11.6 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαρτίου, 2023

Quest: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο 2020

Αύξηση κατά 18,2% στις πωλήσεις ανακοίνωσε ο Όμιλος Quest για το α’  τρίμηνο, με τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να σημειώνει άνοδο 6% και τα προ φόρων κέρδη ΕΒΤ να ενισχύονται κατά 2,7%. Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε οριακή μείωση στα καθαρά μετά φόρων κέρδη ΕΑΤ κατά 2%.

τα βασικότερα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη διαμορφώνονται ως εξής:

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €5,3 εκατ., έναντι €24,7 εκατ. στις 31/12/2019. Η μεταβολή από τις 31/12/2019, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης και η τάση αυτή παρατηρείται κάθε χρόνο την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €3 εκατ. αυξημένες κατά €1,3 εκατ. σε σχέση με το 2019, εκ των οποίων  οι €848 χιλ. αφορούν σε εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την QE και περίπου €1 εκατ. αφορούν σε ανάπτυξη υποδομών της ACS.

Αποτελέσματα 2020 αναλυτικότερα ανά δραστηριότητα

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+23,8%) ενώ μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία (κατά €0,8 εκατ. ή -40% σε σχέση με το 2019), καθώς πέρυσι είχε επηρεαστεί θετικά κατά́ €1,4 εκατ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία της δραστηριότητας έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)
Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,9%) αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+65,5%) η οποία οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS – Courier)
Στο Α΄ τρίμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+9,7%) με σχεδόν αντίστοιχη βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+8%).

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)
Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-13,4%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-28,6%), που οφείλεται τόσο στην ωρίμανση της αγοράς των POS, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες που προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της (2020 – 2024).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)
Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 υπερδιπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW, στη διάρκεια του 2019. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι σήμερα ~26 ΜW.

Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των ενδοομιλικών μερισμάτων, παρουσιάζει έσοδα περίπου €425 χιλ. και οριακή κερδοφορία.

 

Προοπτικές 2020 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη εκτίμηση της διοίκησης.

Τα μέτρα lockdown που εφαρμόστηκαν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Απριλίου και κατ’ επέκταση του δευτέρου τριμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι η πανδημία Covid-19 ενδεχομένως θα επηρεάσει και τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, αλλά και την πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Για κάθε δραστηριότητα του Ομίλου ισχύουν τα εξής:

Προϊόντα Πληροφορικής: Είναι η δραστηριότητα του ομίλου που επλήγη περισσότερο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής. Εντούτοις η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από: (α) τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αντικατέστησαν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων, (β) τις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις), που μείωσαν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών, (γ) την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων από τους πελάτες των εταιρειών.  Επιπροσθέτως η Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού  καταστήματος you.gr. Συνολικά η κάμψη των πωλήσεων της εν λόγω δραστηριότητας κατά τον Απρίλιο δεν υπερέβη το 15%. Μετά την άρση του lock down οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και καλύτερες του αναμενόμενου, καθώς εμφανίζεται ανάκαμψη των πωλήσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Unisystems δεν επηρεάστηκε, ενώ η εταιρεία εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει ευρύτατα πρακτικές τηλέ-εργασίας. Κατά τον Απρίλιο συνεχίστηκε η καλή πορεία των πωλήσεων του Α΄ τριμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών της ACS (~ 87% των εσόδων) παρουσίασαν κατά το μήνα Απρίλιο αυξημένη ζήτηση, που συνεχίζεται και στον Μάϊο, καθώς εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αντιδιαστολή οι υπηρεσίες ταχυδρομείου (~11% των εσόδων) παρουσίασαν διψήφια μείωση. Συνολικά τα έσοδα της εταιρείας κατά τον Απρίλιο κινήθηκαν θετικά αντίστοιχα με την πορεία του Α΄ τριμήνου. Λόγω της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, η εταιρεία έλαβε μέτρα, όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, έκτακτες προσλήψεις και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, μισθώσεις χώρων και εξοπλισμού. Η βραχυπρόθεσμη επίδραση των μέτρων στην κερδοφορία της εταιρείας κατά το Β΄ τρίμηνο προβλέπεται αρνητική. Μακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς εκτιμάται ταχύτερη αύξηση  στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Η Cardlink παρουσίασε διψήφια μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια του Απριλίου, λόγω της έναρξης της νέας συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και της μείωσης των συναλλαγών λόγω του lockdown. H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίδραση στα έσοδα κατά 10% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Παρά το γεγονός ότι ο τζίρος και η κερδοφορία της εταιρείας στο Β΄ τρίμηνο αναμένεται να επηρεαστεί, οι μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας είναι θετικές, διότι ευνοείται η χρήση πλαστικού χρήματος έναντι των μετρητών. Ήδη κατά το μήνα Μάϊο οι συναλλαγές  επανέκαμψαν στα περυσινά επίπεδα.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid19 στη λειτουργία και στα έσοδα της εταιρείας.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ικανοποιητική, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται περίπουστα €150 εκατ.

Εκτιμάται συνεπώς ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία του Ομίλου Quest  είναι διαχειρίσιμες, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Η ακριβής επίπτωση στα μεγέθη εξαρτάται από το χρονικό εύρος εφαρμογής των μέτρων, την ένταση τους και την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που λαμβάνει η Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ‘Ομιλος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής αλλά και στήριξης των εργαζομένων του και των οικογενειών τους. Πιο συγκεκριμένα:
-Έγινε χρήση του μέτρου της αναστολής μόλις για το 5% του συνόλου των εργαζόμενων του ομίλου (από μέσα Μαρτίου έως αρχές Μάϊου)  κυρίως σε όσους εργάζονταν σε φυσικά καταστήματα τα οποία ανέστειλαν πλήρως της λειτουργία τους.Σε όσες περιπτώσεις έγινε χρήση του μέτρου  της αναστολής συμπληρώθηκε η καθαρή μισθοδοσία τους από τον εργοδότη, σε περίπτωση που αυτή υπερέβαινε το ποσό της κρατικής παροχής.

-Το δώρο τους Πάσχα δόθηκε κανονικά σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς καμία καθυστέρηση.

-Δεν καταγγέλθηκε καμία σύμβαση εργασίας.

-Ο αριθμός των εργαζόμενων αυξήθηκε κατά 36 άτομα.

-Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των εργαζόμενων των εταιρειών του ομίλου αξιοποίησε τη δυνατότητα της τηλε-εργασίας.  Σε εταιρείες που δεν ήταν αναγκαία η φυσική παρουσία, το ποσοστό αυτό άγγιξε το 99%.

-Για το προσωπικό που εργάστηκε στα γραφεία ελήφθησαν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης (επιπλέον των υποχρεωτικών) τα οποία συνεχίζονται να λαμβάνονται έως σήμερα.

Δωρεές – Covid 19

Ο Όμιλος Quest στο πλαίσιο στήριξης της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεων της, κατά τον Απρίλιο και Μάϊο προέβη σε δωρεές ύψους €500.000 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Υγείας με ισόποση έκτακτη επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Β΄ τριμήνου. Οι δωρεές αναλύονται σε:

  •  1.000 iPad 4G  στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για άμεση αξιοποίηση από δημοτικά σχολεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
  • 120 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές και 15 πολυμηχανήματα στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας  (ΕΟΔΥ),
  • 2 συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (αναπνευστήρες) και σχετικά αναλώσιμα στη Β΄ Πνευμονολογική Κλινική του ΠΓΝ Αττικόν.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο Απρίλιος καθηλώνει στα Novacinema με τις μεγάλες πρεμιέρες

Ο Απρίλιος έρχεται συναρπαστικός, Οσκαρικός, καθηλωτικός και άκρα παιδικός εν όψει Πάσχα στο σαλόνι ή όπου και αν βρίσκονται οι σινεφίλ συνδρομητές των Novacinema...

SKY express: Εμπλουτίζει δυναμικά το θερινό της πρόγραμμα σε εσωτερικό και εξωτερικού 

Η SKY express εμπλουτίζει δυναμικά το θερινό πτητικό της πρόγραμμα με απευθείας πτήσεις σε 12 χώρες, 29 προορισμούς του εξωτερικού, ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας για...

Το TikTok Επίσημος Συνεργάτης Ψυχαγωγίας της Eurovision 2023

το TikTok ανακοινώνει ότι έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ως ο Επίσημος Συνεργάτης Ψυχαγωγίας για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για δεύτερη...

BOX NOW: 400.000 παραδόσεις, 200.000 πελάτες και συνεργασία με περισσότερα από 600 eshops

Στο επίκεντρο οι ανάγκες του πελάτη, με περισσότερους από 200.000 να την έχουν εμπιστευτεί Με τεχνολογία αιχμής και με τις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη στο...

Δύο δημόσιες διαβουλεύσεις από την ΕΕΤΤ για το ραδιοφάσμα

Δύο δημόσιες διαβουλεύσεις έχει βγάλει στον αέρα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με το ραδιοφάσμα. Η πρώτη αφορά στην αναθεώρηση του Κανονισμού...