17 C
Athens
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Ψηφιοποίηση και αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την βελτιστοποίηση μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση διαδικασιών και λειτουργικότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ) προβλέπει έργο προϋπολογισμού πάνω από 55,2 εκατ. ευρώ που τέθηκε σε διαβούλευση από την ΚτΠ.

Είναι ένα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του οικοσυστήματος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ).

Πρόκειται για το Υποέργο 1 «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός,  Αναβάθμιση Διαδικασιών και Λειτουργικότητας στο Οικοσύστημα ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ» του Έργου «Νέο Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», του Ταμείου Ανάκαμψης και η ΚτΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Το έργο έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την αναβάθμιση διαδικασιών και λειτουργικότητας στο οικοσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ).

Τα οφέλη

Η βελτιστοποίηση του ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ θα προσδώσει σειρά από οφέλη, όπως:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Προσέλκυση επενδύσεων
 • Ενδυνάμωση των Θεσμών
 • Τόνωση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των επιχειρήσεων
 • Αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία των προμηθειών
 • Εξοικονόμηση πόρων
 • Μείωση λειτουργικού κόστους προμηθειών
 • Μείωση κόστους υποδομών: οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και την διαχείριση του συστήματος
 • Προστασία και ασφάλεια των δεδομένων
 • Ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ, εφεξής το Σύστημα, αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή και  λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 1. Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς».
 2. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και  Υπηρεσίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και  υπηρεσιών καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων  και συμβάσεων, εφεξής το «Υποσύστημα».
 3. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια Έργα για τις  διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών  και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
 4. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των άρθρων 38 και  260 του ν. 4412/2016.
 5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και  των αποδεικτικών στοιχείων των λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής δημοσίων  συμβάσεων.
 6. Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με την αγορά σύμφωνα με  τα άρθρα 46,47, 278 και 279 του ν. 4412/2016.
 7. Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιτελική Πληροφόρηση.
 8. Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.
 9. Προγραμματισμό Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.
 10. Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας αγαθών και Παροχής υπηρεσιών του άρθρου  36 παρ. 7 του ν. 4412/2016.

Δεν αφορά το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Το αντικείμενο της παρούσης δεν αφορά το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα που σχετίζεται με την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση, η προσαρμογή στο ισχύον νομοθετικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, ο εμπλουτισμός των διαδικασιών και η επέκταση της λειτουργικότητας του  ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ εκτός του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε  44.532.506,46 €  πλέον ΦΠΑ 24%.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Revolut κυκλοφορεί τα RevPoints στην Ελλάδα, το πρώτο της πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Η Revolut, η διεθνής υπερ-εφαρμογή χρηματοοικονομικών με πάνω από 35 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία των «RevPoints», ένα πρόγραμμα επιβράβευσης σε πόντους....

33η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος OKTABIT & χριστουγεννιάτικο παζάρι για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

H ΟΚΤΑΒΙΤ για ακόμα μια χρονιά λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνει 2 δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της...

Βραβεία για 27 καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στον Μεγάλο Τελικό του EIT Jumpstarter

Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες με καινοτόμες ιδέες πραγματοποιήθηκε ο φετινός Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περισσότερες από 50...

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρώπη έρμαιο των χάκερ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού

Το 14% των εταιρειών στην Ευρώπη έχει βιώσει περιστατικά στον κυβερνοχώρο λόγω ανεπαρκών επενδύσεων στον τομέα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κατασκευαστικός κλάδος ήρθε...

The Best TV: H τηλεόραση που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους...