15 C
Athens
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2023

ΟΣΥ: Με ποιες κινήσεις «ξεκαθαρίζει» τον στόλο της για να προχωρήσει σε leasing

  • Της Μαρίας Μόσχου

Σε … ξεκαθάρισμα του στόλου της προχωρά η ΟΣΥ με στόχο να επισκευάσει όποιο όχημα μπορεί να θέσει και πάλι σε κυκλοφορία, ενώ τα «κουφάρια» που θα απομείνουν να μεταφερθούν σε άλλους χώρους. Στόχος είναι να καταλήξει στα λεωφορεία που μπορεί να δρομολογήσει και να υπολογίσει πόσα θα απαιτηθούν για να προχωρήσει σε leasing μέχρι την αγορά των «καθαρών» λεωφορείων προηγμένης τεχνολογίας μέσα από διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών ύψους 55.900 ευρώ η καταληκτική ημερομηνία της οποίας μετατίθεται στις 30 Ιουνίου λόγω τεχνικών διευκρινίσεων που ζήτησαν οι συμμετέχοντες στην διαδικασία για το είδος των λεωφορείων αλλά και των ανταλλακτικών που ζητά η ΟΣΥ για την ανακατασκευή του στόλου.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε διαγωνισμό για την ρυμούλκηση των οχημάτων αναφέρεται ότι ο διαθέσιμος στόλος οχημάτων της εταιρείας, κατά τον χρόνο δημοσίευσης των τεχνικών απαιτήσεων ανέρχεται σε: 1.325 θερμικά  λεωφορεία και 224 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία )τρόλει).

Σημαντική διαφορά από τα 2.500 λεωφορεία που είχε η εταιρεία κατά την προηγούμενη πενταετία, κάτι που δείχνει και την ανάγκη η εταιρεία να προχωρήσει σε μίσθωση λεωφορείων για να είναι συνεπής στο μεταφορικό της έργο.

Ο διαγωνισμός για την επισκευή λεωφορείων

Πρόκειται για την διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: ΣΕΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Τ. 4ΗΡ 500/590»

Κατά τη δημοσίευση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί του τεχνικού παραρτήματος της διακήρυξης.

Η ΟΣΥ αναζητά κιβώτιο Ταχυτήτων p/n Mercedes ΕΛΒΟ C97.405GN (18m), Mercedes ΕΛΒΟ C97.405N EURO ΙΙ 12m και Mercedes Benz O 405N EURO Ι (12m) καθώς και σωρεία άλλων ανταλλακτικών όπως φίλτρα, φλάντζες, συμπλέκτες, δίσκους κ.λπ.

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης καθορίζεται για δύο (2) μήνες, με χρόνο παράδοσης εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, στον χώρο της Κεντρικής Αποθήκης της Ο.ΣΥ. Α.Ε.. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τεμάχιο

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ήταν αρχικά  η 19/ 06 / 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00.

Ο διαγωνισμός για την ρυμούλκηση του στόλου

Την ίδια στιγμή η εταιρεία προχωρά στην διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών για τη ρυμούλκηση – μεταφορά των ακινητοποιημένων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. συνολικού προϋπολογισμού: 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος ή μέχρι τη συμπλήρωση του, Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η ανάθεση από την ΟΣΥ ΑΕ της υπηρεσίας για την μεταφορά των ακινητοποιημένων θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (λόγω βλάβης, πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος, κλπ.) προς τις εγκαταστάσεις της.

Η μεταφορά-ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων, θα πραγματοποιείται από το σημείο ακινητοποίησης του οχήματος μέχρι τον υποδεικνυόμενο χώρο-εγκατάσταση της ΟΣΥ ΑΕ, ο οποίος θα είναι το εκάστοτε Αμαξοστάσιο ή η Επισκευαστική Βάση της ΟΣΥ ΑΕ. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με γερανοφόρα και ρυμουλκά οχήματα του αναδόχου, κατάλληλα για την μεταφορά όλων των διαθέσιμων τύπων λεωφορείων και οχημάτων της ΟΣΥ ΑΕ.

Η μεταφορά – ρυμούλκηση θα γίνεται με την έλξη του οχήματος επί του οδοστρώματος και σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατο, η μεταφορά-ρυμούλκηση θα πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα μεταφοράς (πλατφόρμες).

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, με την τιμή μεταφοράς (μέσω ρυμούλκησης ή ανύψωσης) για κάθε τύπο λεωφορείου, δηλαδή:

  • για αρθρωτό όχημα μεταφοράς επιβατών, μήκους 18 μέτρων,
  • για όχημα μεταφοράς επιβατών μήκους 12 μέτρων και
  • για όχημα μεταφοράς επιβατών μήκους 8,5 μέτρων, περίπου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός μίας (1) ώρας μετά την ειδοποίηση από τη Διεύθυνση του Αμαξοστασίου, να μεριμνήσει για τη μεταφορά-ρυμούλκηση του οχήματος στον υποδεικνυόμενο χώρο της ΟΣΥ ΑΕ, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και του χρόνου και για όλο το εικοσιτετράωρο.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

PYLON Hybrid: Η μοναδική all in one λύση της ελληνικής βιομηχανίας πληροφορικής

O Όμιλος EPSILON NET, ο καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, και η Epsilon SingularLogic, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του Ομίλου με...

Ο Όμιλος Quest ολοκλήρωσε τoν 5ο κύκλο του Quest Mini MBA

Ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος του Quest Mini MBA, του προγράμματος επιμόρφωσης εργαζομένων, που έχει σχεδιασθεί από το Alba Graduate Business School αποκλειστικά για τις...

Πέντε ανανεωμένες ζώνες και τεράστιες επιλογές κινηματογραφικού περιεχομένου στα Novacinema

  ​Με «World Cinema», «Bloody Cinema», «Family Cinema», «Classic Cinema», και «Sunday Premiere», οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν μοναδική κινηματογραφική εμπειρία θέασης Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023. Novacinema,...

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον οδικό άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά

Ένα σημαντικό έργο για την Ήπειρο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα «Ιωάννινα...

«Γκάζι» για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με ΙοΤ και Ταμείο Ανάκαμψης

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Με στόχο οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας να μετατραπούν σε έξυπνες εξασφαλίζοντας το ψηφιακό αύριο της Ελλάδας η χώρα αποκτά...