32.8 C
Athens
Τρίτη, 9 Αυγούστου, 2022

Έργο 6,2 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών ΜΑΝ ΙΙΙ

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου

Να εκσυγχρονίσει και να αξιοποιήσει πλήρως το δίκτυο οπτικών Ινών ΜΑΝ ΙΙΙ καθώς είναι η βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση για τη διασύνδεση Φορέων στo ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και στο ΕΔΥΤΕ, και μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και στα άλλα εθνικά δίκτυα, επιχειρεί η Κοινωνία της Πληροφορίας με τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: «Υποστήριξη λειτουργίας και αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών “ΜΑΝ ΙΙΙ”»

Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ φτάνει τα 6,2 εκατ. ευρώ ενώ κριτήριο ανάθεσης: θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το αντικείμενο της Σύμβασης συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης λειτουργίας και αξιοποίησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών ΜΑΝ, καθώς και των αναγκών διασυνδεσιμότητάς τους στα Εθνικά Δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ΕΔΥΤΕ, ΠΣΔ, κλπ. Η αξιοποίηση των ΜΑΝ είναι η βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση για τη διασύνδεση Φορέων στo ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και στο ΕΔΥΤΕ, και μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και στα άλλα εθνικά δίκτυα, συνεπώς οι συνδέσεις των ΜΑΝ πρέπει να λειτουργούν ευσταθώς.

Ο σκοπός του έργου

Έτσι, για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τον έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη των δικτύων αυτών και των χρηστών τους, καθώς και τις τεχνικές επεμβάσεις κάλυψης νέων αναγκών, απαιτείται εξειδικευμένη ικανότητα βλαβοληψίας, βλαβοδιαχείρισης, άρσης βλαβών, κεντρικού ελέγχου, τεχνικών επεμβάσεων, καθώς και επεκτάσεων, τόσο τοπικά στους χρήστες και σε όλη την έκταση όλων των δικτύων ΜΑΝ, όσο και από κεντρική θέση, σε 24ωρη βάση, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου, από Ανάδοχο υψηλών δυνατοτήτων, με επιτόπια παρουσία, που πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται με εγγυημένο επίπεδο υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA).

Η μεθοδολογία αυτή θα προσφέρει μέγιστη ουσιαστική αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων και την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι θα καταργηθούν τα κυκλώματα πρόσβασης κάθε φορέα προς τα Εθνικά Δίκτυα και να διατηρηθεί μόνο η οπτική ίνα του ΜΑΝ.

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τριετής ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. Η διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) έτη, με την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης.

Ανασκόπηση της Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής των ΜΑΝ

Το Έργο περιλαμβάνει την Υποστήριξη, επέκταση και ολοκλήρωση με τα εθνικά δίκτυα για τα 69 Μητροπολιτικά Δίκτυα της χώρας. Η έκτασή τους, σύμφωνα με πρόσφατα ενημερωμένη καταγραφή, εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου: 1.120 Km μικροτάφρων καλωδιακού δικτύου, 6.118 φρεάτια, 2.724 κόμβους, 3.070 ενεργούς χρήστες και 1.831 μη ενεργούς χρήστες, εκ των οποίων 414 έχουν εξοπλισμό που πρέπει να ελεγχθεί, και οι υπόλοιποι είναι χωρίς εξοπλισμό σήμερα.

Παθητικός Εξοπλισμός

Ο παθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει υποδομές δικτύων τάφρων και σωληνώσεων, μέσα στις οποίες διέρχονται τα οπτικά καλώδια που χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση των κόμβων, σε αρχιτεκτονική πλέγματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλοποίησης των δικτύων ΜΑΝ.

Οι Δημόσιοι Φορείς που συνδέονται στο ΜΑΝ θα ενταχθούν στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επίσης, σε σημαντικό ποσοστό είναι αυτή τη στιγμή ενταγμένοι σε άλλα Εθνικά Δίκτυα, π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ΕΔΥΤΕ, ΠΣΔ, ΙΚΑΝΕΤ, PoliceOnLine, κ.α..

Σημαντικός αριθμός Φορέων πρόκειται να ενταχθεί στα δίκτυα αυτά, κυρίως στο ΕΔΥΤΕ, στο άμεσο μέλλον, χρησιμοποιώντας και τη δικτύωση των ΜΑΝ. Ο Ανάδοχος καλείται να αποκαταστήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της φυσικής και τεχνικής υποδομής κάθε ΜΑΝ και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση των εν λόγω υποδομών στην πρόσβαση των Φορέων του κάθε ΜΑΝ στα Εθνικά Δίκτυα. Επίσης, καλείται, στα πλαίσια των βασικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του παρόντος έργου, να υποστηρίξει τους Αναδόχους και τους Administrators του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν, ως προς την λειτουργία της διασύνδεσης των Φορέων στο ΜΑΝ.

Οι νέες συνδέσεις

Όλοι οι Φορείς των ΜΑΝ, εκτός από έναν πολύ μικρό αριθμό εξαιρέσεων, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, προβλέπεται να συνδεθούν στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, μέσω της διασύνδεσής τους στο ΜΑΝ.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι αρκετοί Φορείς συνδέονται στο δίκτυο ΕΔΥΤΕ. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται: α) είτε με οπτική διασύνδεσή τους σε κόμβο του ΕΔΥΤΕ, που ανήκει στο ΜΑΝ, μέσω οπτικών διαδρομών που υλοποιούνται από τα καλώδια του ΜΑΝ, β) είτε με τη σύνδεσή τους με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ή ΙΙ, μέσω του Κεντρικού Κόμβου, και στη συνέχεια αξιοποιώντας την Κεντρική Σύνδεση των δικτύων ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΕΔΥΤΕ. Γενικά οι συνδέσεις Φορέων με άλλα Εθνικά Δίκτυα προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω της ένταξής των Φορέων αυτών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.

Η μεθοδολογία αυτή θα προσφέρει μέγιστη ουσιαστική αξιοποίηση των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων και την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι θα καταργηθούν τα κυκλώματα πρόσβασης κάθε φορέα προς τα Εθνικά Δίκτυα και να διατηρηθεί μόνο η οπτική ίνα του ΜΑΝ.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Να υπάρξει άμεση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων

Η προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας είναι θεμελιώδης συνθήκη μιας δημοκρατικής και φιλελεύθερης κοινωνίας, επισημαίνει σε γραπτή δήλωση - παρέμβασή της σχετικά με την...

ΑΔΑΕ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος για τις καταγγελίες Ανδρουλάκη

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) δηλώνει ότι ο έλεγχος που αφορά την καταγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη έχει ήδη αποφέρει τα...

Προτεραιότητα το 5G για τις επιχειρήσεις

Νέα δεδομένα και απαιτήσεις φέρνει το 5G στο παγκόσμιο επιχειρείν, πυροδοτώντας επενδύσεις σε εφαρμογές και λύσεις στην μετά COVID-19 εποχή. Ωστόσο, παραμένει μια δυσπιστία...

Η Fraport Greece και η Air France στηρίζουν τη δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο

H Fraport Greece και η Air France με αφορμή το νέο δρομολόγιο Παρίσι-Ζάκυνθος που «εγκαινιάστηκε» στις αρχές Ιουλίου, προχωρούν στην ενεργή στήριξη του μη κερδοσκοπικού σωματείου...

Νέα LG UltraGear gaming οθόνη: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει πολύ πιο διασκεδαστικό

Η πρώτη OLED gaming οθόνη της LG UltraGear Το επαγγελματικό τμήμα Business Solutions της LG Electronics (LG) παρουσιάζει την νέα gaming UltraGear™ οθόνη (μοντέλο 48GQ900),...