17 C
Athens
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Breaking the Glass Ceiling Μέρος 2ο: H θέση των γυναικών στις επιχειρήσεις, με τα νέα δεδομένα της πανδημίας

47,1% των γυναικών πιστεύει ότι είναι εκείνες που απολύονται πρώτες από τις επιχειρήσεις στην περίοδο της πανδημίας.

56% των γυναικών αναφέρει ότι οι ανάγκες τεχνολογικής υποστήριξης & επιμόρφωσης δεν καλύπτονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Η Vodafone, εκπόνησε το δεύτερο μέρος της έρευνας “Breaking the Glass Ceiling”, σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της σε εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των γυναικών. Το 2ο μέρος της έρευνας έχει στόχο να μελετήσει σε βάθος πώς διαμορφώνεται η θέση και οι προοπτικές των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις, με τα νέα δεδομένα της πανδημίας.

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τις οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις της πανδημίας:

 • Το 47,1% των γυναικών αναφέρουν ότι στις νέες συνθήκες εκείνες είναι που απολύονται πρώτες, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή δεν προσλαμβάνονται λόγω των ευθυνών φροντίδας που αναλαμβάνουν στο σπίτι
 • Το 65,7% θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι οι πρώτες που μειώνουν τις ώρες εργασίας τους για να φροντίσουν την οικογένειά τους με αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους πορεία.
Εργασιακή ανασφάλεια για την επαγγελματική και μισθολογική πορεία
 • Το 63% των γυναικών που συμμετείχαν αναφέρουν ότι προβλέπουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική και μισθολογική τους εξέλιξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στα επόμενα 5 χρόνια
 • Μόλις το 16,9%, αναφέρουν ότι εν μέσω της πανδημίας έχουν προκύψει θετικές επαγγελματικές ευκαιρίες για τις ίδιες, ενώ το 20,2% δηλώνουν ότι οι συνέπειες της κρίσης δε θα επηρεάσουν καθόλου την εργασιακή τους ζωή
Οι προκλήσεις της τηλεργασίας

Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αναφέρονται σε αδυναμία συγκέντρωσης, παρεμβολές από άλλα μέλη της οικογένειας και μοναξιά, ως αιτίες που τις εμποδίζουν να παραμείνουν παραγωγικές.

 • Το 22,3% των συμμετεχουσών δηλώνουν ότι η εμπειρία της τηλεργασίας έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα επίπεδα άγχους τους
 • Οι εργαζόμενες μητέρες αναφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη δυσκολία τους στο συνδυασμό της εξ αποστάσεως εργασίας με τις ευθύνες που προκύπτουν από τη φροντίδα της οικογένειάς τους
 • Μόλις το 21,9% των γυναικών αναφέρουν ότι η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια θετική εξέλιξη για αυτές
Η ανάγκη για υποστήριξη από τις επιχειρήσεις

Όπως δείχνει η έρευνα, οι γυναίκες αναφέρουν ότι χρειάζονται υποστήριξη από τις επιχειρήσεις σε επίπεδο υιοθέτησης πολιτικών, δεξιοτήτων και εργαλείων, για να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις της δουλειάς τους κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

 • Το 13,6% των γυναικών υποστηρίζουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι, ενώ το 21% αναφέρουν ότι δεν υπάρχει επαρκής τεχνική υποστήριξη από τις εταιρείες τους στην εξ αποστάσεως εργασία ή ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του ότι οι προϊστάμενοί/ές τους δεν διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων
 • Το 41,7% δηλώνουν πως υπάρχει ανάγκη για παροχές που σχετίζονται με τη σωματική ή/και ψυχική υγεία, ενώ το 30,2% θεωρούν σημαντική τη δημιουργία ενδοεταιρικών δικτύων και προγραμμάτων αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης
 • Το 26,4% αναφέρουν ότι χρήζουν εταιρικής υποστήριξης για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους
 • Το 31,4% υποδεικνύουν ως ανάγκη τη μεγαλύτερη ευελιξία στον τόπο και το χρόνο της δουλειάς τους
Η τεχνολογία και η τεχνική επιμόρφωση των εργαζόμενων γυναικών

Ακόμη μεγαλύτερος αναδεικνύεται ο ρόλος της τεχνολογίας και η ανάγκη επιμόρφωσης για την υποστήριξη των εργαζόμενων γυναικών – αν και, όπως δηλώνουν το 56% των συμμετεχουσών, οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

 • Το 27,7% των γυναικών αναφέρουν ότι χρειάζονται καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό για να ανταπεξέλθουν στην εξ αποστάσεως εργασία
 • Το 17,4% εντοπίζουν την ανάγκη επιμόρφωσης, τόσο στη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και στην αποτελεσματική υποστήριξη των ομάδα τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία
Πρόσβαση σε δίκτυα

Οι συμμετέχουσες δηλώνουν ότι έχουν μεν ικανοποιητική πρόσβαση στο αντίστοιχο οικογενειακό τους δίκτυο, μέτρια πρόσβαση στο κοινωνικό (γεγονός που εξηγείται, σε μεγάλο βαθμό και από τα μέτρα για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας) και περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα που κρίνονται εξίσου σημαντικά για την ενδυνάμωση και την εξασφάλιση της επαγγελματικής τους βιωσιμότητας.

Προτάσεις δράσεων για τις εταιρείες και την Πολιτεία

Για τις εταιρείες, με βάση τα ευρήματα της έρευνας, προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών και προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στις προσλήψεις και τις προαγωγές, η διευκόλυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων, η προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας , η καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και τεχνολογικής υποδομής που θα υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως εργασία, καθώς και η ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από προγράμματα σωματικής και ψυχικής ευεξίας, αλλά και μέσα από τη δημιουργία επαγγελματικών δικτύων αλληλοϋποστήριξης.

Από την πλευρά της, διαφαίνεται ότι θα ήταν χρήσιμο η Πολιτεία να συστηματοποιήσει την παροχή αδειών γονεϊκότητας για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και να παράσχει κίνητρα για το reskilling των εργαζομένων σε ψηφιακές δεξιότητες, την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την παροχή υποστήριξης από τις εταιρείες προς τους εργαζόμενους με οικογένεια, καθώς και να επιδιώξει τη συστηματική ενσωμάτωση των πεδίων STEM σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων.

Επενδύοντας διαχρονικά σε εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των γυναικών σε όλους τους ρόλους της ζωής τους και με στόχο τη δημιουργία μιας ψηφιακής κοινωνίας ίσων ευκαιριών, η Vodafone εκπόνησε την έρευνα “Breaking the Glass Ceiling” που επιδιώκει να «σπάσει» τη γυάλινη οροφή και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών για την ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο εργασίας.

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Revolut κυκλοφορεί τα RevPoints στην Ελλάδα, το πρώτο της πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Η Revolut, η διεθνής υπερ-εφαρμογή χρηματοοικονομικών με πάνω από 35 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία των «RevPoints», ένα πρόγραμμα επιβράβευσης σε πόντους....

33η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος OKTABIT & χριστουγεννιάτικο παζάρι για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

H ΟΚΤΑΒΙΤ για ακόμα μια χρονιά λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνει 2 δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της...

Βραβεία για 27 καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στον Μεγάλο Τελικό του EIT Jumpstarter

Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες με καινοτόμες ιδέες πραγματοποιήθηκε ο φετινός Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περισσότερες από 50...

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρώπη έρμαιο των χάκερ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού

Το 14% των εταιρειών στην Ευρώπη έχει βιώσει περιστατικά στον κυβερνοχώρο λόγω ανεπαρκών επενδύσεων στον τομέα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κατασκευαστικός κλάδος ήρθε...

The Best TV: H τηλεόραση που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν σταθερές μέσα στα χρόνια, βρίσκονται διαθέσιμες με όλους τους...