21.3 C
Athens
Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Τα ΚΕΠ σε ρόλο… εκπαιδευτή για την εξοικείωση των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Προκειμένου οι πολίτες να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος  τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  ενισχύονται με προσωπικό, ώστε να «διδάξουν» τους πολίτες να χρησιμοποιούν το gov.gr

Τα ΚΕΠ θα κάνουν «φροντιστήριο» για τη χρήση του gov.gr, ώστε ο πολίτης να μάθει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του ελαχιστοποιώντας τις επισκέψεις στα Κέντρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο αριθμός των ΚΕΠ που θα συμμετάσχουν στο έργο με σκοπό την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 360. Κάθε ΚΕΠ θα στελεχωθεί με ένα άτομο, εκτός από τα ΚΕΠ που παρουσιάζεται έντονη επισκεψιμότητα (~50 ΚΕΠ), όπου εκεί θα υπάρχει παρουσία δύο ατόμων. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 410 άτομα για την κάλυψη των αναγκών του έργου, οι οποίοι θα «εκπαιδεύουν» τους πολίτες προκειμένου την επόμενη φορά που θα χρειαστεί κάποια υπηρεσία ή έγγραφο του δημοσίου να το κάνει μέσα από το gov.gr και να μην επισκεφτεί το ΚΕΠ.

Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών  σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης: «Δράσεις αξιοποίησης του gov.gr», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 -2020».

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα από 11 έως και 26 Ιουλίου 2022.

Το αντικείμενο του Έργου συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επικράτειας για την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Πέντε τμήματα

Η σύμβαση θα ανατεθεί σε πέντε Τμήματα, βάσει γεωγραφικής διασποράς ως εξής:

Τμήμα 1: Ανατολική Αττική, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία

Τμήμα 2: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος

Τμήμα 3: Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία

Τμήμα 4: Πειραιάς, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Νήσοι Αττικής

Τμήμα 5: Βόρειος, Ανατολικός, Κεντρικός και Δυτικός Τομέας Αθηνών, Δυτική Αττική

Ο Προϋπολογισμός του ανέρχεται σε  24,18 εκατ. Ευρω με ΦΠΑ ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης θα φτάσει τα 36,27 εκατ. Ευρω (με ΦΠΑ)

Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων που δύναται να ανατεθεί σε έναν οικονομικό φορέα ορίζεται σε δύο (2).  Η διάρκεια της σύμβασης κάθε Τμήματος ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή αυτής.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των πολιτών που θα επιλέγουν την πύλη gov.gr για να εξυπηρετηθούν για τις υποθέσεις τους κάνοντας χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών που διατίθενται και σταδιακά εμπλουτίζονται.

Με το παρόν Έργο και στo πλαίσιo της προσπάθειας να εδραιωθεί η χρήση του gov.gr, προβλέπεται η ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών για την αξιοποίηση του gov.gr και την εξοικείωσή τους με τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, μέσω της διάθεσης από τον ανάδοχο κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σκοπός της παρουσίας του ανθρώπινου δυναμικού με το οποίο θα στελεχώσει ο Ανάδοχος την υπηρεσία, είναι να φέρει τον πολίτη σε απευθείας επαφή με τη νέα πραγματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με την πρωτοβουλία αυτή, οι Έλληνες πολίτες θα γίνουν στην πράξη μέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα μπορέσουν να αναπτύξουν μια αμφίδρομη σχέση με το κράτος.

Ο ρόλος το ανθρώπινου δυναμικού

Το ανθρώπινο δυναμικό αυτό θα ενημερώνει και θα κατευθύνει τους πολίτες ως προς τη χρήση του gov.gr, ώστε στη συνέχεια οι πολίτες να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ολόκληρο το εύρος των δυνατοτήτων που τους παρέχονται. Η ηλεκτρονική αυτή πύλη θα αλλάξει άρδην τις σχέσεις πολίτη – Δημοσίου, για αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τους πολίτες που μπορεί να είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Επομένως, η άμεση επαφή όλων των πολιτών με το ειδικευμένο για τον παραπάνω σκοπό ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr.

Αξίζει να γίνει μία αναφορά και στις νέες υγειονομικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει ως απόρροια της πανδημίας του Covid-19. Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει τον περιορισμό των μετακινήσεων, ειδικά των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και την αποφυγή του συγχρωτισμού στις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε ο συγχρωτισμός και η πολύωρη αναμονή ανέκαθεν συγκαταλέγονταν στα πλέον κρίσιμα προβλήματα των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Αμεση επαφή με το κοινό

Η επίλυσή τους είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ. Η χρήση του gov.gr θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτό. Η αξιοποίηση του συστήματος, βέβαια, σε όλο του εύρος απαιτεί την άμεση επαφή με το κοινό. Μπορεί οι νεότεροι να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν με σχετική ευκολία το ψηφιακό αυτό σύστημα, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας. Το να εκπαιδευτούν, λοιπόν, οι τελευταίοι στην χρήση του gov.gr, θα επηρεάσει καθοριστικά την επιτυχία του εγχειρήματος. Άρα, η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του gov.gr θα συμβάλει στην αποφυγή του συγχρωτισμού και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, όχι μόνο στην εποχή του κορωνοϊού, αλλά και στο μέλλον.

Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, θα έχει θετική επίδραση και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ, που θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα κομβικό και καθοριστικό θεσμό για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και θα υπάρχουν δύσκολες και σύνθετες διαδικασίες, τις οποίες ο πολίτης θα πρέπει να διεκπεραιώσει με τη φυσική του παρουσία στα ΚΕΠ. Έτσι, και η πολύωρη αναμονή θα αποφεύγεται, αλλά και οι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα μπορούν να εξειδικεύονται σε πολύπλοκες υπηρεσίες οι οποίες δε θα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά.

Η σχέση, λοιπόν, του Δημοσίου με τα ΚΕΠ και το gov.gr, καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το καθένα, είναι αναγκαίο να γίνει κατανοητή με άμεσο τρόπο από κάθε πολίτη.

Σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά η υλοποίηση του παρόντος Έργου.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Το HUAWEI Mate X3 ανοίγει το δρόμο για τη νέα εποχή στα foldable smartphones

Η Huawei λάνσαρε στην Ελλάδα το νέο HUAWEI Mate X3 - το εξαιρετικά ελαφρύ και λεπτό, quad-curve, αναδιπλούμενο smartphone με μεγάλη οθόνη. Το HUAWEI Mate...

Το e-shop.gr συνεργάζεται με τη BOX NOW

Η ταχύτατη εξυπηρέτηση του καταναλωτή είναι προτεραιότητα για το e-shop.gr που αναζητά συνεχώς τρόπους να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής! Η συνεργασία του με...

Απλά Ψηφιακά 97: Οι Πλειάδες και η ελληνική καινοτομία στο IoT (Σπ. Μαζαράκης), οι ψηφιακές εκλογές και τα νέα 5G projects

Τα βήματα που έχουν γίνει στον τομέα του IoT, καθώς και την φιλοσοφία πίσω από την δημιουργία του cluster καινοτομίας Πλειάδες του ομίλου Quest...

Public και MediaMarkt μαζί στο «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή 2023»

Public και MediaMarkt, μαζί στέκονται στο πλευρό των καταναλωτών και προσφέρουν χρήσιμες ecoliving συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι. Συμμετέχουν ΜΑΖΙ στον 3ο κύκλο...

Η Startup Pathways ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Η Startup Pathways και το πρόγραμμα Real Time Graduates του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα Startups in Shipping το Σάββατο, 27 Μαΐου...