8 C
Athens
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Σε «έξυπνη» χώρα μετατρέπεται η Ελλάδα – Έρχεται το Internet of Things στο Δημόσιο 

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Το Internet of Things έρχεται στο δημόσιο μέσα από μία ειδική πλατφόρμα την δημιουργία της οποίας προκήρυξε ήδη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έξυπνες πόλεις, έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι, κυβερνοασφάλεια, παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους θα μπορούν να έχουν  εφαρμογή στην χώρα μας μέσω μιας κεντρικής κυβερνητικής IoT πλατφόρμας, συνολικού προϋπολογισμού 3,72 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός αφορά στην σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για το «Ολοκληρωμένο σύστημα οριζόντιας πλατφόρμας Internet of Things (iot.gov.gr) και δικτύου αισθητήρων», η οποία θα παρέχει την απαραίτητη βασική υποδομή για τους ενδιαφερόμενους φορείς προς ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων γύρω από το Internet of Things.

Μερικές από τις λύσεις αυτές είναι ενδεικτικά:

  • Μέτρηση κρίσιμων δεικτών ευημερίας (περιβαλλοντικοί δείκτες, ακτινοβολία, κατανάλωση ενέργειας κλπ)
  • Παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών του κράτους
  • Έξυπνες Πόλεις.

Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια, αλλά και όλα τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς και θα επιτρέπει υλοποιήσεις, με διαφορετικές και ετερογενείς τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των πολιτών από την εφαρμογή ΙοΤ λύσεων.

Ταυτόχρονα θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη τέτοιων λύσεων με ελληνική προστιθέμενη αξία, μέσω της αξιοποίησης μιας ενιαίας, κεντρικής πλατφόρμας με ανοικτά πρότυπα και επαυξημένη κυβερνοασφάλεια, η οποία θα παρέχει πρόσβαση σε πλήθος χρηστών και θα επισπεύσει τον χρόνο δοκιμής και θέσης σε παραγωγική λειτουργία των IoT εφαρμογών.

Το μοντέλο – στόχος για την υλοποίηση της πλατφόρμας iot.gov.gr

Το μοντέλο – στόχος για την υλοποίηση της πλατφόρμας iot.gov.gr είναι το G-Cloud, το οποίο λειτουργεί με εξαιρετικά αποτελέσματα υποστηρίζοντας κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, συμπληρωματικά της πλατφόρμας, θα αναπτυχθεί δίκτυο αισθητήρων για την μέτρηση περιβαλλοντικών δεικτών. Το δίκτυο θα αποτελέσει εφαρμογή ολοκληρωμένης λύσης (end to end) ώστε να λειτουργήσει ως οδηγός υλοποίησης άλλων αντίστοιχων έργων πανελλαδικής κλίμακας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες και νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29.06.2022 και ώρα 17:00μμ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 161548) ενώ η ημερομηνία Διενέργειας η 30.06.2022 και ώρα 10:00πμ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 161548).

IoT

Ως IoT ορίζουμε το δίκτυο επικοινωνίας συσκευών ή και αισθητήρων που ώς στόχο έχει την μετάδοση πληροφοριών που συλλέγουν αλλά και την μεταξύ τους επικοινωνία.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και μπορούν να αναλυθούν σε πραγματικό χρόνο για την λήψη ορθών αποφάσεων, βασισμένων σε πραγματικά και πρόσφατα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία μιας κεντρικής, οριζόντιας πλατφόρμας ΙοΤ, η οποία θα παρέχει την απαραίτητη βασική υποδομή για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προς ανάπτυξη διαφορετικών λύσεων ΙοΤ, είναι αναγκαία.

Η πλατφόρμα αυτή θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα θα δίνει τα απαραίτητα εφόδια για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστημάτων σε αρμόδιους φορείς , χωρίς να τους περιορίζει σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, αρχιτεκτονικές λύσεις και παρόχους.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος, (φθηνότερη υλοποίηση), μεγιστοποιώντας τα οφέλη προς τους πολίτες.

Περαιτέρω, η ενιαία ΙοΤ πλατφόρμα, παρέχοντας τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης στους αρμόδιους φορείς, θα επισπεύδει τον χρόνο ανάπτυξης, δοκιμής και παραγωγικής λειτουργίας και θα εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την κυβερνοασφάλεια του όλου συστήματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην «Ψηφιακή βίβλο»  περιλαμβάνεται το έργο «Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια με χρήση εργαλείων IoT».

Οικονομίες κλίμακος

Ο δήμος των ΗΠΑ που πέρασε σε έξυπνους μετρητές για την παρακολούθηση της χρήσης του νερού είδε άμεση και ασφαλή εξοικονόμηση χρημάτων. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων εξελίχθηκε από μια χειρωνακτική διαδικασία, στην οποία οι τεχνικοί ταξίδευαν σε κάθε μετρητή, σε μία γρήγορη και τυποποιημένη εργασία από συστήματα IoT όπου οι αυτόματοι μετρητές κατέγραφαν και απέστελλαν σε μια κεντρική βάση δεδομένων τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Αυτό εξοικονόμησε πολλά χρήματα, τόσο σε ώρες εργασίας όσο και σε εξοπλισμό, όπως φορτηγά. Η πόλη υπολογίζει συνολική εξοικονόμηση 28 εκατομμυρίων δολαρίων και καθαρή εξοικονόμηση περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της πρωτοβουλίας.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της πόλης του Όσλο, όπου με τέτοιου είδους έξυπνες λύσεις επιτεύχθηκε η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 62%!

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Στα μεταχειρισμένα smartphones στρέφονται οι χρήστες-Τι γίνεται στην Ελλάδα

της Νατάσας Φραγκούλη Στη λύση της αγοράς ενός μεταχειρισμένου smartphone στρέφονται όλο και περισσότεροι καταναλωτές ανά τον κόσμο. Ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και...

Τρεις απειλές για τις επιχειρήσεις το 2023: Μιντιακός εκφοβισμός, ψεύτικες διαρροές δεδομένων και επιθέσεις μέσω cloud

Ερευνητές στις Υπηρεσίες Ασφαλείας της Kaspersky μοιράστηκαν τις προβλέψεις τους σχετικά με τις ανερχόμενες κυβερνοαπειλές του επόμενου έτους για τις οποίες μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικοί...

Vodafone Ελλάδας: Στα €660 εκατ. τα έσοδα 9μήνου

Έσοδα από υπηρεσίες ύψους 660 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η Vodafone στο 9μηνο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2022 (για την οικονομική χρήση που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο 2023),...

PYLON Hybrid: Η μοναδική all in one λύση της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής

O Όμιλος EPSILON NET, ο καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, και η Epsilon SingularLogic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του Ομίλου με...

Ο Όμιλος Quest ολοκλήρωσε τoν 5ο κύκλο του Quest Mini MBA

Ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του Quest Mini MBA, του προγράμματος επιμόρφωσης εργαζομένων, που έχει σχεδιασθεί από το Alba Graduate Business School αποκλειστικά για τις...