24.8 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Αναζήτηση συμβούλου για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ – Νέες υπηρεσίες και αξιολόγηση

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στο πλαίσιο του  ψηφιακού μετασχηματισμού των ΚΕΠ και με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναζητά σύμβουλο μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Έρχονται νέες υπηρεσίες αλλά και αξιολόγηση των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται.

Να αλλάξει τον τρόπο εξυπηρέτησης των ΚΕΠ με νέες υπηρεσίες αλλά και αναβάθμιση των παρεχόμενων μέχρι σήμερα υπηρεσιών μέσα από μόνιμη αξιολόγηση θα επιχειρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σύμβουλο που θα προσλάβει μέσα από διεθνή διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκήρυξε διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Πρόκειται για έργο συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αντικείμενο της Δημόσιας Σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υποστήριξης στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ως προς την διαχείριση της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» (MIS 5114175) για την ανάπτυξη των παρακάτω δράσεων:

α. δημιουργία μηχανισμού-μεθοδολογίας μόνιμης αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ και ανασχεδιασμός-απλούστευση της διαδικασίας ένταξης νέων ή τροποποίησης υφιστάμενων σε αυτά,

β. πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης σε υφιστάμενες υπηρεσίες των ΚΕΠ ανά τομέα πολιτικής (π.χ. τομείς του gov.gr) που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή,

γ. διενέργεια εργαστηρίων για συμμετοχικό σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΕΠ,

δ. προτάσεις βελτίωσης-εξορθολογισμού και ανασχεδιασμού των παρεχόμενων υφιστάμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ και ανάδειξης νέων υπηρεσιών προς ένταξη στα ΚΕΠ και διαδικασία ενσωμάτωσης τους.

Διάρκεια της σύμβασης:

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της Σύμβασης σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών»”, (κυρίως έργο) του οποίου το τρέχον χρονοδιάγραμμα εκτείνεται έως την 30/03/2024.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του κυρίως έργου πριν από την λήξη της παρούσας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης αζημίως της παρούσας.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 24.10.2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

Ημερομηνία και τόπος ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 25.10.2022, ώρα 10:00 π.μ., μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Honda Marine: Σε παγκόσμια πρεμιέρα η BF350, o πρώτος κινητήρας Honda V8

Σε παγκόσμια πρεμιέρα, η Honda Marine παρουσίασε τον πρώτο της V8 εξωλέμβιο κινητήρα, την BF350, στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών της Γένοβας. Μέσω μιας σειράς εξαιρετικών...

Στον ΟΛΘ οδεύει το λιμάνι του Βόλου – Προτιμητέος επενδυτής από το ΤΑΙΠΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση προχώρησε στην αποσφράγιση των τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον...

Μην “ψαρώνετε”: 10 βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε αφού κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ψαρέματος

Μπορεί να αισθανθείτε ντροπή ή ακόμα και ανησυχία αν τσιμπήσετε το δόλωμα και κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού "ψαρέματος", αλλά αυτού του είδους...

Από τον καναπέ τους κάνουν αγορές 8 στους 10 Έλληνες

Ψήφο εμπιστοσύνης στις online αγορές δίνουν οι Έλληνες καταναλωτές, με την πανδημία και την ψηφιοποίηση που έφερε μαζί της να λειτουργούν ως θρυαλλίδα για...

Οριστικός ανάδοχος για την επόμενη γενιά του Δικτύου Δημόσιου Τομέα

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Την .. επόμενη γενιά (Next Gen) του Δικτύου Δημοσίου Τομέα θα σχεδιάζει η κοινοπραξία ERNST & YOUNG AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ...