30.6 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την ίδρυση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Υπό στενή παρακολούθηση τίθεται η πορεία του ιδιωτικού χρέους – εξυπηρετούμενου και μη – και οι τάσεις διακύμανσής του, προκειμένου να αναβαθμιστεί η δυνατότητα παρέμβασης της Πολιτείας, όταν και όπου απαιτείται.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής). Στόχος είναι η καταγραφή των χρεών με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση και διαφάνεια.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε προχώρησε στη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προϋπολογισμού 1,145 εκατ. ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Με βάση το σύστημα αυτό θα καθίσταται δυνατή η συλλογή δεδομένων, από πιστωτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σχετικά με το υφιστάμενο χρέος, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία έχει ως σκοπό, αφενός τον προσδιορισμό του χρέους που παραμένει επί του παρόντος μη καταγεγραμμένο και αφετέρου τον προσδιορισμό του μεγαλύτερου κατά το δυνατόν ποσοστού, του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.

Τα δεδομένα αυτά θα παρέχονται επικαιροποιημένα από τους πιστωτές στο Μητρώο, σε εξαμηνιαία βάση. Το Μητρώο θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και θα τηρεί τα δεδομένα αποκλειστικά σε ανωνυμοποιημένη μορφή, που δεν θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου θα τηρείται και θα καταγράφεται σε αναλυτική βάση, το ιστορικό οφειλών, το είδος των οφειλών, και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το υφιστάμενο ιδιωτικό χρέος φυσικών και νομικών προσώπων με σκοπό την επεξεργασία τους.

Η λειτουργία του Μητρώου

Η λειτουργία του Μητρώου θα συμβάλλει στη συλλογή συγκεντρωτικών συγκρίσιμων στοιχείων από διάφορες πηγές σχετικά με το συνολικό ύψος και τη διακύμανση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη συνολική αποτίμηση του ύψους, των τάσεων διακύμανσης και της κατανομής του ιδιωτικού χρέους μεταξύ των οφειλετών, την εκπόνηση στατιστικών μελετών και οικονομικών αναλύσεων, σε συνάρτηση και με οικονομικούς δείκτες καθώς και στην αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφοριών και της συσχέτισής τους με οικονομικούς δείκτες θα καταρτίζεται Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα ανάλυσης και πρόβλεψης για την υλοποίηση πολιτικών που θα διευκολύνουν το σχεδιασμό δημόσιας στρατηγικής για την αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Κατά την αρχική του λειτουργία το Μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ». Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (όπως ενδεικτικά Δήμοι, εταιρείες παροχής ενέργειας).

Αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι:

  • Διαθεσιμότητα Πληροφόρησης. Διαθεσιμότητα πληροφόρησης που ήταν μερικώς ή καθόλου διαθέσιμη στο παρελθόν.
  • Υπεύθυνη διακυβέρνηση. Ενδυνάμωση της ικανότητας των αρχών να προχωρήσουν σε σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής βάσει δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
  • Διαφάνεια. Δυνατότητα χορήγησης της έκθεσης διαχείρισης ιδιωτικού χρέους σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις .
  • Αξιοπιστία. Επεξεργασία συγκεντρωτικών συγκρίσιμων πληροφοριών (δεδομένων- εισροών) για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν και επηρεάζουν την διακύμανση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.
  • Σταθερή Οικονομική Κατάσταση. Αποτελεσματική Διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου Ιδιωτικού Χρέους σε επίπεδο που να συνάδει με την ορθή κατανομή των πόρων στην οικονομία με σκοπό την σταθερότητα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Global Sustain συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση της Διατραπεζικής Ψηφιακής Πλατφόρμας “ESGr”

Στην υλοποίηση μίας καινοτόμου διατραπεζικής πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων σε θέματα ESG (E: Περιβάλλον, S:Κοινωνία, G:Διακυβέρνηση), συνέβαλε αποφασιστικά η...

Amazon Web Services: Το MAD TV αξιοποιεί τις δυνατότητες του Amazon Bedrock στα φετινά MAD Video Music Awards

Το MAD TV, το κορυφαίο μουσικό δίκτυο της Ελλάδας, προετοιμάζει το κοινό για μια συναρπαστική εικαστική εμπειρία στα επερχόμενα ΜAD Video Music Awards από...

ΕΕΤΤ: «Ναι» στις νέες τιμές χονδρικής του ΟΤΕ για την οπτική ίνα

Στις ευρωπαϊκές αρχές έστειλε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την πρόταση του ΟΤΕ που προβλέπει ένα σύστημα αμοιβαίων εκπτώσεων έως και 28% μεταξύ των παρόχων...

Η Vodafone στηρίζει το Athens Pride για 9η χρονιά

H Vodafone γιορτάζει τη διαφορετικότητα και υποστηρίζει για 9η συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία Athens Pride 2024 καλώντας όλα τα άτομα να ενώσουν τις φωνές...

Telekom: Κορυφαία συνδεσιμότητα σε όλα τα γήπεδα του UEFA EURO 2024 μέσω 5G και οπτικών ινών

Τα δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα «φιλοξενήσουν» το UEFA EURO 2024TM, αναβάθμισε τεχνολογικά η Telekom, μέλος της οποίας είναι και η COSMOTE, διασφαλίζοντας βέλτιστη...