30.6 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Οι ψηφιακές προτεραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της Γερμανικής Προεδρίας και διατρέχει οριζόντια το πρόγραμμά της για το επόμενο εξάμηνο

Με το σύνθημα “Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης”, η Γερμανία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσεχές εξάμηνο. Μπορεί ο κεντρικός στόχος της Γερμανικής Προεδρίας να είναι η υπέρβαση της πανδημίας του COVID-19 και η ανάκαμψη από τον οικονομικό αντίκτυπο της κρίσης, ωστόσο, τις 28 σελίδες του προγράμματος, που περιγράφει το όραμα της Γερμανίας για την Προεδρία, διατρέχει οριζόντια μία φράση: ψηφιακός μετασχηματισμός.

Το πρόγραμμα, που φέρει τη σφραγίδα της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Αngela Μerkel,  αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Άλλωστε, αυτό αποτελεί μία από τις πέντε κατευθυντήριες αρχές της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου: Ξεπερνώντας μόνιμα την πανδημία, Μια ισχυρότερη και πιο καινοτόμος Ευρώπη, Μια δίκαιη Ευρώπη, Μία βιώσιμη Ευρώπη, Μια Ευρώπη ασφάλειας και κοινών αξιών.

“Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις μεγάλες διαδικασίες μετασχηματισμού της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο εξελισσόμενος κόσμος της εργασίας. Η Γερμανία έχει δεσμευτεί για τη γρήγορη έγκριση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και για την ταχεία δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Στόχος να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη με φιλόδοξες επενδύσεις στην προστασία του κλίματος, την έρευνα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό”, αναφέρει η Καγκελάριος στο μήνυμά της, που συνοδεύει το πρόγραμμα της χώρας για το προσεχές εξάμηνο.

Digital everywhere
Ένα πρόγραμμα, το οποίο ενσωματώνει -όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ που το έχει επεξεργαστεί στην ιστοσελίδα του– την ψηφιακή διάσταση σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δράσης: από την υγεία, την ενέργεια και το εμπόριο μέχρι τη διπλωματία και την ασφάλεια των συνόρων. Ένα πρόγραμμα, που αφιερώνει εκτενή χώρο σε αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κβαντικές τεχνολογίες, ενώ αποτυπώνει τα σχέδια για το πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επίσης, περιλαμβάνει προβλέψεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος, της εκπαίδευσης και της πρωτογενούς παραγωγής, ενώ διατυπώνει την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ψηφιακών υποδομών και ενίσχυσης της οικονομίας των εφαρμογών.

Ψηφιακός φόρος
Η Γερμανική Προεδρία αγγίζει ακροθιγώς και το επίμαχο ζήτημα της επιβολής ενός πανευρωπαϊκού φόρου επί συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών: “Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι εταιρικές δομές έχουν αλλάξει δραματικά ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική πρέπει να είναι σύγχρονη και καινοτόμος, προκειμένου να συνεχίσει διασφαλίζει τα φορολογικά έσοδα των κρατών – μελών”.

Στο πρόγραμμά της, η Γερμανία αναφέρεται στην εν εξελίξει διαπραγμάτευση για την αναμόρφωση του παγκόσμιου φορολογικού πλαισίου υπό τον ΟΟΣΑ: “Η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να κατανέμεται δίκαια και με διαφάνεια. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΟΟΣΑ καταρτίζει προτάσεις μεταρρυθμίσεων, που θα αντιμετωπίσουν τις φορολογικές προκλήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι οποίες περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός ελάχιστου παγκόσμιου φορολογικού συντελεστή. Μετά από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, θέλουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της και στην Ε.Ε.”, σημειώνει σχετικά.

Ψηφιοποίηση τραπεζικού συστήματος
Στο ίδιο κείμενο, η Γερμανική Προεδρία υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του χρηματοοικονομικού συστήματος υπό ψηφιακούς όρους: “Η προοδευτική ψηφιοποίηση του χρηματοοικονομικού τομέα προσφέρει ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και παρόχους. Ωστόσο, αυτό συνδέεται με κινδύνους και οδηγεί σε βαθιές αλλαγές στην αγορά, καθιστώντας απαραίτητες τις ρυθμιστικές προσαρμογές”.

Επιπλέον, το πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας, αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών, αναφέρει: “Με τη δημιουργία μιας ψηφιακής ένωσης χρηματοπιστωτικών αγορών, θέλουμε να καταργήσουμε τα υφιστάμενα εμπόδια στις διασυνοριακές ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Θα υποστηρίξουμε το έργο στο πλαίσιο της ψηφιακής χρηματοοικονομικής στρατηγικής, που ανακοίνωσε η Επιτροπή, καθώς και των κανονιστικών προτάσεων σε τομείς, όπως τα κρυπτονομίσματα, προκειμένου να ενισχυθεί η κυριαρχία της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς”.

Τεχνητή Νοημοσύνη
“Η πανδημία έδειξε, με μεγαλύτερη σαφήνεια από ποτέ, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι κυρίαρχη στον ψηφιακό τομέα, προκειμένου να μπορεί να δράσει μόνη της και στο μέλλον”, αναφέρει το κείμενο του προγράμματος, εξηγώντας ότι σε μεγάλο βαθμό η απάντηση στην κρίση του νέου κορωνοϊού θα δοθεί και με ψηφιακά μέσα: “Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης σε όλους τους τομείς. Η χρήση ΑΙ στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο”.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ψηφιακές δεξιότητες, με τη Γερμανική Προεδρία να θέτει ως στόχο τη διασφάλιση υπερσύγχρονων δεξιοτήτων στον τομέα των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών.

Κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας έχει και το κεφάλαιο των υποδομών και δη των ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές: “Η πανδημία υπογράμμισε τη σημασία μιας ασφαλούς, αξιόπιστης, κυρίαρχης ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων. Θέλουμε να διεξαγάγουμε εντατικές συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με πρωτοβουλίες, όπως το Gaia X, καθώς και για τον αντίκτυπο των κρίσεων στις δυνατότητες των δικτύων και στους στόχους των ευρυζωνικών συνδέσεων”.

Έτερο ζητούμενο για τη Γερμανική Προεδρία, όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμά της, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ψηφιακών υποδομών: “Να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες, που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, για να επιτύχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα και να διατηρήσουμε την ενέργεια και τους πόρους που καταναλώνουν οι ψηφιακές υποδομές στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο”.

Πολιτική των δεδομένων
Για την πολιτική της, όσον αφορά τα δεδομένα, η Γερμανική Προεδρία σημειώνει ότι θα προωθήσει τη συζήτηση, που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δεδομένων, σχετικά με κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών χώρων data.

“Επιπλέον, προκειμένου να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε μελλοντικές κρίσεις υγείας ακόμη πιο αποτελεσματικά, θα εργαστούμε για τη βελτίωση της πανευρωπαϊκής πρόσβασης και ανταλλαγής δεδομένων υγείας. Θα ξεκινήσουμε προσπάθειες για την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας στη χρήση δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Ειδική μνεία κάνει η Γερμανική Προεδρία και στην προώθηση της κοινής χρήσης δεδομένων στον γεωργικό τομέα και στον τομέα των μεταφορών. “Η προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις νομικές προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι συσκευές διαθέτουν ασφαλείς επιλογές αποθήκευσης ή τυποποιημένα στοιχεία ασφαλείας” αναφέρει το πρόγραμμα.

Η Γερμανία δεσμεύεται, εξάλλου, για μια σύγχρονη ψηφιακή ρυθμιστική πολιτική, “που θα διαμορφώνει υγιείς κανόνες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, καθώς και φιλικό περιβάλλον προς τον καταναλωτή”. Επίσης, αναφέρεται και στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι σκοπ

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η Global Sustain συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση της Διατραπεζικής Ψηφιακής Πλατφόρμας “ESGr”

Στην υλοποίηση μίας καινοτόμου διατραπεζικής πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων σε θέματα ESG (E: Περιβάλλον, S:Κοινωνία, G:Διακυβέρνηση), συνέβαλε αποφασιστικά η...

Amazon Web Services: Το MAD TV αξιοποιεί τις δυνατότητες του Amazon Bedrock στα φετινά MAD Video Music Awards

Το MAD TV, το κορυφαίο μουσικό δίκτυο της Ελλάδας, προετοιμάζει το κοινό για μια συναρπαστική εικαστική εμπειρία στα επερχόμενα ΜAD Video Music Awards από...

ΕΕΤΤ: «Ναι» στις νέες τιμές χονδρικής του ΟΤΕ για την οπτική ίνα

Στις ευρωπαϊκές αρχές έστειλε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την πρόταση του ΟΤΕ που προβλέπει ένα σύστημα αμοιβαίων εκπτώσεων έως και 28% μεταξύ των παρόχων...

Η Vodafone στηρίζει το Athens Pride για 9η χρονιά

H Vodafone γιορτάζει τη διαφορετικότητα και υποστηρίζει για 9η συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία Athens Pride 2024 καλώντας όλα τα άτομα να ενώσουν τις φωνές...

Telekom: Κορυφαία συνδεσιμότητα σε όλα τα γήπεδα του UEFA EURO 2024 μέσω 5G και οπτικών ινών

Τα δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα «φιλοξενήσουν» το UEFA EURO 2024TM, αναβάθμισε τεχνολογικά η Telekom, μέλος της οποίας είναι και η COSMOTE, διασφαλίζοντας βέλτιστη...