36.3 C
Athens
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, 2021

Επισπεύδεται η υλοποίηση το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Αναζητείται τεχνικός σύμβουλος

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στην Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ)» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πρόκειται για τον δεύτερο διαγωνισμό που αφορά το συγκεκριμένο έργο, καθώς λίγες ημέρες πριν η ΚτΠ είχε προχωρήσει στη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του Σύζευξις ΙΙ».

Και οι δύο διαγωνισμοί που βρίσκονται στο «αέρα» στοχεύουν στην υλοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ χωρίς καθυστερήσεις επιτυγχάνοντας την διασύνδεση όλου του δημοσίου σε ένα προηγμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης, τεχνικής βοήθειας, ελέγχου και αξιολόγησης) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σε όρους χρονικής συνέπειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει αποτελεσμάτων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ο προϋπολογισμός του Έργου

Ο προϋπολογισμός του Έργου – εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.094.300 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 2.596.932,00 , ΦΠΑ € 502.632,00) και αναλύεται ως εξής:

  • προϋπολογισμός αρχικού έργου: € 1.611.000,00 Μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 1.997.640,00 , ΦΠΑ € 386.640,00)
  • προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: έως € 483.300,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 599.292,00 , ΦΠΑ € 115.992,00)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2021 και ώρα 12:00. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μήνες.

Το Έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης αποτελεί στην ουσία ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επάρκειας του Σχήματος Διοίκησης του συνολικού Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής σε όρους ποιότητας, χρόνου και κόστους διαχείρισης, παρακολούθησης και παραλαβής του.

Σκοπός του έργου

Η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και των υποστηρικτικών του δράσεων απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης. Λόγω του μεγέθους και της κρισιμότητας του ως άνω έργου τις εν λόγω ενέργειες θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου.

Κατά συνέπεια, σκοπός του έργου του ΣΤΥ είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση καθώς και ο συντονισμός όλων των διαχειριστικών ενεργειών του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και η Τεχνική υποστήριξη του Δικαιούχου και του κυρίου της πράξης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση του συνολικού έργου.

Στο παραπάνω πλαίσιο ο ΣΤΥ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης, τεχνικής βοήθειας, ελέγχου και αξιολόγησης) καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης.

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (Κυρίως Έργο) θα δημιουργήσει το «τηλεπικοινωνιακό δίκτυο» για το σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του οποίου θα παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τηλεφωνίας, ίντερνετ, video, κλπ σε μειωμένο κόστος. Αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ουσιαστικά μετεξέλιξη και επέκταση των έργων ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, που υλοποιήθηκαν και υποστηρίχθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ, και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 34.000 κτιρίων του δημοσίου καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα (σε σχέση με τα 4.485 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο δημόσιο τομέα

Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοικτού δικτύου του Δημοσίου Τομέα, βασισμένο σε προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους δημόσιους φορείς.
  • Η παροχή βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη, φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ), προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών ασφαλείας και υπηρεσιών φωνής και εικόνας στους φορείς και κατά συνέπεια η βελτίωση της λειτουργίας τους.
  • H εξασφάλιση της απαιτούμενης δικτυακής υποδομής για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • Η εξασφάλιση ηλεκτρονικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών για γρήγορη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς το χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.
  • Ο εξ ορθολογισμός και η αξιολόγηση των αναγκών των Δημοσίων Φορέων για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  • Η μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών του κράτους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας μέσω της άθροισης της ζήτησης για συναφείς υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

LG Electronics: Απολαύστε πλούσιο ήχο με το νέο Soundbar SP9YA

Πολλαπλές λειτουργίες για κινηματογραφικό ήχο surroundΤο νέο Soundbar SP9YA της LG Electronics (LG) κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά, για να ταιριάξει απόλυτα με τις LG...

Το νέο Nissan Qashqai είναι πανέτοιμο για να “τρέξει”  στον Μαραθώνιο της Ρώμης

Ως το Επίσημο “Εξηλεκτρισμένο” Αυτοκίνητο της διοργάνωσης, το νέο Nissan Qashqai θα διανύσει τα 42 χιλιόμετρα του Μαραθωνίου της Ρώμης,  την Κυριακή 19 ΣεπτεμβρίουΣτο...

ΤΑΙΠΕΔ: Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από εννέα επενδυτικά σχήματα για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση...

Η Schneider Electric κατακτά την πρώτη θέση στον κλάδο για τη βιωσιμότητα από τον οργανισμό αξιολόγησης ESG ζητημάτων, Vigeo Eiris

 Η Schneider Electric συμπεριλαμβάνεται στον δείκτη FTSE4Good και Euronext Vigeo Eiris μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών βιωσιμότηταςΗ Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της...

Η νέα Honda CB500X MY22 έρχεται με εντυπωσιακά χρώματα, βελτιωμένες επιδόσεις και αναβαθμισμένη τεχνολογία

Η mini-adventurer μοτοσυκλέτα της Honda που είναι κατάλληλη για κατόχους διπλώματος Α2 βελτιώνεται σημαντικά με έμφαση στις επιδόσεις. Από τις πιο αξιοσημείωτες βελτιώσεις είναι...