9 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Ποιες νέες υπηρεσίες γίνονται ψηφιακές για τους πολίτες – Αναβάθμιση των ΚΕΠ

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του δικτύου των ΚΕΠ της χώρας, νέες υπηρεσίες στο gov.gr και ενίσχυση της τεχνογνωσίας και της διαφάνειας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης είναι ορισμένες από τις δράσεις που δρομολογούνται για το 2022, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αλλαγή της σχέσης του με το Δημόσιο Τομέα.

Αναβάθμιση των ΚΕΠ

Στα ΚΕΠ προβλέπεται να αναβαθμιστεί το απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων. Με την  υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ, θα διασυνδεθεί με όλα τα κομβικά μητρώα του Δημοσίου, με στόχο την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Παράλληλα θα εκπονηθεί και μελέτη για την βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από τον χωροταξικό εξορθολογισμό του Δικτύου και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύντομα θα βγει στον αέρα νέα ιστοσελίδα, πιο λειτουργική, φιλικότερη προς τον πολίτη και με περισσότερες δυνατότητες. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν και οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής (front offices) των ΚΕΠ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία.

Εμπλουτισμός gov.gr

Στην περίπτωση του gov.gr θα προστεθεί η αρχική έκδοση διπλώματος οδήγησης – δηλαδή θα δημιουργηθεί η σχετική εφαρμογή για την αίτηση έκδοσης άδειας οδήγησης (Α.Ο.) από υποψήφιους οδηγούς (Υ.Ο.) ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία που μεσολαβεί από την αίτηση του υποψήφιου οδηγού μέχρι και την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης.

Παράλληλα θα απλουστευθεί το σύστημα Θεωρητικών Εξετάσεων για την έκδοση διπλώματος οδήγησης ενώ θα ψηφιοποιηθεί και η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος στο οποίο θα μπορεί να καταθέτει κανείς ηλεκτρονικά αίτημα μεταβίβασης οχήματος προς την αρμόδια αρχή (Περιφέρειες), να εκδίδει προσωρινή άδεια και να προχωρά σε μεταβίβαση του αιτήματος στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης του Υπουργείου Μεταφορών.

Προς ψηφιοποίηση οδεύει και η διαδικασία Καταχώρησης και Επεξεργασίας στοιχείων Διαθηκών και έκδοσης των σχετικών Πιστοποιητικών του τμήματος Διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Με την βοήθεια του gov.gr θα απλουστεθεί και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Προσημείωσης Υποθήκης – με ψηφιακή υπογραφή – και των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής.

Ατομική επιχείρηση

Μέσα στους πρώτους μήνες του 2022, η ατομική επιχείρηση θα ιδρύεται αμιγώς ψηφιακά, μέσα σε λίγα λεπτά, με λίγα μόνο κλικ. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται με μία ενέργεια, αποφεύγοντας όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων.

Ψηφιακές υπογραφές

Από τις αρχές κιόλας του νέου χρόνου, εντός Ιανουαρίου, πρόκειται να διατεθούν συνολικά 376.500 ψηφιακές υπογραφές για συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως διαχειριστές επιχειρήσεων, λογιστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους. Ειδικότερα, οι ψηφιακές υπογραφές που θα διατεθούν είναι:

  • οι 270.000 σε διαχειριστές επιχειρήσεων
  • οι 60.000 σε λογιστές
  • οι 43.500 σε δικηγόρους
  • οι 3.000 σε συμβολαιογράφους

Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό

Μετά την εισαγωγή της ψηφιακής ταυτότητας στο κινητό τηλέφωνο που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία με το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς να απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει την επέκταση αυτής της εφαρμογής ώστε να γίνεται χρήση των στοιχείων της ψηφιακής ταυτότητάς μας και για άλλες υπηρεσίες.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Εχει σχεδιαστεί επίσης, το σύστημα «ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων. Όλα θα γίνονται στον συμβολαιογράφο». Το σύστημα με τη συναίνεση των ενδιαφερομένων θα αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, μειώνοντας σημαντικά, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου, τον χρόνο πραγματοποίησης μιας αγοραπωλησίας.

‘Αυλο διαζύγιο

Έρχεται η εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα σε ζευγάρια που επιθυμούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να προχωρήσουν γρήγορα και από το σπίτι τους στην έκδοση του συναινετικού διαζυγίου. Ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής στο διαδίκτυο. Αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι δύο πλευρές, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, θα μπορούν ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr να λύουν τον γάμο τους μέσα σε διάστημα 10 ημερών, χωρίς να φτάσουν στο δικαστήριο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενες πλευρές αποφεύγουν τα δικαστήρια και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου μπορούν να λύσουν ηλεκτρονικά τον γάμο.

Η διαδικασία

Οι εμπλεκόμενοι χρήστες, δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άυλου συναινετικού διαζυγίου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, επιλέγοντας έναν εκ των τριών (3) τρόπων σύνδεσης που εμφανίζονται στην οθόνη, αναλόγως αν πρόκειται για δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή αντισυμβαλλόμενο μέρος.

Ειδικότερα, τη διαδικασία εκκινεί ένας εκ των δύο δικηγόρων, ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή μέσω κωδικών «PORTAL OLOMELEIA» και ύστερα από την επιτυχή είσοδό του στην εφαρμογή, είτε λαμβάνει γνώση των υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί είτε, δημιουργεί νέα υπόθεση, επιλέγοντας μεταξύ των αντίστοιχων πεδίων.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας, η εφαρμογή ανακτά αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84  του ν. 4727/2020 και το άρθρο 47   του ν. 4623/2019  (Α’ 134), τα εξής στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών: α. όνομα και επώνυμο κάθε συζύγου, τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. αυτών, β. το είδος του γάμου, όπως προκύπτει από την αυτόματη λήψη της ενεργής ληξιαρχικής πράξης γάμου και γ. τον αριθμό των τέκνων που τυχόν έχουν οι σύζυγοι, καθώς και στοιχεία αυτών, μέσω αυτόματης λήψης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα παραπάνω στοιχεία δεν έχουν καταχωρηθεί ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, η διαδικασία δεν προχωρά.

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

Για πρώτη φορά το κράτος καταγράφει και προτυποποιεί όλες τις διοικητικές διαδικασίες του. Πρόκειται για «ένα project στρατηγικής σημασίας» όπως το έχει χαρακτηρίσει ο υπουργός, καθώς θα αποτυπώνονται βήμα προς βήμα όλες οι διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πότε αυτά δίνονται ψηφιακά ή φυσικά και πού.

Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών θα είναι δημόσια προσβάσιμο σε όλους, ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα βρίσκουν εύκολα και γρήγορα το σύνολο των δικαιολογητικών και ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

Υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής

Στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής θα προσφέρεται δωρεάν τηλεσυμβουλευτική για θέματα ψυχικής υγείας μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Skoop by Skroutz: Νέα υπηρεσία πώλησης προϊόντων από τους χρήστες του Skroutz

Το Skroutz, το #1 marketplace στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Skoop by Skroutz με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πωλούν...

Στη Nova θα προβληθούν οι ταινίες που διακρίθηκαν στα EE BAFTA Film Awards

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να προβάλει τις ταινίες που έχουν διακριθεί στα...

Γερμανός: Ισχυρές επιδόσεις το 2023 και νέα προϊόντα το 2024

“Tomorrow is Smart” δήλωσαν περίπου 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο συνεργατών του...

Τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για την κυβερνοασφάλεια

O κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων βαίνει κλιμακούμενος με τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται συστηματικά αντιμέτωπες με την πρόκληση της κυβερνοασφάλειας. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών...

TikTok κατά των fake news στις Ευρωεκλογές

Τον δικό του αγώνα θα δώσει το TikTok στις Ευρωεκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, εναντίον των fake...