χρηματοδοτούνται από πέντε διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία (εθνικό ΠΔΕ, συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης, Τακτικό προϋπολογισμό και Ειδικά Ταμεία).

Επομένως, καθίσταται αναγκαίος ο έλεγχος των υπό εκτέλεση έργων, ο οποίος θα έγκειται στην διαπίστωση των όρων ορθής εκτέλεσης, που υποχρεούνται οι Ανάδοχοι να τηρούν.

Ακριβώς όμως, λόγω του πλήθους και της πολυπλοκότητας των Έργων που έχει αναλάβει η Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι απαραίτητη η αρωγή για τα στελέχη της ΚτΠ Μ.Α.Ε. από εξωτερικούς συμβούλους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα- κατά την διενέργεια των ως άνω ελέγχων.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών της, αλλά και στα πλαίσια της δράσης της, η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» έχει ανάλαβει την εκτέλεση πολύπλοκών έργων και επίκειται, δεδομένου του ταχύτατου ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας να αναλάβει επιπλέον έργα του ιδίου βεληνεκούς και της ιδίας συνθετότητας με αυτά που ήδη εκτελεί. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι έργα, την εκτέλεση των οποίων έχει αναλάβει η ΚτΠ Μ.Α.Ε.:

 • «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)»
 • «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης»
 • «Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων»
 • «ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ/ΣΧΟΛΕΙΑ/ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
 • «Αναβάθμιση του Συστήματος Ταμειακών Μηχανών και POS»
 • Μηχανισμός Υποστήριξης για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απόδοσης της πρωτοβουλίας Έξυπνες Πόλεις”
 • “Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)”
 • “Αναβάθμιση και υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης”
 • “Αναβάθμιση και Αξιοποίηση της Παρεχόμενης Οικονομικής Πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
 • «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

 • Συστήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Δημόσια Διοίκηση
 • Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ – ΑΔΕ)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)
 • «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης»
 • «Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»
 • «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου»
 • «Υπηρεσίες Επέκτασης αρχιτεκτονικής κόμβου υπηρεσιών govHUB και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
 • «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων – ΟΠΣΥΕΔ»
 • «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αναγνώρισης και Πιστοποίησης των Ελληνικών Μουσείων»
 • «Ανάπτυξη Ψηφιακών υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»
 • «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)»
 • «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση (gov-ERP)»
 • «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019)»

Προκειμένου η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα  στις απαιτήσεις των υπό εκτέλεση έργων έχει ανάγκη από εξειδικεύμένα στελέχη στη διαχείριση έργων  τα οποία θα διατεθούν καταρχήν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου  θα είναι ο κύριος τόπος παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών και το οποίο σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες των υπό εκτέλεση έργων, να διατεθούν  οπουδήποτε κριθεί αναγκαίο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε» υπό την ιδιότητα του Βασικού Βραχίονα Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.

Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες Υποστήριξης στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. Οι υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος, αφορούν κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα:

            Παροχή διοικητικής πληροφόρησης.

            Δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Επικοινωνίας με τους τελικούς χρήστες των συστημάτων της ΚτΠ ΜΑΕ (π.χ. για την εξυπηρέτηση αιτημάτων αλλαγής,  help-desk).

            Υπηρεσίες εξέλιξης/ανάπτυξης/βελτιστοποίησης/προσαρμογής των εφαρμογών της ΚτΠ ΜΑΕ.

            Λήψη αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων

            Διαχείριση και έλεγχος αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων (change management, bug tracking) πληροφοριακών συστημάτων της ΚτΠ ΜΑΕ.

            Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης της Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την ΚτΠ Μ.Α.Ε για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.

            Υποστήριξη στην παρακολούθηση υποχρεώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  προς την Διαχειριστική Αρχή αλλά και κάθε λοιπό εξωτερικό εποπτεύοντα φορέα ή/και συνεργάτη στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.

            Υποστήριξη στην οργάνωση της υλοποίησης των έργων, καθώς και σε ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εγγράφων.

            Υποστήριξη στην τεκμηρίωση, διαχείριση και ευρετη¬ρίαση των αρχείων και πληροφοριακών δεδομένων που παρακολουθεί και διαχειρίζεται η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΜΑΕ.»

            Υποστήριξη στην διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή/και κάθε φορέα με τον οποίο συνεργάζεται στα πλαίσια διαχείρισης/εκτέλεσης έργων που αφορούν Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Χώρας.

Yποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

            Γενική διοικητική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα καθορίζει το πλαίσιο εκτέλεσης καθηκόντων και τον τόπο παροχής έκαστης υποστηρικτικής διοικητικής παροχής σε συνεργασία, εφόσον απαιτηθεί, με την αναθέτουσα αρχή.

            Υποστήριξη στις Επιτροπές (Γνωμοδοτική, Ενστάσεων και Επαλήθευσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους, παρέχοντας υπηρεσίες γραμματειακής κυρίως υποστήριξης.

            Συνεχής επικοινωνία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αλλά και τους αναδόχους των έργων στα πλαίσια εκτέλεσης τους για κάθε θέμα ή πρόβλημα τυχόν προκύψει.

            Υποστήριξη σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.

            Σύνταξη διαφόρων επιστολών – εγγράφων που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της οριστικοποίησης των Διοικητικών Ελέγχων.

            Ενημέρωση – διαχείριση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων που διαχειρίζεται το Υπουργείο όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

            Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων.

            Υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η μεγάλη γιορτή του γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Ελλάδα με την υποστήριξη της NOVA

Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29...

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Η SoftOne, οδηγώντας για ακόμα μια φορά τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των cloud εφαρμογών, ανακοινώνει ότι το SHOPRANOS  γίνεται η...

Άνδρες και γυναίκες: Οι διαφορές ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant...

Με 10,6% θα τρέξουν οι επενδύσεις για κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη το 2023

  της Νατάσας Φραγκούλη Οι αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας, οι νέοι κανονισμοί και ο κλιμακούμενος κίνδυνος επιθέσεων ransomware λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης συνεχίζουν να οδηγούν...

Στην Profile το έργο αναβάθμισης του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε ότι ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση...