19.2 C
Athens
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Στα 27 ευρώ η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας από το 2023 – Σε δημόσια διαβούλευση η προκήρυξη

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων το τεύχος προκήρυξης για την επιλογή ενός η περισσότερων αναδόχων για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για τα τρία χρόνια.

Η Καθολική Υπηρεσία αφορά στην παροχή υπηρεσίας επαρκούς  ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης σε σταθερή θέση, για το σύνολο της  Ελληνικής επικράτειας.

Υποχρεώσεις

Οι Συμμετέχοντες στη Δημοπρασία δεσμεύονται με σαφή δήλωσή τους κατά την υποβολή του  Φακέλου Αίτησης Συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία, ότι:

α) θα παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον τελικά επιλεγούν, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας για το συνολικό  χρονικό διάστημα που θα οριστούν και

β) Η χρέωση στον τελικό χρήστη των  στοιχείων καθολικής υπηρεσίας, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα, της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης θα είναι χαμηλότερη ή ίση με είκοσι επτά (27) ευρώ το μήνα  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελών.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι για την εκτέλεση του Έργου που αναλαμβάνει δεν δύναται να αιτηθεί ανά διαχειριστική χρήση ποσό αποζημίωσης, για την αντιστάθμιση της επιβάρυνσης από το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, υψηλότερο από την προσφορά με την οποία ανακηρύχτηκε  Υπερθεματιστής.

Χρονική διάρκεια ορισμού

Ο ορισμός του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας θα ξεκινά από 01/01/2023 και θα έχει διάρκεια  ισχύος τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Η ΕΕΤΤ μπορεί, μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, να  ξεκινήσει διαδικασία επανακαθορισμού του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας εφόσον  συντρέχουν μία από τις παρακάτω περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:

  • η καθορισμένη επιχείρηση δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας,
  • υποβληθεί αίτημα άλλης επιχείρησης για επανακαθορισμό του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τη διενέργεια  δημοπρασίας δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να  υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής και Αρχική Οικονομική Προσφορά σε δύο Φάσεις, ενώ στο δεύτερο στάδιο διενεργείται  δημοπρασία πολλαπλών γύρων με μειούμενο τίμημα.

Εάν στη Φάση 1 του πρώτου σταδίου υποβληθούν μία ή περισσότερες έγκυρες Αρχικές  Οικονομικές Προσφορές μηδενικής αποζημίωσης, η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε  όλους τους Συμμετέχοντες που έχουν προεπιλεγεί. Οι Συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα  εντός της προθεσμίας που ορίζει η ΕΕΤΤ, να δηλώσουν εάν επιθυμούν και οι ίδιοι να  αναλάβουν την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας με μηδενική αποζημίωση. Με τη λήξη της  προθεσμίας, η διαδικασία επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας ολοκληρώνεται και ως  υπόχρεοι πάροχοι Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται όλοι οι πάροχοι, που είτε κατέθεσαν  Αρχική Οικονομική Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης, είτε δήλωσαν ότι επιθυμούν να  αναλάβουν την Καθολική Υπηρεσία με μηδενική αποζημίωση.

Εάν στη Φάση 1 του πρώτου σταδίου, δεν υποβληθεί καμία έγκυρη Αρχική Οικονομική Προσφορά η διαγωνιστική διαδικασία θεωρείται άγονη και ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 7435 ΕΞ 2022/28-02-2022 (Β’ 1297) «Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής  Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της  διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής  Καθολικής Υπηρεσίας».

Εάν στη Φάση 1 του πρώτου σταδίου δεν υποβληθεί καμία έγκυρη Αρχική Οικονομική  Προσφορά μηδενικής αποζημίωσης και έχει υποβληθεί έστω και μία έγκυρη Αρχική  Οικονομική Προσφορά μη μηδενικής αποζημίωσης, η διαδικασία εισέρχεται στη Φάση 2.

Η Φάση 2

Στην Φάση 2 δίνεται η δυνατότητα σε νέους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση  Συμμετοχής και Αρχική Οικονομική Προσφορά. Εάν με την ολοκλήρωση της Φάσης 2 υπάρχει  μόνο μία έγκυρη Αρχική Οικονομική Προσφορά, τότε δεν πραγματοποιείται δημοπρασία  πολλαπλών γύρων και ορίζεται ο Συμμετέχων που υπέβαλλε αυτή, νέος Πάροχος Καθολικής  Υπηρεσίας. Η Αρχική Οικονομική Προσφορά μη μηδενικής αποζημίωσης αποτελεί το μέγιστο  ποσό μέχρι το οποίο δύναται να αποζημιωθεί ο επιλεγμένος πάροχος.

Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της Φάσης 2 υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες έγκυρες  Αρχικές Οικονομικές Προσφορές μη μηδενικής αποζημίωσης πραγματοποιείται δημοπρασία  πολλαπλών γύρων.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

27ο Θερινό Σχολείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Δράσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2022 θερινό Σχολείο, με θέμα «Το Σύμπαν, και οι...

Ψηφιακά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την COSMOTE με επιδότηση 90%

  -Η COSMOTE συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» - Έως 31/10, οι αιτήσεις για...

AEGEAN: διακρίθηκε ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη» στα Skytrax World Airline Awards

Για 11η συνεχή χρονιά και 12η συνολικά, ανακηρύσσεται πρώτη, στις προτιμήσεις των επιβατών Μια ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε η AEGEAN στα φετινά 2022 Skytrax...

Εμβάθυνση της συνεργασίας ΣΕΒ & Junior Achievement Greece 

Για περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης κρίσιμων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για μαθητές και σπουδαστές Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας εμβαθύνεται η σχέση μεταξύ του ΣΕΒ και...

ΣΕΠΕ: Πρόγραμμα Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης και προώθησης στην απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών  σε όλη την Ελλάδα...