19.8 C
Athens
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Τι αλλάζει στις επιδοτήσεις των ΚΤΕΛ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου

Αλλαγές στην διαδικασία επιδότησης των ΚΤΕΛ για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή με την είσοδο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου περιλαμβάνει απόφαση που δημοσιεύτηκε από την ΚτΠ.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων που δεν μπορούσε να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης αυξάνεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ακόμη, μειώνεται από 8 μήνες σε 3 η προθεσμία από την απόφαση ένταξης της επένδυσης που ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης

Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα.

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, το αργότερο, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.

Ο Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των δικαιούχων γίνεται μέσω διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (ΦΟΑ) από ορισμένο με απόφαση του ΕΦ για το σκοπό αυτό όργανο ελέγχου, κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης Πιστοποίησης του δικαιούχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), και το οποίο μπορεί κατά περίπτωση να συμπληρώνεται/υποστηρίζεται από εμπειρογνώμονα/ες, εφόσον θεωρείται σκόπιμο και προβλέπεται στη σχετική απόφαση ορισμού του οργάνου.

Παράλληλα προστίθενται επιπλέον αλλαγές στα δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης) και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
 2. Τα ακόλουθα Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου:
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης Πτώχευσης.
 • Πιστοποιητικό περί μη Πτώχευσης
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Παύση Πληρωμών
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Συνδιαλλαγή – Εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 Ν. 3588/07 (αφορά και έκδοση απόφασης).
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης για Διορισμό ή Αντικατάσταση Εκκαθαριστή ή Συνεκκαθαριστή.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Σχεδίου Αναδιοργάνωσης( αφορά και έκδοση απόφασης).
 • Πιστοποιητικό περί μη Θέσης σε Αναγκαστική Διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό περί μη Κατάθεσης Αίτησης σε Αναγκαστική Διαχείριση.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Αυτή η σεζόν δεν χάνεται με την EuroLeague και τη μεγάλη πρεμιέρα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός αποκλειστικά στο Novasports!

Η EuroLeague της νέας σεζόν ετοιμάζεται για τζάμπολ και αναμένεται πιο συναρπαστική και ανατρεπτική από κάθε άλλη φορά σε μια σεζόν που δεν χάνεται...

Πέντε νέες καινοτόμες λύσεις στον τομέα του Generative AI ανακοινώνει η Amazon Web Services

Η Amazon Web Services (AWS) παρουσιάζει πέντε νέες καινοτόμες λύσεις στον τομέα του Generative AI, σχεδιασμένες με στόχο να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να...

Smart Readiness Vouchers: 120.000 ακίνητα αποκτούν υπερυψηλές ταχύτητες

Συνολικά 120.000 ακίνητα αποκτούν υπερυψηλές ταχύτητες, μέσω του προγράμματος Smart Readiness Vouchers του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνικό και...

Έρχεται το πρώτο συνέδριο για Corporate & ScaleUp HR Professionals από τη Startup Pathways

Ένα διαφορετικό Συνέδριο για HR Professionals και CEOs που ενδιαφέρονται για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας τους, διοργανώνει η Startup Pathways στις 5 Δεκεμβρίου...

Προσοχή στους νέους ψηφιακούς κινδύνους: 5 τάσεις για την κυβερνοασφάλεια που πρέπει να γνωρίζετε

Η επιβολή του νόμου είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πάζλ στη μάχη κατά των εγκληματιών του ψηφιακού κόσμου. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι καταναλωτές...