20.9 C
Athens
Πέμπτη, 13 Μαΐου, 2021

Στο επίκεντρο του HEART η Αθήνα – Υγιέστερες πόλεις μέσω πράσινων μπλε τεχνολογιών

Υγεία και Ευημερία σε Αστικό Περιβάλλον – Η «Φιλοσοφία» του HEART 

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ενα νεο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει μέσα από την τεχνολογία να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «HEART» στοχευει  να μελετήσει τις επιδράσεις του περιβάλλοντος σε ένα συγκεκριμένο εύρος ασθενειών, όπως είναι οι ψυχικές διαταραχές (π.χ. άγχος, κατάθλιψη), οι καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. υπέρταση, αρρυθμία), η παχυσαρκία, ο διαβήτης, το άσθμα και οι αλλεργίες

Η ομάδα του HEART θα συνδυάσει τη γνώση, την εμπειρία και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τους υπό μελέτη χώρους/περιοχές που βρίσκονται σε τρεις πόλεις: Αθήνα (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα), Βελιγράδι (Σερβία) και Ώρχους (περιοχή Midtjylland, Δανία). Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα περιλαμβάνει την αρχική καταγραφή όλων των κοινωνικο-πολιτισμικών θεμάτων, των θεμάτων υγείας και ευημερίας των πολιτών, τα οποία στη συνέχεια θα αντιμετωπιστούν με αποδεδειγμένες «Φυσικές Λύσεις».

Μερικές από τις προτεινόμενες λύσεις είναι τα «φυσικά οικολογικά συστήματα», οι μπλε-πράσινες λύσεις (Blue Green Solutions – BGS) και τα φυσικά συστατικά που απαντώνται στο αστικό ιστό και μπορούν να συμβάλουν στην υψηλή ποιότητα υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «HEART»

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο «HEART» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021. Στο έργο συμμετέχουν 18 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Ακαδημαϊκοί Οργανισμοί, Οργανισμοί Υγείας, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί καθώς και Εταιρίες συγκαταλέγονται μεταξύ των εταίρων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, ο αστικός σχεδιασμός, οι κοινωνικές μελέτες, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης πόλεις και περιφέρειες καθώς και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αυτών (υδροδότησης, πράσινων υποδομών και περιβάλλοντος). Από την Ελλάδα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (συντονιστής του έργου), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια Αττικής και οι εταίροι τεχνολογίας BioAssist και Sentio.

Το ακρώνυμο HEART στον τίτλο του έργου προέρχεται από την φιλοσοφία του ίδιου του έργου που ασχολείται με την βελτίωση της Υγείας και της Ευημερίας των πολιτών. HEAlthier cities Through blue-green Regenerative Technologies (Υγιέστερες Πόλεις μέσω Πράσινων-Μπλε Τεχνολογιών).

«Aνισότητα» στην υγεία των πολιτών

Οι ευρωπαϊκές πόλεις και άλλες πόλεις στον κόσμο, καλούνται να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες γεωπολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και άλλες σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε «ανισότητα» στην υγεία των πολιτών λόγω διαφόρων παραγόντων όπως οι συνθήκες διαβίωσης, το υποβαθμισμένο περιβάλλον, η εκπαίδευση, το επάγγελμα, το εισόδημα και η συμπεριφορά των πολιτών σε θέματα υγείας.

Το ερευνητικό έργο HEART στοχεύει να μελετήσει τις επιδράσεις του περιβάλλοντος σε ένα συγκεκριμένο εύρος ασθενειών, όπως είναι οι ψυχικές διαταραχές (π.χ. άγχος, κατάθλιψη), οι καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. υπέρταση, αρρυθμία), η παχυσαρκία, ο διαβήτης, το άσθμα και οι αλλεργίες.

Τα τελευταία χρόνια οι διοικήσεις των αστικών περιοχών βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση ώστε να εφαρμόσουν πολιτικές που θα οδηγήσουν σε πιο «καθαρό», «πράσινο» και βιώσιμο περιβάλλον και κοινωνικές δομές που υποστηρίζουν τη δημόσια υγεία (Public Health) και την ευημερία (Well Being) των πολιτών. Ο στόχος του HEART είναι να παρακινήσει τους πολίτες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και τις καθημερινές τους συνήθειες με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ευημερίας τους.

Εδώ ξεκινάει το HEART!

Σκοπός του έργου είναι να αλλάξει τη συμβατική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού, που βασίζεται κυρίως σε οικονομικά κριτήρια, με νέες ολοκληρωμένες «φυσικές» μεθόδους αστικού σχεδιασμού που δίνουν έμφαση στην υγεία και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, όπως είναι η μέθοδος HCPM (μεθοδολογία σχεδιασμού με επίκεντρο την υγεία).

Για να το επιτύχει αυτό, το HEART στοχεύει στην άμεση εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαφόρων παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Η καταγραφή των αναγκών των πολιτών και η δυνατότητα τους να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους και τις προσδοκίες έτσι ώστε οι λύσεις που θα προταθούν να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν μαζί με τους πολίτες αναμένεται να οδηγήσει στην τελική αποδοχή των λύσεων από την κοινότητα.

Μεταξύ άλλων, ακόμα ένας στόχος του έργου είναι η εμπλοκή μεγάλων φορέων/ιδρυμάτων υγείας τα οποία θα αναδείξουν τις θετικές επιδράσεις των εφαρμογών των «Φυσικών Λύσεων» μέσω της αξιολόγησης κλινικών και μη κλινικών δεδομένων. Η BioAssist μέσω των συστημάτων τηλεπαρακολούθησης της υγείας που διαθέτει θα συμβάλει σημαντικά στην καταγραφή και στην αξιολόγηση των δεδομένων των πολιτών που θα συμμετάσχουν στο έργο.

Ο στόχος του HEART

Επίσης, το HEART θα παρουσιάσει με ποιους τρόπους, και σε ποιο βαθμό, ο πληθυσμός μιας πόλης που εκτίθεται σε άμεση και συχνή επαφή με τη φύση, είναι πιο υγιής, πιο ευτυχισμένος, πιο παραγωγικός και πιο ενεργός. Ο στόχος του HEART είναι να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ευημερία των πολιτών συνδυάζοντας μπλε-πράσινες λύσεις με την συμμετοχής των πολιτών σε αυτές.

Για την επίτευξη αυτής της ολιστικής προσέγγισης, το έργο HEART θα χρησιμοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία των εταίρων του έργου, για την διαμόρφωση ενός δικτύου πολιτών, που είναι πρόθυμοι να ασχοληθούν με αυτό τον τομέα, για την βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους.

Ταυτόχρονα, θα προτείνει την δημιουργία τοποθεσιών αλληλεπίδρασης και αναψυχής στο αστικό ιστό για την βελτίωση τόσο της ψυχικής όσο και της σωματικής υγείας των πολιτών, την απόκτηση θετικών συναισθηματικών εμπειριών και της αίσθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος (καθαρότερο νερό, αέρας, έδαφος) βασισμένο σε «κυκλική οικονομία» (ανακύκλωση υλικών πόρων, αστική καλλιέργεια), ή πιο απλά «Υγιής Πόλη για Ευτυχισμένους Ανθρώπους».

Τέλος, το HEART προτείνει τη χρήση υγιέστερων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό δύναται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας βασισμένες στην ανάπτυξη της «οικολογικης-οικονομίας» και να παρακινήσει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε αυτούς τους επιτυχημένους τομείς για κοινό όφελος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://cordis.europa.eu/project/id/945105

Οι εταίροι του έργου HEART είναι:

 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Συντονιστής του Έργου)
 2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιατρικής, Αττικό Νοσοκομείο
 3. University of Warsaw, Institute for Social Studies
 4. European Health Management Association
 5. Imperial College of Science Technology and Medicine
 6. Amphi International
 7. Geosystems Gmbh
 8. Resilience Guard Gmbh
 9. Mikser Association
 10. RISA Sicherheitsanalysen Gmbh
 11. BioAssist
 12. Sentio Labs
 13. EnPlus d.o.o.
 14. Institute of Public Health of Serbia “Dr Milan Jovanovic Batut”
 15. Υπουργείο Υγείας
 16. Region Midtjylland – Marselisborg Centret- City of Aarhus
 17. Clinical-Hospital Centre “Dr Dragisa Misovic-Dedinje”
 18. City of Belgrade – Grad Beograd
 19. Περιφέρεια Αττικής

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ν. Ζαρκαλής: Το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να επιταχύνει τις επενδύσεις σε οπτικές ίνες

Μετά την πανδημία δεν είναι λίγοι που θεωρούν πως θα ακολουθήσει μια πρωτοφανής περίοδος ανάπτυξης, τόνισε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND Hellas,...

MediaMarkt: Νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία «Personal Video Shopping»

Θέλετε να δείτε ζωντανά τους χώρους του ψυγείου που προτιμάτε ή το πόσο φωτεινή και λεπτή είναι η τηλεόραση που σας αρέσει; Θέλετε να...

Ο Ρόμπυ Μπουρλάς νέος CEO στην Public-MediaMarkt

Η Public-MediaMarkt (PMM), κορυφαίος omnichannel retailer οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και ειδών ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει σήμερα ότι αναθέτει στον κ. Ρόμπυ Μπουρλά τη θέση του CEO, έπειτα από...

Αυτές είναι οι startups που έγιναν δεκτές στο EIT Digital Venture Program 2021

Εννέα early stage startups από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Κύπρο επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στη φετινή έκδοση του προγράμματος επιτάχυνσης που διοργανώνουν...

Κτηματολόγιο: Επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης

Ψηφίστηκε ως άρθρο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 η τροπολογία που...