14.4 C
Athens
Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023

United Group: Διατήρηση της κερδοφορίας στην πορεία ανάπτυξης και μετασχηματισμού

Ετήσια αποτελέσματα 2020 & Α’ Τρίμηνο 2021

  • Τα pro-forma έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σχεδόν σε ύψος 2 δις ευρώ ετησίως, έναντι 742€ το 2019.
  • Τα pro-forma προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε ύψος 763€ ετησίως, έναντι 316€ το 2019.
  • Αναπτυξιακή πορεία με κύριο μοχλό τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που προσφέρουν αυξανόμενη αξία, καθώς και τη συνεχιζόμενη ισχυρή οργανική απόδοση, και βασισμένη σε ένα σταθερό επενδυτικό πρόγραμμα.
  • Σημαντικά ορόσημα επιτεύχθηκαν σε έργα μετασχηματισμού σε νέες αγορές.
  • Συνεχιζόμενες θετικές τάσεις σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων.

Μετά την πιο πρόσφατη τριμηνιαία ενημέρωση των επενδυτών στις 27 Μαΐου, η United Group προχωρά στην επικαιροποίηση των βασικών οικονομικών της στοιχείων για το 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Με δεδομένη τη σημαντική ανάπτυξη της Εταιρίας από την αρχή του 2020, η United Group, ο κορυφαίος φορέας τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρία της Forthnet, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εκπλήρωση των στρατηγικών της στόχων στη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Το 2021 θα είναι εξίσου σημαντικό

Σχολιάζοντας την απόδοση του Ομίλου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Viktoriya Boklag, δήλωσε: «Το 2020 ήταν μια χρονιά που πραγματικά ξεχώρισε ως προς τον μετασχηματισμό που συντελέστηκε και φαίνεται ότι και το 2021 θα είναι εξίσου σημαντικό.

Οι θετικές τάσεις για τον κύκλο εργασιών και τo EBITDA συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2020, καθώς και στο 2021. Η σταθερή αναπτυξιακή κερδοφορία μας υποστηρίχθηκε από καίριες εξαγορές, οι οποίες άνοιξαν νέες αγορές για μας και μας παρέχουν τις βάσεις για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της United Group στην περιοχή, ως παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε νέα αγορά, καθώς και υγιείς συνέργειες με τον υπόλοιπο Όμιλο».

Η είσοδος της United Group στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα αύξησε τη συνολική αγορά που εξυπηρετεί η Εταιρεία περίπου στους 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Τα pro-forma έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση, ανερχόμενα σε ύψος περίπου 2 δις ευρώ ετησίως. Οι RGU στο τέλος του Α’ Τριμήνου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 120% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, φθάνοντας τα 11 εκατομμύρια.

Οι περισσότερες αυξήσεις οφείλονται στις εξαγορές

Μολονότι οι περισσότερες αυξήσεις οφείλονται στις εξαγορές, η Εταιρία κατόρθωσε επίσης να καταγράψει και επιπρόσθετη οργανική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται η συνδρομητική τηλεόραση, η σταθερή και η κινητή τηλεφωνία, οι υπηρεσίες ίντερνετ, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός multi-play συνδρομητών. Η οργανική ανάπτυξη την τελευταία χρονιά κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένες τις προκλήσεις εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα η United Group διαθέτει ένα πολύ καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά της Σερβίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Βοζνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο βουλγαρικός πάροχος της Εταιρείας, η Vivacom, δημιούργησε το 29% των εσόδων του Ομίλου, ακολουθούμενη από την Telemach Slovenia με 14%, την Ελληνική Forthnet επίσης με 14%, την SBB Serbia με 13% και την Telemach Croatia με 10%. Η Telemach BH και Telemach Montenegro συμμετείχαν η κάθε μία στα έσοδα του Ομίλου με ποσοστό μικρότερο από 5%.

Η θυγατρική της United Group στα μέσα ενημέρωσης, η United Media, συμμετείχε κατά 13% στα συνολικά τριμηνιαία έσοδα του Ομίλου.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα ενοποιημένα EBITDA του τριμήνου είχαν η Vivacom (34%), η SBB (17%), η United Media (14%) και η Telemach Slovenia (13%).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Η United Group σημείωσε σημαντικές επιτυχίες σε όλες τις αγορές στις οποίες εισήλθε την περασμένη χρονιά. Στο Α’ Τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος μετονόμασε σε Telemach Croatia την Tele2 Croatia και εγκαινίασε μια νέα στρατηγική για τις δραστηριότητες της εταιρείας, αξιοποιώντας την εμπειρία της από την εξαιρετικά επιτυχημένη ενσωμάτωση της σλοβενικής Tušmobil, γνωστής πλέον ως Telemach Slovenia. Η στρατηγική περιλάμβανε το λανσάρισμα του πρώτου δικτύου οπτικών ινών 10G στην Κροατία, που προσφέρει ταχύτατο ευρυζωνικό ίντερνετ.

Η United Group, κατά το Α’ Τρίμηνο του 2021, αποκάλυψε επίσης τη νέα στρατηγική της για τη Vivacom στη Βουλγαρία, στην οποία περιλαμβάνεται η ανανέωση του brand της Vivacom και η εισαγωγή στη χώρα της πλατφόρμας EON του Ομίλου, μιας από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές και διαδικτυακές πλατφόρμες στην περιοχή.

Ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε εξαγορές στη Βουλγαρία στα τέλη του 2020 και τις αρχές του 2021, προκειμένου να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αυτές αφορούσαν την εξαγορά της μεγαλύτερης εταιρείας μέσων επικοινωνίας, της Nova Broadcasting Group, καθώς και του ομίλου εφημερίδων Vestnik Telegraf.

Η Τelemach Slovenia αναδείχθηκε στον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ στη Σλοβενία

Σε άλλες αγορές, στο τέλος του 2020, η Τelemach Slovenia αναδείχθηκε στον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ στη Σλοβενία και αποτελεί έναν από τους ελάχιστους παρόχους στην Ευρώπη που έχουν ξεπεράσει τον πρώην μονοπωλιακό πάροχο στην αγορά τους. Η εταιρία κατόρθωσε επίσης να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, φτάνοντας περίπου στο 25% και υπερβαίνοντας το ορόσημο των 600.000 πελατών.

Η θετική αναπτυξιακή ορμή της United Group υποστηρίζεται από ένα σταθερό πρόγραμμα επενδύσεων, το οποίο προετοιμάζει το έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. Οι Κεφαλαιακές Δαπάνες κατά το 2020 αυξήθηκαν κατά 57,3%, ανερχόμενες σε 310,2€ εκατομμύρια, και κατά 57,9%, ανερχόμενες σε 91,3€ εκατομμύρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις σε όλη την περιοχή, τόσο σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας όσο και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Στο πρόγραμμα των επενδύσεων περιλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων, το οποίο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο και το οποίο θα υποστηρίξει το λανσάρισμα ενός δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το νέο δίκτυο θα επιτρέψει στον Όμιλο να προσφέρει νέες υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 10Gbps σε εκατομμύρια νέους οικιακούς και εταιρικούς χρήστες.

Η United Group επιτάχυνε το λανσάρισμα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 5G στη Νοτιονατολική Ευρώπη

Η United Group επιτάχυνε το λανσάρισμα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 5G στη Νοτιονατολική Ευρώπη, δαπανώντας 51,6€ εκατομμύρια για την απόκτηση νέων συχνοτήτων για την Telemach Slovenia μέσω της Σλοβενικής δημοπρασίας 5G, και 2,3€ εκατομμύρια μέσω της Βουλγαρικής δημοπρασίας 5G. Οι δύο δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο.

Στα τέλη του 2020, η United Group εισήλθε επίσης στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Shoppster.com στη Σερβία και τη Σλοβενία. Μέσω αυτής της εντελώς νέας πρωτοβουλίας, η United Group αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει περαιτέρω το μοναδικό της οικοσύστημα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών και να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων σε αυτό τον ταχέως αναπτυσσόμενο και συναρπαστικό χώρο.

«Οι θετικές τάσεις συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον της εταιρείας και λαμβάνουμε ενεργητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τις δραστηριότητές μας», ανέφερε η Boklag. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020 ΚΑΙ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα αφορούν τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Τα έσοδα το 2020 αυξήθηκαν κατά 56,5% και ανήλθαν σε 1.161,3€ εκατομμύρια, έναντι 741,8€ εκατομμυρίων το 2019, ενώ τα έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 126,5%, ανερχόμενα σε 439,4€ εκατομμύρια έναντι 194,0€ εκατομμυρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη χρήση των εταιριών που εξαγοράστηκαν, τα ετησιοποιημένα έσοδα (PF L2QA) κατά τον Μάρτιο 2021 ανέρχονταν σε 1.928€ εκατομμύρια. 

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 52,5% και ανήλθε σε 481,3€ εκατομμύρια το 2020 έναντι 315,6€ το 2019, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 111,8%, ανερχόμενο σε 179,2€ εκατομμύρια, έναντι 84,6€ εκατομμυρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αντίστοιχα, PF για τις εξαγορές, το ετησιοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDA (PF L2QA) κατά τον Μάρτιο 2021 ανήλθε σε 763€ εκατομμύρια

Οι επενδύσεις (Κεφαλαιακές Δαπάνες) αυξήθηκαν κατά 57,3% και ανήλθαν σε 310,2€ εκατομμύρια το 2020, έναντι 197,2€ εκατομμυρίων το 2019, ενώ οι Κεφαλαιακές Δαπάνες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά 57,9%, ανερχόμενες σε 91,3€ εκατομμύρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 57,8€ εκατομμυρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Αυτό οδήγησε σε Ταμειακή Μετατροπή (Προσαρμοσμένο EBITDA μείον Κεφαλαιακές Δαπάνες) ύψους 171,1€ εκατομμυρίων στο 2020, έναντι 118,4€ εκατομμυρίων το 2019 και αύξηση 87,9€ εκατομμυρίων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 26,8€ εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Δωρεάν απεριόριστα data για τα Χριστούγεννα από τη Vodafone

Οι ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και η Vodafone προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της δωρεάν απεριόριστα data για 10 ημέρες για να απολαύσουν απεριόριστο...

Αναστάσιος Αρανίτης: Το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024

Το μεγάλο έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2024 ώστε να εισέλθει σε διαδικασία έναρξης λειτουργίας, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Intrakat,...

Δωρεάν εκπαίδευση 1000 ατόμων από τη Microsoft & το ReGeneration

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ: η Microsoft σε συνεργασία με το ReGeneration εκπαιδεύει και πιστοποιεί δωρεάν 1.000 άτομα από όλη τη χώρα...

Χριστούγεννα 2023: Η μαγεία να μοιράζεσαι ξεκινά στα Public!

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο φωτεινή περίοδος του χρόνου που σημαίνει ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά, περισσότερα χαμόγελα και αληθινές αγκαλιές με τα αγαπημένα μας...

ADAPTIT: Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και διεύρυνση των συνεργασιών

Την πορεία της ADAPTIT το τελευταίο έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου διεύρυνε σημαντικά το πελατολόγιο και τις συνεργασίες της, καθώς και τα σχέδιά...