21 C
Athens
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

«Δεκανίκι» στην επανεκκίνηση της οικονομίας η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα

 • της Μαρίας Μόσχου 

Με γοργούς ρυθμούς «τρέχει» η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα το τελευταίο διάστημα, κάτι που θα επηρεάσει και θα παρακινήσει στην ίδια κατεύθυνση και τον ιδιωτικό τομέα, είτε ως ανάδοχο δημόσιων έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών είτε ως πάροχο υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η επέκταση της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων, που θα επιτευχθούν μέσα από σημαντικά νέα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διευκολύνει σημαντικά στη θωράκιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και στην επανεκκίνηση της οικονομίας στη μετα-κορωνοϊό εποχή.

Την διαπίστωση αυτή κάνει η νέα έρευνα του διαΝΕΟσις με τίτλο «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα στη μετα – κορονοϊό εποχή», με συντονιστή τον Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διομήδη Σπινέλλη.

Τα έργα που θα επανεκκινήσουν την οικονομία

Παράλληλα δίνεται σαφής κατεύθυνση για τις επόμενες κινήσεις στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για τις εξής παρεμβάσεις σε υποδομές, δεδομένα και υπηρεσίες:

 • IaaS και SaaS

Νεφοκεντρικές τεχνολογίες (Infrastructure as a service – IaaS) και υπηρεσίες συνάθροισης της ζήτησης και παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a service – SaaS), με αποτέλεσμα την αυξημένη αξιοπιστία υποδομών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

 • Άμεση αναβάθμιση των ευρυζωνικών επικοινωνιών, προώθηση του δικτύου 5G και μείωση κόστους επικοινωνιών
 • Πλατφόρμα εκπαιδευτικής διαδικασίας

Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες και όλων των εμπλεκομένων, και της συνεχούς κατάρτισης.

 • Πλατφόρμα ιατρικής τηλεσυμβουλευτικής Μεσοπρόθεσμη Υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας για την ιατρική συμβουλευτική ακόμα και σε περιπτώσεις περιορισμού μετακίνησης του ασθενή.
 • Ψηφιακή υποδομή και εξοπλισμός τηλεργασίας
 • Λειτουργία πλατφόρμας προμηθευτών ΤΠΕ (marketplace) και θυρίδα επιχειρήσεων
 • Δεδομένα Μητρώα ασθενών και ασθενειών Βραχυπρόθεσμη

Τα μητρώα ασθενών και ασθενειών θα βελτιστοποιήσουν την έρευνα και την πρόληψη στον χώρο των παροχών υγείας. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θα καταστήσουν τον τομέα της δημόσιας υγείας πιο αποτελεσματικό στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων τόσο σε άμεσες ενέργειες, εν μέσω της πανδημίας, όσο και σε μεσο- ή ακόμα και μακρο-πρόθεσμο σχεδιασμό.

 • Ψηφιακές υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας λειτουργίας και πολυκαναλική υποστήριξη του πολίτη και των επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για όλους τους πολίτες

 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Ολοκλήρωση του κύκλου ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με διασύνδεση των αντίστοιχων συστημάτων σε ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ, καθώς και πλήρης «αϋλοποίηση» όλης της διαδικασίας συνταγογράφησης και μετά την εκτέλεσή της στο φαρμακείο (δηλαδή επέκτασης της άυλης συνταγής/ του άυλου παραπεμπτικού και στην back-office διαδικασία), όπως και αναλώσιμων κτλ.

 • Διαχείριση προτεραιότητας σε δημόσιες υπηρεσίες και ραντεβού
 • Θυρίδα του πολίτη
 • Υπηρεσίες Ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων δομικών στοιχείων ψηφιακών υπηρεσιών και σχετικών οδηγών gov.gr
 • Ενίσχυση ανάπτυξης οικοσυστήματος gov.gr
 • Υπηρεσία γνησίου της υπογραφής στο gov.gr
 • Αξιολόγηση υπηρεσιών από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, συνδημιουργία και ανάπτυξη οδηγών χρήσης
 • Υποβολή προτάσεων δράσεων από πολίτες και υπαλλήλους

Ψηφιοποίηση λόγω της πανδημίας

Κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού του πρώτου κύματος της πανδημίας προχώρησε η απλούστευση κατ’ αρχάς, και αμέσως μετά η ψηφιοποίηση αρκετών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, που θεσμοθετήθηκαν με κατάλληλες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). Χαρακτηριστικές παρεμβάσεις έγιναν στον τομέα της υγείας, όπου κατά την περίοδο της πανδημίας διατέθηκε η υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, δημιουργήθηκε το μητρώο ασθενών COVID-19, η διαδικτυακή πλατφόρμα για το εμβόλιο κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr), και η δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 – self tests (self-testing.gov.gr) και δρομολογήθηκαν δράσεις για την τηλεσυμβουλευτική και τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ).

Αλλά και στον τομέα της απασχόλησης οι παρεμβάσεις ήταν σημαντικές. Η στήριξη των θιγόμενων, από τα μέτρα περιορισμού, υπαλλήλων και επαγγελματιών κατέστη δυνατή με την άμεση καταγραφή αυτών και επιπλέον επετεύχθη η αποζημίωσή τους, αξιοποιώντας την υφιστάμενη ψηφιακή υποδομή της δημόσιας διοίκησης. Ενισχύθηκε η τηλεργασία και μάλιστα με όρους κοινωνικής συνοχής διαμέσου της αξιοποίησης ψηφιακών συστημάτων, διατηρώντας θέσεις εργασίας που σε άλλη περίπτωση θα είχαν χαθεί.

Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο πλήθος από προκλήσεις και διαχρονικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης που αφορούν στη χρήση των ΤΠΕ παραμένουν, ή και αναδεικνύονται περαιτέρω υπό αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες. Αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, η αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, η ορθή και διαφανής χρήση πόρων, η βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα των καλών πρακτικών, και εν γένει οι δυνατότητες που δύναται να προσφέρει η ψηφιακή διακυβέρνηση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Σύμφωνα με την έρευνα παρά τα όσα θετικά σημεία παρουσιάζονται, χρειάζονται αρκετά σημαντικά βήματα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η δημόσια διοίκηση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δαπανηρές, χρονοβόρες υπηρεσίες, πολύπλοκες διαδικασίες, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια.

Δείκτης DESI

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2020 παρουσιάζει τους τομείς που μπορεί να υπάρξει σημαντική βελτίωση. Βέβαια, ο δείκτης DESI 2020 βασίζεται σε δεδομένα του 2019, τα οποία αξιολογούν την κατάσταση της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας πριν από την πανδημία και πριν από τις περισσότερες εκ των προαναφερόμενων δράσεων. Σημειώνεται πως η νεότερη έκδοση αναμένεται το φθινόπωρο του 2021, όπου θα υπάρξει και τροποποίηση στην ακολουθούμενη μεθοδολογία. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα του DESI 2020 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διαχείριση της πανδημίας και τη στήριξη της  οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και τη δραστηριοποίηση κατά βάση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρά, λοιπόν, την αύξηση σχετικών δράσεων, στον δείκτη DESI το 2020 η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση συνολικά.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI, 2020):

 • Στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί στον τομέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει πρόοδο κατά 15% το προηγούμενο έτος, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση, παραμένοντας όμως κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα παραμένει τελευταία στον συνολικό δείκτη συνδεσιμότητας. Καταλαμβάνει την τελευταία θέση στη χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), με ποσοστό 7% και την τελευταία θέση με σταθερή ευρυζωνική συνδρομή τουλάχιστον 100Mbps. Παράλληλα, το κόστος επικοινωνιών στην Ελλάδα παραμένει από τα υψηλότερα της Ευρώπης.
 • Στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο και βελτίωσε τις επιδόσεις. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες φτάνει στο 51% (έναντι 58% της ΕΕ).
 • Στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων είναι πολύ χαμηλές. Η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων προχωρά πολύ αργά, με ποσοστό πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
 • Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά η βαθμολογία της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Τα διασυνδεδεμένα μητρώα είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες δεν θα πρέπει να υποβάλουν ξανά τα ίδια δεδομένα στη δημόσια διοίκηση. Το 2019, οι περισσότερες από τις χώρες βελτιώθηκαν σε αυτό το μέτρο, σε σύγκριση με το 2018. Το ποσοστό της Ελλάδας είναι κάτω από το 30%. Επίσης, χαμηλό είναι το ποσοστό των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις .

Νέο περιβάλλον – νέες προκλήσεις

Η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr έδωσε νέα ώθηση στις ψηφιακές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με άμεσες συνέπειες για τον πολίτη.

Επιπλέον, αναπτύσσεται το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να έχει μία και μοναδική ταυτότητα επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα, ενσωματώθηκαν πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονταν ήδη από φορείς της δημόσιας διοίκησης ώστε να υπάρχει ένα και μόνο σημείο ψηφιακής αλληλεπίδρασης πολίτη-κράτους, ενώ σταδιακά προστίθενται και νέες.

Όμως, οι λύσεις αυτές συνεισέφεραν κυρίως στον περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες, αφού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι ακριβώς τα ίδια.

Δυστυχώς, η εφαρμογή του μέτρου του ραντεβού του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, που ίσχυε κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, ατόνησε καθώς υπήρξε χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, χωρίς να παραμείνει ως κύρια δυνατότητα ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη, πόσο μάλλον ως μεταβατική κατάσταση έως την απλούστευση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄1301/12-4-2012).

Δηλαδή να είναι δυνατή η αμφίδρομη διάδραση με τον πολίτη, η συναλλαγή και η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Στον αντίποδα, παρόμοιας λογικής πρωτοβουλίες όπως τα ψηφιακά ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, με χαρακτηριστικότερο το myKEPlive, δείχνουν να καθιερώνονται. Η ανταπόκριση από τις δημόσιες υπηρεσίες ήταν μεικτή.

Τομείς που στηρίζουν τη λειτουργία τους σε χειρόγραφες διαδικασίες λειτούργησαν με παύση ή εκ περιτροπής παύση των εργασιών και με εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων. Αντίθετα, αρκετές δημόσιες υπηρεσίες με ανεπτυγμένη υποδομή ΤΠΕ –σε ορισμένες περιπτώσεις καλύτερη από όσο αναγνωρίζονταν σε συνθήκες προ κρίσης– λειτούργησαν απρόσκοπτα, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και αναπτύσσοντας πολύ  γρήγορα νέες, λόγω έκτακτων συνθηκών.

Οι υποδομές των τηλεπικοινωνίων

Σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν, βέβαια, οι υποδομές των τηλεπικοινωνιών. Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις στόχευσης μείωσης του κόστους τηλεπικοινωνιών.

Η ποιότητα των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι χαμηλή σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και τα τιμολόγια από τα πιο ακριβά (DESI, 2020). Οι επενδύσεις στην τεχνολογία θα βελτιώσουν την ποιότητα και θα μειώσουν το τηλεπικοινωνιακό κόστος. Με την ολοκλήρωση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» θα βελτιωθεί η υποδομή των δημόσιων υπηρεσιών, με χαμηλό κόστος, με αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (φωνής, δεδομένων και εικόνας).

Δημοπρατήθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) οι συχνότητες του 5G (700 MHz, 2 GHz, 3.400- 3.800 MHz). Τέλος, είναι σε εξέλιξη το έργο της ανάπτυξης υποδομών υπερ-υψηλής ευρυζωνικότητας (Ultra Fast Broadband-UFBB), που αναμένεται να προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε περίπου 2,5 εκατ. πολίτες.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, καθιστώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες προσιτές στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΕΕΤΤ ως όργανο ελέγχου του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες.

Ακόμη, οποιαδήποτε ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών μικρής ή μεγάλης κλίμακας πρέπει να εντάσσεται στον ενιαίο σχεδιασμό. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η έμφαση στην αγορά υπηρεσιών με βάση συμφωνίες-πλαίσιο, αντί για την προμήθεια συστημάτων «με το κλειδί στο χέρι», ακολουθώντας την προσέγγιση ανοικτής πλατφόρμας και τις αρχές ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και τα πρότυπα δεδομένων και διεπαφών.

Νέα υπηρεσία στο gov.gr

Τονίζεται, ακόμη, η ανάγκη διενέργειας εκτενών δοκιμών πριν από τη δημόσια κυκλοφορία μιας νέας υπηρεσίας στο gov.gr. Όπως έχει παρατηρηθεί, συχνά λόγω της έντονης πίεσης χρόνου, ως επακόλουθο π.χ. των συνθηκών πανδημίας, η διαδικασία αυτή πολλές φορές παραλείπεται ή υποτιμάται η αξία της. Αποτέλεσμα είναι η κακή εμπειρία χρήσης των πολιτών ή επιχειρήσεων, η μειωμένη ή η μη εξυπηρέτησή τους, καθώς και η εξοντωτική εργασία των ομάδων ανάπτυξης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τις πρώτες ώρες διάθεσής τους.

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως, τόσο η λειτουργία του gov.gr αυτή καθαυτή, όσο και οι αυξημένες ανάγκες ψηφιακής εξυπηρέτησης υπό συνθήκες πανδημίας, συνεπάγονται πολλαπλασιαστικές ανάγκες ταυτόχρονης εξυπηρέτησης χρηστών από ό,τι είχε προβλεφθεί για την ανάπτυξη συστημάτων παλαιότερα (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις οποίες διαλειτουργούν οι νέες υπηρεσίες).

Τα στοιχεία κτηματογράφησης συλλέγονται ηλεκτρονικά, αλλά το κτηματολογικό φύλλο ακινήτου εκδίδεται μόνο από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο

Οι άμεσες δράσεις που προτείνει η μελέτη

Οι δράσεις που προτείνεται άμεσα να πραγματοποιηθούν, όπως έχουν διατυπωθεί και στην προηγούμενη μελέτης της διαΝΕΟσις (Σπινέλλης, κ.ά., 2018) είναι οι εξής:

 • Ανάλυση δεδομένων της δημόσιας διοίκησης: Ανάπτυξη και παροχή των απαραίτητων εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης. Η χρήση τους θα βελτιώσει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων, θα προσδιορίσει πιθανές ευκαιρίες και θα αναδείξει αδυναμίες προς αντιμετώπιση.
 • Αξιοποίηση δεδομένων δημόσιας διοίκησης: Η δημόσια διοίκηση θα διαθέσει τα δεδομένα που δημιουργεί και διαχειρίζεται για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Τα δεδομένα θα δημοσιοποιούνται σε μορφή που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κυβερνητικούς φορείς, στους ιδιωτικούς οργανισμούς και τους πολίτες. Κρίσιμη είναι σε αυτή την κατεύθυνση η υιοθέτηση τεχνολογιών big data ώστε να είναι επιτρεπτή η επεξεργασία πολύπλοκων δεδομένων μεγάλου όγκου σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας όπως τα δημοσιονομικά, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κλπ.

Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες

 • Ενίσχυση ζήτησης για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες από το δημόσιο: Η δημόσια διοίκηση, λόγω του μεγέθους της και της σημαντικής της θέσης στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ζήτηση για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη συναφών καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτό θα ενισχύσει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας (π.χ. νεοφυείς επιχειρήσεις) και θα βελτιώσει το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών. Το εγχείρημα αυτό μπορεί να βοηθηθεί με την υιοθέτηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς, είτε ως επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές πρακτικές είτε ακόμη και με θεσμική υιοθέτηση, όπως π.χ. οι ηλεκτρονικές προμήθειες με ηλεκτρονική τιμολόγηση και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Ψηφιακές τεχνολογίες για τις εγχώριες μεταφορές: Ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις εγχώριες μεταφορές για κάθε μέσο μεταφοράς. Ειδικές δράσεις με στόχο να αυξηθεί η ασφάλεια στις μεταφορές, να μειωθούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα και να βελτιστοποιηθούν οι συνδυασμένες εγχώριες υπηρεσίες μεταφορών κάθε τύπου για αύξηση αποδοτικότητας. Κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, δεδομένων επίσης των σημερινών ολοκληρωμένων ή εν εξελίξει δράσεων, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα και άλλων παρεμβάσεων σε υποδομές, δεδομένα και υπηρεσίες.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

22YM HONDA ADV350: Ένα νέο scooter κάνει την είσοδό του στην οικογένεια της Honda

Το ADV350 συνδυάζει το adventure στυλ του X-ADV με τα χαρακτηριστικά αντοχής που προσφέρουν το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι (USD) 37mm και...

Ένα κινητό γραφείο συσκέψεων από την Nissan, κάνει τον χρόνο του ταξιδιού πιο άνετο και αποτελεσματικό

Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ο τρόπος που εργαζόμαστε έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Καθώς η εξ αποστάσεως εργασία γίνεται πιο...

Smartwatches: Το 64% των Ελλήνων πιστεύει ότι κάνουν τη ζωή μας καλύτερη

Στις smart εφαρμογές και συσκευές στρέφονται οι καταναλωτές, για  τη σωματική και  και ψυχική τους ανάκαμψη  μετά την πανδημία, σύμφωνα με έρευνα της IPSOS η οποία διεξήχθη σε 10 χώρες με...

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε το νέο εργοστάσιο τσιπ στο Τέξας

Η μεγαλύτερη επένδυση της Samsung στις ΗΠΑ θα ενισχύσει την παραγωγή τσιπ προηγμένης τεχνολογίαςΗ Samsung Electronics Co., Ltd., ανακοίνωσε σήμερα την κατασκευή μιας νέας...

Just Go Zero Coffee: Polygreen και everest κάνουν μαζί πράξη την κυκλική οικονομία

 Δεύτερη ζωή για τον καφέ εξασφαλίζουν οι 2 εταιρίες μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας για την πλήρη αξιοποίηση των υπολειμμάτων τουΗ...