13.3 C
Athens
Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Προσλαμβάνεται σύμβουλος για την υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την επιλογή συμβούλου που θα «τρέξει» το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» που περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις για το ψηφιακό κράτος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπει διαγωνισμός που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον ΣΤΥ διακρίνονται, στις παρακάτω βασικές ενότητες:

 • Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης του Προγράμματος και στην Ένταξη Πράξεων
 • Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
 • Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων & των Ελέγχων των ΕΦ
 • Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως ΕΦ
 • Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
 • Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των Εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Η πορεία υλοποίησης των έργων και δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, επιδρά στη διαμόρφωση των βασικών δράσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», λαμβάνοντας υπόψη και το νέο περιβάλλον της τρέχουσας περιόδου που διαμορφώθηκε λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, καθώς και τις παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν.

Σημαντική επιδείνωση των χρόνων υλοποίησης των έργων

Η διαμόρφωση νέων δομών και διαδικασιών για όλο τον κύκλο των έργων ΤΠΕ, η οποία αποτυπώθηκε κυρίως με τη διάσπαση της διαχείρισης (κυρίως σε 2 τομεακά ΕΠ και 13 ΠΕΠ), η δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (που μετεξελίχθηκε σε Υπουργείο με την προσθήκη ευρύτερων αρμοδιοτήτων) και η εκπόνηση και έγκριση από την Ε.Ε. της Ψηφιακής Στρατηγικής (και του NGA Plan) για διάφορους λόγους σχεδιασμού ή υλοποίησης τους, οδήγησαν σε σημαντική επιδείνωση των χρόνων υλοποίησης των έργων και κατ’ επέκταση της έγκαιρης επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων υλοποίησης έργων ΤΠΕ, αλλά και της αδήριτης ανάγκης επιτάχυνσης των διαδικασιών του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας τα αμέσως επόμενα έτη, με τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019, δημιουργήθηκε η απαραίτητη ενιαία δομή σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο για:

 • την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
 • τον ανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών πριν την ψηφιοποίησή τους,
 • την ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων, ασφαλών και ανταγωνιστικών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και
 • την αξιοποίηση κυβερνητικών υποδομών για τη συγκέντρωση και φιλοξενία των υφιστάμενων κεντρικών κρατικών πληροφοριακών συστημάτων, τον συνδυαστικό και ομοιογενή σχεδιασμό των νέων, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες απαιτήσεις τεχνικής και λειτουργικής διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, παράλληλα με τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπουργείων και φορέων.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», το τελικό σχέδιο του οποίου έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. (Οκτώβριος 2021), έχει ως κύριο στόχο την παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων, τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Στρατηγική και αρχιτεκτονική 

Το σύνολο των δράσεων που στοχεύει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το νέο Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός» έχουν αναφορά στους έξι (6) Στρατηγικούς Άξονες Παρέμβασης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025:

 1. Συνδεσιμότητα
 2. Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων
 4. Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
 5. Ψηφιακή Καινοτομία
 6. Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Θέσεις στάθμευσης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: Όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία τους

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, αλλά και ποδηλάτων, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ή ως συμπληρωματικές εντός άλλων εγκαταστάσεων, καθορίζονται...

Ψηφιακά η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Μέσω του gov.gr εκδίδεται πλέον η άδεια πολιτικού γάμου από τους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής...

Ο Όμιλος SOFTONE υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Θέτοντας σταθερά τις βάσεις για τη διαμόρφωση και διαρκή τήρηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που εκτιμά και διαχειρίζεται την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού του, ο...

Και μέσω Προξενικών Αρχών η εγγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Ελληνες του Τη δυνατότητα να δηλώνουν μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν εφεξής...

Ίδρυμα Vodafone: To πρόγραμμα Generation Next δίπλα στους εκπαιδευτικούς της Νάξου  

Digital Storytelling και App Invertor οι θεματικές των  εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς  Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της...