18 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

ΟΤΕ: Δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2021

Δυνατές επιδόσεις στην Ελλάδα κατέγραψε ο ΟΤΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, με τα έσοδα να ενισχύονται κατά 1,4% από τα επίπεδα προ πανδημίας του α’ τριμήνου 2020. Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, καταγράφοντας αύξηση 1% εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και της περιαγωγής.

Ο όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε ρεκόρ στις προσθήκες συνδέσεων οπτικών ινών που τροφοδότησαν την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα κατέγραψε ισχυρή κερδοφορία, με το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) να είναι αυξημένο κατά 3,5% και την αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA του ομίλου στο +1,6%, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα.

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο

2021

Α’τρίμηνο

2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών 787,9 797,3 -1,2%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 301,2 296,5 +1,6%
Περιθώριο (%) 38,2% 37,2% +1,0μοv
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 158,8 152,9 +3,9%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας 101,4 96,6 +5,0%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας 101,4 96,9 +4,6%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,2211 0,2055 +7,6%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 99,9 151,2 -33,9%
Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 162,8 107,7 +51,2%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 116,5 106,5 +9,4%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL) 9,1 23,9 -61,9%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 608,4 1.109,3 -45,2%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

578,4 540,8 +7,0%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 925,3 930,0 -0,5%

 

Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ επισήμανε:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα τη χρονιά, σημειώνοντας δυναμικές επιδόσεις. Παρότι βάση σύγκρισης ήταν το ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2020, που δεν είχε πληγεί από την πανδημία, καταφέραμε να αυξήσουμε τα έσοδα στην Ελλάδα και να ενισχύσουμε το EBITDA και το περιθώριο κέρδους μας. Συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, στηριζόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας, το τεχνολογικό μας προβάδισμα, αλλά και τον περιορισμό του κόστους.

Το 2021 θα είναι μία καθοριστική χρονιά για την ελληνική οικονομία, καθώς η χώρα βγαίνει σταδιακά από την κρίση, επενδύοντας στρατηγικά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και στην ψηφιοποίηση του συνόλου των διαδικασιών. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι, περισσότερο από ποτέ, έτοιμος να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της χώρας, έχοντας κάνει σημαντική πρόοδο στο δικό του μετασχηματισμό και την αναδιοργάνωσή του.  Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, για να επιτύχουμε ένα ισχυρό 2021, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων μας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.»

Προοπτικές

Καθώς ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας σταδιακά υποχωρεί, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αίρονται, οι εμβολιασμοί επιταχύνονται και ο διεθνής τουρισμός επανεκκινεί, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει, για το υπόλοιπο του 2021, προοδευτική επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων.

Η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής, που διασφαλίζουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ενισχύοντας την ηγετική του θέση στις υποδομές οπτικών ινών και αναπτύσσοντας ταχύτατα το δίκτυο 5G, o OTE  είναι έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιακοποίησης και του μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη.

Επενδύσεις 550 εκατ. ευρώ 

Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όμιλος ΟΤΕ

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 1,2% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €787,9 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, στα €717,0 εκατ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,4% έναντι ενός τριμήνου που είχε επηρεαστεί ελάχιστα από την πανδημία COVID-19. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 19,9% στα €77,2 εκατ. στο τρίμηνο, αντανακλώντας εν μέρει την ασυνήθιστα υψηλή βάση σύγκρισης από τη δραστηριότητα ICT πέρυσι.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €468,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, μειωμένα κατά 2,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας σημαντικές εξοικονομήσεις μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020, καθώς και την αυστηρή διαχείριση του κόστους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 1,6% σε €301,2 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 38,2%, αυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης από το Α’ τρίμηνο του 2020. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 3,5%, στα €298,3 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 41,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €2,9 εκατ. λόγω της πίεσης στα έσοδα από υπηρεσίες, συγκεκριμένων προβλέψεων, καθώς και της μετάβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας με βραχυπρόθεσμους στόχους την επίτευξη του διαχωρισμού και τη διασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €158,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της βελτιωμένης κερδοφορίας της Ελλάδας.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε μια επιβάρυνση €48,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €40,0 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αυξημένης κερδοφορίας στο τρίμηνο. Η πρόσφατα ανακοινωθείσα μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος δεν έχει ακόμα θεσπιστεί και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζεται  στα αποτελέσματα.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2021, ανήλθαν σε €99,9 εκατ. μειωμένες κατά 33,9% από το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως τον διαφορετικό ρυθμό στις πληρωμές που σχετίζονται με το τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €86,3 εκατ. και €13,6 εκατ. αντίστοιχα. Στα επόμενα τρίμηνα, αναμένεται αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Το Α’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., αυξημένες κατά €55,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως την προσωρινή μείωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €116,5 εκατ., αυξημένες κατά €10 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές ύψους €42 εκατ. σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2021 ήταν €925,3 εκατ., σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Α’ τρίμηνο

 2021

Α’ τρίμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα 717,0 706,8 +1,4%
Ρουμανία κινητή 77,2 96,4 -19,9%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (6,3) (5,9) +6,8%
Όμιλος ΟΤΕ 787,9 797,3 -1,2%

 

       
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Α’ τρίμηνο

 2021

Α’ τρίμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα 298,3 288,3 +3,5%
Περιθώριο (%) 41,6% 40,8% +0,8μοv
Ρουμανία κινητή 2,9 8,2 -64,6%
Περιθώριο (%) 3,8% 8,5% -4,7μοv
Όμιλος ΟΤΕ 301,2 296,5 +1,6%
Περιθώριο (%) 38,2% 37,2% +1,0μοv

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται  αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

 

Η πορεία στην Ελλάδα

A’ τρίμηνο 2021 A’ τρίμηνο 2020 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- A’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.691.592

242

2.650.863 +1,5% 40.729 7.842
Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.175.820 2.036.110 +6,9% 139.710 30.335
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.005.132  787.445  +27,6% 217.687 60.044 
Συνδρομητές τηλεόρασης 577.846 556.696 +3,8% 21.150 2.564
Πελάτες Κινητής 6.889.268 7.343.419 -6,2% (454.151) (69.499)
 Πελάτες Συμβολαίου 2.724.937  2.671.518  +2,0% 53.419  10.983 
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.164.331  4.671.901  -10,9% (507.570) (80.482)

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο με ρεκόρ στις καθαρές νέες συνδέσεις υπηρεσιών οπτικής ίνας, στις 60 χιλιάδες, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1.005 χιλιάδες. Η αύξηση αυτή τροφοδοτήθηκε από τις επιτυχημένες καμπάνιες για την αναβάθμιση της ταχύτητας, τις επενδύσεις της εταιρείας, καθώς και από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες ως αποτέλεσμα των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας.

Η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών οπτικής ίνας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο έχοντας πλέον αγγίξει το 46% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, μια αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Με τους πελάτες να υιοθετούν όλο και περισσότερο υπηρεσίες FTTx, το ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 17% των συνδέσεων οπτικών ινών, περισσότερο από το διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις στην ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του και να αυξάνει τα έσοδα ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την πίεση από άλλες υπηρεσίες σταθερής.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει το πλάνο υλοποίησης των υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) σε νέες περιοχές ή όπου δεν ήταν εφικτή η κάλυψη με FTTC, καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχώς αυξάνεται. Ο ΟΤΕ πέτυχε τον φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για την επέκταση υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), αγγίζοντας τα 340 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αφού πέρασε το ορόσημο των 300 χιλ. στο 2020. Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικών ινών και η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. Ο ΟΤΕ αναπτύσσει υποδομές που επιτρέπουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέροντας την εμπειρία των οπτικών ινών σε ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού και σε πολύ ευρύτερη βάση από τους ανταγωνιστές του.

Στις 31 Μαρτίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV ανήλθε στις 578 χιλιάδες, αυξημένος κατά 3,8% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας 3 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, για να ενισχύσει τα πακέτα υπηρεσιών προς τους συνδρομητές.

Κινητή Τηλεφωνία:

Το Α’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 6,9 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 6,2% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει το 3G δίκτυό της μέχρι το τέλος του 2021, και το φάσμα που θα απελευθερωθεί θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση της χωρητικότητας και της αποτελεσματικότητας των δικτύων 4G και 5G. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην αύξηση της κίνησης δεδομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πληθυσμιακή κάλυψη 5G πάνω από 50% στα τέλη του 2021, καθώς και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Την 31 Μαρτίου 2021, η πληθυσμιακή κάλυψη στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είχε ήδη ξεπεράσει το 90% ενώ οι υπηρεσίες 5G ήταν διαθέσιμες σε ακόμα 15 πόλεις.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ. €) Α’τρίμηνο 2021 Α’τρίμηνο 2020 +/- %
Κύκλος Εργασιών 717,0 706,8 +1,4%
Έσοδα λιανικής σταθερής 233,1 234,4 -0,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 221,6 222,4 -0,4%
Έσοδα χονδρικής 135,9 138,0 -1,5%
Λοιπά Έσοδα 126,4 112,0 +12,9%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 298,3 288,3 +3,5%
Περιθώριο % 41,6% 40,8% +0,8μοv

 

H αναπτυξιακή δυναμική εδραιώνεται στην Ελλάδα, καθώς ο ΟΤΕ κατέγραψε αυξημένα συνολικά έσοδα κατά 1,4% στα €717,0 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2021. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις πωλήσεις συσκευών, ωστόσο αρκετές ροές εσόδων σταθεροποιούνται παρά την πίεση από την υγειονομική κρίση, ενώ συνεχίζουν να βελτιώνονται και τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά μόλις 0,6%, παρά την πίεση στις υπηρεσίες τηλεόρασης λόγω του lockdown.  Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών οπτικών ινών. Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 1,5% στο τρίμηνο, λόγω της διεθνούς κίνησης.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο τρίμηνο σε σχέση με τα αντίστοιχα, προ πανδημίας, επίπεδα του Α’ τριμήνου του 2020. Οι τάσεις βελτιώθηκαν σημαντικά από τα προηγούμενα τρίμηνα, κυρίως λόγω της καρτοκινητής. Η εξερχόμενη περιαγωγή, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά μέτρα, επηρέασαν τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου στο τρίμηνο. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής δείχνουν να σταθεροποιούνται παρά την επίδραση από το lockdown κατά το πρώτο τρίμηνο. Αντανακλώντας τη βελτίωση του δείκτη ARPU καθώς οι πελάτες κινούνται σταθερά προς υψηλότερα πακέτα κινητής, τα έσοδα από υπηρεσίες, εξαιρουμένων των μειώσεων στα τέλη τερματισμού και των χαμηλότερων εσόδων περιαγωγής, θα είχαν αυξηθεί κατά περίπου 1%.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 12,9% το τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από συσκευές και ψηφιακά προϊόντα καθώς οι πελάτες μεταβαίνουν σε προϊόντα υψηλότερης αξίας και του αντικτύπου από το κλείσιμο των καταστημάτων στο τέλος του Α’ τριμήνου 2020. Η θετική τάση στα λοιπά έσοδα αναμένεται να συνεχιστεί, μετά από τις πρόσφατες κρατικές πρωτοβουλίες για την επιδότηση πωλήσεων tablets και φορητών υπολογιστών για μαθητές.

Έργα ICT

Το ICT είχε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 3% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε μεγάλο έργο των Ευρωπαϊκών οργανισμών για την ασφάλεια των συνόρων, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει την παροχή λύσεων cloud για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,5% στο τρίμηνο, στα €298,3 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,6%, σε σύγκριση με 40,8% το Α’ τρίμηνο του 2020. Ο περιορισμός κόστους που υλοποιήθηκε το 2020 καθώς και την τρέχουσα περίοδο, υποστηρίζει τη θετική επίδοση του EBITDA (AL).

 

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Vodafone Business: Ανάληψη έργου για το Υπουργείο Μετανάστευσης

Αναβαθμίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, αλλά και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος των διαχειριστών και των τελικών χρηστών H ένωση εταιρειών Byte-Vodafone Business...

“Digital Transformation Readiness” wizard από τη SoftOne

Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, η SoftOne παρουσιάζει το “Digital Transformation Readiness” wizard, ένα πρωτοποριακό...

Απλά Ψηφιακά 119: Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην τεχνολογία (Ελένη Ακτύπη), τα data centers, η Nova και οι νέες επενδύσεις

Το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο του...

Εκπτώσεις vs καταναλωτές: Τελικά, ποιος κερδίζει;

Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι το 90% των αγορών πραγματοποιούνται αυθόρμητα κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Monday. Αποκάλυψε επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής...

IBM Ελλάδας: Υψηλός μονοψήφιος ρυθμός ανάπτυξης και «άνοιγμα» σε startups και δημόσια έργα

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Νέα στρατηγική τόσο σε διεθνή επίπεδο όσο και στην χώρα μας χαράσσει η IBM, η οποία βλέπει ευκαιρίες στην αγορά...