35 C
Athens
Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022

«Συστηθείτε» KYC: 400.000 λιγότερες επισκέψεις σε τράπεζες για κατάθεση εγγράφων

  • της Μαρίας Μόσχου 

Λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες είναι το αποτέλεσμα της επτάμηνης λειτουργίας της υπηρεσίας «Συστηθείτε-eGov-KYC».

Ήδη, από τον Απρίλιο του 2021 που λειτουργεί η υπηρεσία Know Your Customer, μέσα από το περιβάλλον πέντε πιστωτικών ιδρυμάτων και ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 870.000 συνολικά συναλλαγές που αντιστοιχούν σε 400.000 φυσικά  πρόσωπα (διακριτοί ΑΦΜ). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στις πέντε αυτές τράπεζες καθημερινά αποφεύχθηκαν 2.500 επισκέψεις προσώπων για την κατάθεση εγγράφων – δικαιολογητικών.

Μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχεται, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης των πολιτών, η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αντλήσουν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων τους.

Εξαλείφονται άσκοπες μετακινήσεις

Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη συγκέντρωσης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εξαλείφονται οι άσκοπες μετακινήσεις, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγεται ο συνωστισμός κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Επιπροσθέτως, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αντλούν επικαιροποιημένα και έγκυρα στοιχεία για τους πελάτες τους, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των επιχειρησιακών κινδύνων, αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και μείωση της γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι και η ανταπόκριση των φορέων, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για ένταξή τους στο σύστημα, καθώς πέντε εξ’ αυτών ήδη λειτουργούν την υπηρεσία «eGov-KYC» παραγωγικά ενώ 28 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε φάση νομικού ελέγχου, τεχνικών δοκιμών ή πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες

«Το «Συστηθείτε-eGov-KYC» εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες στην συνεργασία τους με φορείς, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών μειώνοντας την ταλαιπωρία και τις ουρές. Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες ανάλογες υπηρεσίες στο πλαίσιο πάντα όσων προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Η χρήση του φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερους πολίτες ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον πολλών χρηματοπιστωτικών οργανισμών», ανέφερε στο Moved.gr o Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Η υπηρεσία

Η υπηρεσία “Know Your Customer” (KYC), επιτρέπει στις τράπεζες να αντλούν στοιχεία φυσικών προσώπων από το Taxisnet, το σύστημα “Εργάνη” και άλλους φορείς του Δημοσίου.

Βέβαια η υπηρεσία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο που αξιοποιείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την συνεργασία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος της συγκατάθεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές», αναφέρεται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Συμπληρώνει την ψηφιακή εγγραφή

Το “Know Your Customer” έρχεται να συμπληρώσει την ψηφιακή εγγραφή και ταυτοποίηση (digital onboarding) που ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να προσφέρουν και βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των πελατών των τραπεζών που καλούνται να προσκομίσουν έγγραφα σε φυσική ή ψηφιακή μορφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ουσιαστικά, μέσω της πλατφόρμας ο κάθε πολίτης αποφασίζει σε ποιον θα δίνει πρόσβαση στα στοιχεία του και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αρχικά το Know Your Customer εστιάζει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες Know Your Customer – KYC που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων σε έντυπη μορφή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι με επόμενο αυτό των τηλεπικοινωνιών.

Ποια στοιχεία αντλούν οι τράπεζες

Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων

  • ταυτότητας,
  • εισοδημάτων,
  • επαγγελματικής δραστηριότητας και
  • δ/νσης διαμονής και επικοινωνίας του πελάτη/πολίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής:

  1. Στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, Αρχή έκδοσης και Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ. Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ).
  2. Στοιχεία επικοινωνίας: Εφόσον ο πολίτης έχει καταχωρήσει τα στοιχεία αυτά στο Εθνικό Μητρώο επικοινωνίας, θα μπορούν να αντλούνται οι διευθύνσεις διαμονής και επικοινωνίας, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι αριθμοί κινητού και σταθερού τηλεφώνου. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Μητρώο τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την ενημέρωση του μητρώου.
  3. Στοιχεία εισοδήματος: Με βάση του ΑΦΜ του πολίτη, θα μπορεί να αντλείται το δηλωθέν εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
  4. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: Αν το φυσικό πρόσωπο είναι και επιτηδευματίας με βάση το ΑΦΜ η τράπεζα θα μπορεί να αντλεί τα στοιχεία: επωνυμίας, και τους Κ.Α.Δ. κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας (αριθμός και περιγραφή), καθώς και την έδρα και την ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πόλεμος «σκοτώνει» τα smartphones σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  

 της Νατάσας Φραγκούλη Σε ισχυρή περιδίνηση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 8,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Εν...

Προσοχή: Τρεις συμβουλές για να μην πέσετε θύμα κυβερνοεπίθεσης εσείς και οι αγαπημένοι σας

Θα μπορούσαν τα λάθη σας στην κυβερνοασφάλεια να θέσουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους σας; Η απάντηση είναι ναι. Τα λάθη που κάνουμε στους προσωπικούς μας...

ΕΕΤΤ: Γιατί δεν μπαίνουν νέοι παίκτες στα ελληνικά telecoms…

Δύσκολο να εισέλθει νέος παίκτης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περισσότερες αποχωρήσεις παρά... ντεμπούτα. Εξαίρεση τον τελευταίο χρόνο αποτελεί η...

Έρχονται τα big data στο ελληνικό δημόσιο

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να συγκεντρώσει, μελετήσει και εντέλει αξιοποίησει τον ασύλληπτα μεγάλο όγκο δεδομένων του το ελληνικό δημόσιο και να μπει...

ΥΠΑ: Νέες αποθήκες καυσίμων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγκατάστασης των αποθηκών, δεξαμενών, παροχής αεροπορικού καυσίμου τύπου JET A1 στον Κρατικό...