28.1 C
Athens
Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Εντατικοί έλεγχοι για την καθαριότητα στα αεροδρόμια – Πρόστιμα και επιτροπές

 • Της Μαρίας Μόσχου

Με στόχο να μην επαναληφθούν οι εικόνες ντροπής που έκαναν το καλοκαίρι του 2017 το γύρω του κόσμου με τριτοκοσμικές συνθήκες καθαριότητας στα ελληνικά αεροδρόμια το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών σε συνεργασία με την ΥΠΑ και τους Αερολιμενάρχες προχωρούν σε ελέγχους των αναδόχων με Επιτροπές που συστήνουν σε κάθε αεροδρόμιο.

Μάλιστα δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η επιβολή προστίμου λόγω μειωμένου αριθμού εργαζομένων στην καθαριότητα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης».

Το συνολικό ποσό του προστίμου φτάνει τα 900 και επιβάλλεται στην εταιρεία «SARP FACILITY MANAGEMENT», λόγω:

 • Μειωμένου αριθμού εργαζομένων κατά τις ημερομηνίες: 06-24-25-26-27-28-29 και 30/07/2019 κατά ένα άτομο λιγότερο, από τον οριζόμενο αριθμό εργαζομένων στην σύμβαση Κ123/2019 (30 παρόντες αντί 31 άτομα).
 • Μειωμένου αριθμού εργαζομένων κατά την 31/07/2019 κατά δύο άτομα λιγότερα, από τον οριζόμενο αριθμό εργαζομένων στην εν λόγω σύμβαση (29 παρόντες αντί 31 άτομα), σύμφωνα με τα άρθρα 1.11,  12 της ΓΣΥ και τα άρθρο 2.7.2 – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ της ΕΣΥ, που επισυνάπτονται στην Κ 123/2019 σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της το οποίο αναλύεται  ως εξής: 8Χ75=600 € για τις 8 ημέρες κατά τις οποίες ο αριθμός των εργαζομένων ήταν κατά ένα  άτομο μικρότερος και 2Χ150=300 € για την ημέρα (31/07/2019) κατά την οποία ο αριθμός των εργαζομένων ήταν κατά δύο (2) άτομα μικρότερος (2.7.2.β).

Το ποσόν του προστίμου, σύμφωνα με την απόφαση, θα παρακρατηθεί από την αμοιβή του αναδόχου και θα αποδοθεί στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

Την ίδια στιγμή συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής Εργασιών Καθαρισμού Χώρων και Επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» για τα έτη 2019 & 2020.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους:

 1. Ανδριώτη Αικατερίνη κλ. ΔΕ4 με Α ́ βαθμό ως Πρόεδρο
 2. Φατούρου Αρετή κλ. ΤΕ 3 με Α ́ βαθμό και
 3. Γκόγκα  Ιωάννη ΔΕ7 με Α’ βαθμό ως μέλη .

Με αναπληρωτές τους:

 1. Αριστοτέλη Σαμοΐλη κλ. ΤΕ 4 με Α’ για την Πρόεδρο
 2. Κωστελέτου Μαργαρίτα κλ. ΤΕ 4 με Α ́ βαθμό και
 3. Χατζηπαναγιώτου Πολυξένη κλ . ΤΕ 7 με Α βαθμό για τα μέλη.

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η παραλαβή των εργασιών καθαρισμού των κτιρίων και των χώρων Αεροναυτιλίας στον Αερολιμένα Κέρκυρας « Ι.  Καποδίστριας»,  όπως αναλυτικά περιγράφεται στις προδιαγραφές εργασιών καθαρισμού χώρων και επιφανειών του ΚΑΚΚ.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή οφείλει:

 • Να λαμβάνει υπόψη το Πρωτόκολλο εγκατάστασης, στο οποίο θα αναγράφεται  ο αριθμός των εργαζομένων καθώς και ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση εξοπλισμός του αναδόχου συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης  του Ν. 4412/2016 και των όρων του άρθρου 68  του Ν 3863/2010.
 • Να παρακολουθεί τις εργασίες του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια Λειτουργίας του Αερολιμένα.
 • Να συντάσσει καθημερινά τα ημερήσια δελτία στα οποία να προσδιορίζονται οι εργασίες του αναδόχου, να βεβαιώνεται ο αριθμός του προσωπικού για εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας του Αερολιμένα,  καθώς και η ποιοτική εκτέλεση των εργασιών.
 • Να συντάσσει, βάσει των ημερήσιων δελτίων, το πρωτόκολλο εργασιών κατά μήνα και να εισηγείται στον Αερολιμενάρχη τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση ποινές και πρόστιμα, σε περίπτωση πιστοποιουμένων παραβάσεων του αναδόχου.
 • Με την λήξη κάθε δεδουλευμένου μήνα θα συντάσσει Πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εκτελεσθεισών από τον Ανάδοχο εργασιών καθαρισμού, για τις συγκεκριμένες ημέρες κατά τον μήνα αυτό.
 • Το πρακτικό αυτό, στο οποίο θα αναφέρεται και κάθε άλλη παρατήρηση της Επιτροπής, που αφορά στην εκτέλεση της Σύμβασης π.χ. διάθεση προσωπικού, εξοπλισμού, υλικών κλπ,

Θα διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο αρμόδιο Τμήμα του Αερολιμένα και θα αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής του Αναδόχου.

Επίσης στο τέλος κάθε τριμήνου να ελέγχει την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση  (Α.Π.Δ.),  που υποχρεούται να προσκομίζει ο Ανάδοχος, ότι το προσωπικό του είναι ασφαλισμένο και είναι αυτό που εργάζεται στον Αερολιμένα.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Samsung Electronics Hellas και ο Δήμος Αμαρουσίου συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα σεμιναρίων «Καινοτομία σε κάθε ηλικία»

Η Samsung Electronics Hellas και ο Δήμος Αμαρουσίου συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα σεμιναρίων «Καινοτομία σε κάθε ηλικία», με στόχο την εκπαίδευση των πολιτών άνω των...

Intrakat: Σημαντική η συμβολή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών στην προστασία του περιβάλλοντος

Ιδιαίτερα σημαντική αποδεικνύεται η συμβολή της «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών (ΜΕΑ)» στην αποκομιδή και διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, τόσο για...

H διαφορετικότητα στο εργατικό δυναμικό είναι το κλειδί της επιτυχίας

Οι εταιρείες παρουσιάζουν ένθερμα τα οφέλη της ύπαρξης ενός εργατικού δυναμικού βασισμένου στο diversity. Ωστόσο, εσωτερικά, πολλές εταιρείες καλλιεργούν κουλτούρες και συνθήκες που δεν...

Στα 590 δισ. δολάρια οι κρατικές ψηφιακές επενδύσεις το 2023

Της Νατάσας Φραγκούλη Βαριά ψηφιακή ατζέντα υλοποιούν -και- το 2023 οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Παρά τη γενική οικονομική αβεβαιότητα και τις πληθωριστικές πιέσεις,...

Ψηφιοποιείται η Δικαιοσύνη από 8 «δυνατά» σχήματα της αγοράς

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας, καθώς και σημαντικά ονόματα από το χώρο της πληροφορικής και των κατασκευών αναλαμβάνουν την ψηφιοποίηση...