33.4 C
Athens
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

2020: Μικρές απώλειες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, άνοδος στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Μικρότερες απώλειες συγκριτικά με άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας κατέγραψε το 2020 ο κλάδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσιάζεται συνολικά μικρή άνοδο.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν, λόγω της πανδημίας Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν, επηρέασαν αρνητικά την ελληνική οικονομία πέρυσι, όπως καταγράφεται στην Επισκόπηση Αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2020, που δημοσιοποίησε η ΕΕΤΤ.

Αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 • To 2020 οι απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και τη χωρητικότητα των δικτύων ήταν ιδιαίτερα μεγάλες για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος κλήθηκε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας (φωνή και δεδομένα) καταναλωτών και επιχειρήσεων.
 • Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε στα 4,8 δισ. ευρώ (-3,4%) σε σχέση με το 2019, με τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (86,8%). Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο ΑΕΠ της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,9%.
 • Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 38%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).
 • Οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 4.859.182, με τη διείσδυση να φθάνει στο 45,3% επί του πληθυσμού. Παράλληλα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε αύξηση κατά 8,7%, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας

 • Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε 11,4 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 4,1% σε σχέση με το 2019.
 • Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή άνοδο κατά 68% στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων, φθάνοντας τα 379 εκατ. GΒ έναντι των 225 εκατ. GΒ το 2019, καθώς και την αύξηση των λεπτών ομιλίας εντός της Ελλάδας κατά 6,3%. Αντίθετα, ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μειώθηκε κατά 6,1%.
 • Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.270.473 γραμμές, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 4%. Σημειώνεται ότι, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 39,8%. Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τον Ιούνιο του 2020, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας κυμάνθηκε στην Ελλάδα στο 38,9% και στην ΕΕ στο 35,9%.
 • Σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 85,3% (Ιούνιος 2020), κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των τελευταίων δέκα κρατών μελών της ΕΕ.
 • Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA), έφτασε το 86,7% των νοικοκυριών εντός του 2020 έναντι 80,6% στα μέσα του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (87,2%).
 • Συνεχίστηκε η αύξηση της διείσδυσης των συνδυαστικών/δεσμοποιημένων προσφορών, οι οποίες, στο τέλος του έτους, ξεπέρασαν τα 4,28 εκατ. Ο πιο δημοφιλής τύπος συνδυαστικής προσφοράς παρέμεινε αυτός της σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (περίπου 2,2 εκατ. συνδρομές).

Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών

 • Ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων παρουσίασε άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε 645 εκατ. ευρώ, έναντι 637 εκατ. το 2019, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ. Η πανδημία Cοvid-19 προκάλεσε αλματώδη αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια να βελτιώσουν κατά 17% τον κύκλο εργασιών τους, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) παρουσίασε πτώση κατά 15%, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία στις συναλλαγές με φυσική παρουσία και στις διεθνείς μεταφορές.
 • Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8% σε σχέση με το 2019, φθάνοντας τα 596,5 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 328,7 εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 5,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Tο μερίδιο εσόδων του ΦΠΚΥ στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 25,1% από 30,9% το 2019, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 71,8% από 65,4% την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρουσίασε μείωση στο 3,1% από 3,7% το 2019.
 • Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση στο σύνολο του πλήθους αλλά και των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, φθάνοντας το 21,9% και το 56,8%, αντίστοιχα.

Διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων

 • Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (89%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%). Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 21% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 11% των εσόδων της. Οι φάκελοι ήταν αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,4% των διακινούμενων αντικειμένων και απέφεραν το 82,7% των εσόδων της.
 • Στην αγορά των ταχυμεταφορών εισήλθαν 75 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το σύνολο των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 591. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 34% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 66% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (26%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (74%).

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Πώς να απολαύσετε το Threads διατηρώντας υψηλά επίπεδα απορρήτου και ασφάλειας

Το Threads κυκλοφόρησε πρόσφατα τη νέα Web εκδοχή του που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν περιεχόμενο και να χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες από οποιαδήποτε desktop συσκευή...

Η Trend Micro συνεργάζεται με την INTERPOL για την εξάρθρωση επιχείρησης phishing

Η Trend Micro, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει ότι η στενή συνεργασία της με την Διεθνή Οργάνωση Εγκληματολογικής Αστυνομίας, γνωστή ως INTERPOL,...

Η Nexi Ελλάδος διακρίνεται στα ΔΕΗ BITE Awards 2023 με το Nexi SoftPOS

Η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του Ομίλου Nexi, του ευρωπαϊκού ηγέτη PayTech, διακρίθηκε στα ΔΕΗ ΒΙΤΕ Awards και στην κατηγορία «Νέα Καινοτόμος Ψηφιακή Υπηρεσία» με...

Απλά Ψηφιακά: Η πορεία και τα επόμενα πλάνα της Klarna (Ηλ. Πίτσαβος), η Nova και η Vodafone

Tην πορεία της Klarna στην Ελλάδα, το πρώτο έτος δραστηριοποίησής της στην εγχώρια αγορά, αλλά και τα σχέδιά της για την συνέχεια, ανέλυσε στον...

Προς Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία κοιτούν οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς υπολογιστών

    γράφει η Νατάσα Φραγκούλη   Στις πωλήσεις υπολογιστών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσβλέπει η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δυτικής Ευρώπης στον δρόμο προς την...