19.1 C
Athens
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Τηλεπικοινωνίες: Η Ευρώπη καλείται να δράσει τώρα για να οικοδομήσει το Open RAN

Η Deutsche Telekom, η Orange, η Telecom Italia (TIM), η Telefónica και η Vodafone διατυπώνουν πέντε συστάσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Open RAN για την Ευρώπη

Μια νέα έκθεση, που δημοσιεύεται από πέντε από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στηρίζεται σε ευρήματα της ανεξάρτητης εταιρείας Analysys Mason, καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου να συνεργαστούν και να δώσουν επειγόντως προτεραιότητα στο Ανοιχτό Ραδιοδίκτυο (Open RAN), που θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο 5G και, στο μέλλον, στο 6G.

Το ανοιχτό, «έξυπνο», εικονικό και πλήρως διαλειτουργικό Ραδιοδίκτυο (που καθιστά δυνατές πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές κινητές επικοινωνίες) είναι απαραίτητο, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο της να παρέχει 5G σε όλους έως το 2030. Θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισχυρών και ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων και πλατφορμών, καθώς και στην προώθηση της ψηφιακής αυτονομίας και της αδιάλειπτης ηγεσίας στην τεχνολογία.

Χάρη στις νέες ανοιχτές, αρχιτεκτονικές, το λογισμικό και το Hardware, όπως το Open RAN, οι πάροχοι έχουν την ευελιξία να επεκτείνουν το 5G σε περισσότερους χρήστες με έναν οικονομικά αποδοτικό, ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Αυτή η ευελιξία θα ενθαρρύνει τη δημιουργία ακόμη περισσότερης καινοτομίας σε όλους τους κλάδους και σε τομείς, όπως η τηλεϊατρική και τα «έξυπνα» εργοστάσια.

Ανάγκη για αποφασιστική δράση

Ωστόσο, εάν η ΕΕ θέλει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα, την πρωτοπορία και την ανθεκτικότητά της στην τεχνολογία, πρέπει να αναλάβει τώρα αποφασιστική δράση και να επιδιώξει τη συνεργασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη κινδυνεύει να υστερήσει έναντι της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας στην ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύων επόμενης γενιάς, σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση με τίτλο «Οικοδομώντας ένα ανοιχτό οικοσύστημα RAN για την Ευρώπη», δείχνει ότι η Ευρώπη διαθέτει επί του παρόντος μόλις 13 σημαντικούς «παίκτες» στο Open RAN, έναντι 57 για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι «παίκτες» βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν έχουν ακόμη συνάψει εμπορικές συμβάσεις Open RAN, τη στιγμή που προμηθευτές από άλλες περιοχές προχωρούν μπροστά.

«Η εφαρμοζόμενη πολιτική στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, μεταξύ άλλων χωρών, υποστηρίζει ήδη σθεναρά το Open RAN. Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του Open RAN, ενώ η Ιαπωνία προσφέρει οικονομικά κίνητρα και φορολογικά οφέλη για εταιρείες που αναπτύσσουν, προμηθεύουν και εγκαθιστούν σχετικό εξοπλισμό. Ενώ υπάρχουν ορισμένες θετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στη Γερμανία, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δυστυχώς αδυνατεί να παρέχει την απαραίτητη στήριξη για το Open RAN, θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική βιωσιμότητα ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ικανού να ανταγωνιστεί άλλες περιοχές στον κόσμο», δήλωσε η Caroline Gabriel, Διευθύντρια Έρευνας στην Analysys Mason.

Πέντε συστάσεις πολιτικής

Η έκθεση παραθέτει πέντε συστάσεις πολιτικής που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα με άλλες διεθνείς περιοχές, ώστε να δημιουργήσουν ένα δυναμικό και ζωντανό οικοσύστημα ευρωπαίων φορέων που θα στηρίξουν τις κινητές επικοινωνίες του αύριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

  1. Εξασφάλιση πολιτικής στήριξης υψηλού επιπέδου για το Open RAN. Η Ευρώπη πρέπει να εκφραστεί ομόφωνα και να θέσει το Open RAN ως στρατηγική προτεραιότητα.
  2. Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις επικοινωνιακές υποδομές επόμενης γενιάς και ενός οδικού χάρτη για την καινοτομία, όπως έχει πράξει για το Cloud και τους Ημιαγωγούς.
  3. Παροχή χρηματοδότησης και φορολογικών κινήτρων στους παρόχους, τους προμηθευτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του Open RAN, με βάση συνεργασίες δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, συστήματα δοκιμών και ανοιχτά εργαστήρια.
  4. Προώθηση της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τυποποίηση. Τα παγκόσμια εναρμονισμένα πρότυπα διασφαλίζουν τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαλειτουργικότητα.
  5. Συνεργασία με διεθνείς εταίρους για την προώθηση μιας ασφαλούς, ποικιλόμορφης και βιώσιμης ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού και ΤΠΕ.

Απουσία από το cloud

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι προμηθευτές δεν είναι παρόντες και στις έξι μεγάλες κατηγορίες τεχνολογίας και υπηρεσιών που συνθέτουν την αλυσίδα αξίας Open RAN, όπως το cloud. Επίσης, όπου έχουν παρουσία – για παράδειγμα στους ημιαγωγούς – υπολείπονται αριθμητικά από μη ευρωπαίους «παίκτες». Η ανάληψη δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης θα αναβαθμίσει τους τοπικούς, μικρότερους προμηθευτές και θα τονώσει την ευρωπαϊκή ηγετική θέση σε αυτή τη ζωτικής σημασίας τεχνολογία, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο σε συναφείς κλάδους, όπως το cloud και η μικροηλεκτρονική.

Τα εν λόγω ευρήματα υποστηρίζονται από την ερευνητική μελέτη ευρωπαϊκού οικοσυστήματος της Analysys Mason που διενεργήθηκε σε 98 εταιρείες, η οποία προβλέπει το μέγεθος της ευκαιρίας στην αγορά, αλλά και το τι πρόκειται να χάσει η Ευρώπη, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διστάσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Έσοδα των παγκόσμιων προμηθευτών Open RAN

Η Analysys Mason προβλέπει ότι τα έσοδα των παγκόσμιων προμηθευτών Open RAN θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 36,1 δισ. ευρώ έως το 2026, με την αξία να χωρίζεται μεταξύ hardware και software Open RAN (13,2 δισεκατομμύρια ευρώ) και της ευρύτερης πλατφόρμας RAN (κυκλώματα, υπηρεσίες, ανάπτυξη και Cloud).

Εάν το 2026 οι πάροχοι και οι κλάδοι της Ευρώπης δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αναζητήσουν αλλού το Open RAN, όπως κάνουν σήμερα, αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 15,6 δισ. ευρώ από τα έσοδα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την παγκόσμια επιρροή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Analysys Mason.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη πρέπει να συμπεριλάβει το Open RAN ως πυλώνα στη στρατηγική της για τη Βιομηχανική Πολιτική και την Ψηφιακή Πυξίδα και να το στηρίξει με το σωστό πλαίσιο πολιτικής. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς τεχνολογίας ζωτικής σημασίας, όπως το cloud, το λογισμικό και τα κυκλώματα, ώστε να συμβάλει σημαντικά στις ευρύτερες τεχνολογικές φιλοδοξίες μιας ψηφιακής Ευρώπης.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Αναβαθμίζεται ψηφιακά το Πυροσβεστικό Σώμα για την καλύτερη διαχείριση κρίσεων

Τα τελευταία χρόνια κρίνεται αναγκαία η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων των φυσικών καταστροφών τόσο...

Κατά 7% θα μειωθεί το Capex των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έως το 2025

 Τάση επιβράδυνσης καταγράφουν οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων διεθνώς, με την Ελλάδα να κινείται, πάντως, σε αντίθετη τροχιά από τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με...

Αλέξανδρος Εξάρχου: Οι προκλήσεις της αγοράς ενέργειας για την πράσινη μετάβαση

Για τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας και την πράσινη μετάβαση μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε...

Hello Athens: Η Nova φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ακόμα περισσότερες γειτονιές της Αθήνας

Αναβαθμισμένη εμπειρία, γρήγορο και αξιόπιστο Ιnternet σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το Nova Fiber Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου...

Visa: Συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές εν όψει των εορταστικών αγορών

Αυξημένη δραστηριότητα σχετικά με απάτες κατά τη διάρκεια των εορτών, τόσο στις συναλλαγές με κάρτα με φυσική παρουσία (card present), όσο και μέσω ηλεκτρονικού...