9.4 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Όμιλος Quest: Αύξηση 13,6% στις πωλήσεις και 13% στα EBITDA στο α’ εξάμηνο 2023

Αύξηση 13,6% στις πωλήσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 544 εκατ. ευρώ, και 13% στα EBITDA, που διαμορφώθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο 2023 ο Όμιλος Quest.

Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 επέτυχε πωλήσεις €544 εκ., κέρδη EBITDA €39 εκ. και κέρδη προ φόρων €27 εκ.. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,6%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) κατά 13%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) μειώθηκαν κατά -1,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη (ΕAΤ) παρέμειναν σχεδόν σταθερά (-0,2%).

Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2022 περιείχαν έκτακτα κέρδη €1,3 εκ. από την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών και αντιστροφές παλαιών προβλέψεων €1,2 εκ. Εξαιρώντας τα εν λόγω έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη και αντιστροφές προβλέψεων, τα κέρδη προ φόρων στο Α’ εξαμήνου 2023 είναι βελτιωμένα περισσότερο από 8% σε σχέση με πέρυσι.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη
Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια – ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €13,3 εκ. έναντι καθαρών ταμειακών διαθεσίμων €28,7 εκ. στις 31/12/2022 και €16 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, στη διανομή κερδών ύψους € 21,3 εκ. και σε νέες επενδύσεις €10,5 εκ. περίπου, η μεγαλύτερη εκ των οποίων ~€5 εκ. αφορά στην εξαγορά της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ.

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023 ανά δραστηριότητα

➢ Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, Γ.Ε. Δημητρίου, FoQus, Έπαφος).

Κατά το A’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+13,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν σχεδόν σταθερά (-0,5%), σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων εξαιτίας της αύξησης του επιτοκίου βάσης.

➢ Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Κατά το A’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+20,5%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 6,4%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περίπου το 50% των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

➢ Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Στο Α’ εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+9%), η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων (+7,3%). Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

➢ Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν μειωμένες (-4,5%) λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν ελάχιστα κατά 1,9%.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε €11,6 εκ. σε σχέση με €15 εκ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, από τα οποία τα €10,8 εκ. αντιστοιχούν σε μερίσματα από θυγατρικές της. Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,5 εκ. έναντι κερδών €13,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Προοπτικές για το σύνολο του 2023

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων μέσω της αύξησης μεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως ο τομέας του κλιματισμού. Επιπλέον οι εταιρείες επεκτείνονται στο εξωτερικό, αλλά προς το παρόν η κερδοφορία πιέζεται, κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων (αύξηση του Euribor) και αποσβέσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας σε σχέση με το 2022 (στους ίδιους περίπου ρυθμούς του Α’ εξαμήνου ή και ελαφρά υψηλότερη), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λόγω της έναρξης υλοποίησης των μεγάλων έργων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και έργων στον τραπεζικό κλάδο στο εξωτερικό.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται συνέχιση της ανάπτυξης του Α’ εξαμήνου σε έσοδα και κερδοφορία σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται βελτίωση της πορείας (σε σχέση με το Α’ εξάμηνο) και περίπου ίδια ή ελαφρά υψηλότερα μεγέθη σε σχέση με το 2022.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2023, εκτιμάται αύξηση στα έσοδα και στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) που θα μεταβάλλεται σε ρυθμό παρόμοιο με τις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων θα έχουν χαμηλότερη ανάπτυξη λόγω της αύξησης των επιτοκίων και των αποσβέσεων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν. H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των €200 εκ..

Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2023, σε τηλεφωνική συνδιάσκεψη, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15:30 ώρα Ελλάδος.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Skoop by Skroutz: Νέα υπηρεσία πώλησης προϊόντων από τους χρήστες του Skroutz

Το Skroutz, το #1 marketplace στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Skoop by Skroutz με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πωλούν...

Στη Nova θα προβληθούν οι ταινίες που διακρίθηκαν στα EE BAFTA Film Awards

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να προβάλει τις ταινίες που έχουν διακριθεί στα...

Γερμανός: Ισχυρές επιδόσεις το 2023 και νέα προϊόντα το 2024

“Tomorrow is Smart” δήλωσαν περίπου 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο συνεργατών του...

Τι πιστεύουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα για την κυβερνοασφάλεια

O κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων βαίνει κλιμακούμενος με τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται συστηματικά αντιμέτωπες με την πρόκληση της κυβερνοασφάλειας. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών...

TikTok κατά των fake news στις Ευρωεκλογές

Τον δικό του αγώνα θα δώσει το TikTok στις Ευρωεκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, εναντίον των fake...