18.6 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Οι ευρωπαίοι τραπεζίτες λένε «ναι» στην GenAI

Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνηGenAI – και παραγωγικότητα πάνε μαζί, τουλάχιστον για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αυτό πιστεύουν τα ανώτατα στελέχη των τραπεζών στην Ευρώπη που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, European Financial Services AI Survey.

Όπως δήλωσαν οι τραπεζίτες και άλλοι top manager του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι τεχνολογίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), θα δώσουν απροσδόκητη ώθηση στην παραγωγικότητα των οργανισμών τους με το 77% των ερωτηθέντων να προετοιμάζεται για τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει η GenAI στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρησιακές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις ανώτατων στελεχών από 60 ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση σχεδόν $508 δισ. Δύο στους τρεις συμμετέχοντες (68%) αναμένουν πως έως και το ένα τέταρτο των ρόλων στους οργανισμούς τους θα απαιτήσουν εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη ή αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων, τους επόμενους έξι έως 12 μήνες. Παράλληλα, το 17% εκτιμούν ότι αυτή η ανάγκη εκπαίδευσης θα μπορούσε να αφορά μέχρι και το μισό ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού τους.

Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κατάρτισης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων, παραμένουν περιορισμένες. Περισσότεροι από ένας στους τρεις ερωτηθέντες (35%), δήλωσαν ότι, επί του παρόντος, δεν έχουν σχέδια για την εκπαίδευση των ανθρώπων τους στις νέες, ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες GenAI, ενώ ένα επιπλέον 42% ανέφεραν ότι τα αντίστοιχα σχέδιά τους βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια. Ακολουθώντας μία πιο εστιασμένη προσέγγιση, μόλις το 12% των ανώτατων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές, βρίσκονται σήμερα στην κορυφή της ατζέντας των επικεφαλής των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο αντίκτυπος, λοιπόν, της GenAI, στην παραγωγικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αλλά και τα οφέλη που επιφυλάσσει για τους πελάτες τους, θα γίνουν πραγματικότητα μόνο με ένα κατάλληλα προετοιμασμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστική κατανόηση της νέας τεχνολογίας. Οι επικεφαλής των οργανισμών, όμως, δε θα πρέπει να αγνοήσουν τις ηθικές παραμέτρους της νέας τεχνολογίας και η χρήση της οφείλει να γίνεται με διαφάνεια και σεβασμό προς τα ηθικά αξιώματα, ώστε να μεγιστοποιήσουν την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η ενσωμάτωσή της».

Αύξηση επενδύσεων για τη GenAI

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιούνται ήδη εκτεταμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες GenAI στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ευρώπης. Τα τρία πέμπτα των ερωτηθέντων (60%) δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους έχει επενδύσει ενεργά στην τεχνολογία αυτή, τους τελευταίους 12 μήνες. Επιπλέον, οι δαπάνες του κλάδου για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών αναμένεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα, με το 75% των στελεχών να σχεδιάζει την αύξησή τους κατά τους επόμενους έξι έως 12 μήνες.

Η GenAI αναμένεται να μεταβάλει τις entrylevel θέσεις εργασίας

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις entry-level θέσεις εργασίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων. Το 60% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΥ, αναμένουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ρόλους και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν όσοι εντάσσονται τώρα στο εργατικό δυναμικό. Για να διαχειριστούν αυτόν τον αντίκτυπο, το 35% των στελεχών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ενσωματώσουν την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων που προσφέρουν οι οργανισμοί τους, ενώ ένας στους τέσσερις (25%) σχεδιάζει μία ευρύτερη αναδιάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών σε όλες τις entrylevel θέσεις εργασίας.

Σε ερώτηση σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά που θα αναζητήσουν οι οργανισμοί κατά τη διαδικασία προσλήψεων για entry-level θέσεις, οι συμμετέχοντες στην έρευνα της ΕΥ ανέφεραν, κυρίως, μία καινοτόμο και διεπιστημονική νοοτροπία, καθώς και την εξοικείωση με την τεχνολογία και τη διάθεση για πειραματισμό. Ειδικότερα σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τα επόμενα δύο χρόνια, οι τομείς εξειδίκευσης στους οποίους εστιάζουν οι οργανισμοί κατά την αναζήτηση ειδικευμένου προσωπικού, είναι η επιστήμη δεδομένων και η καινοτομία (η κορυφαία επιλογή για το 45% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα), η πληροφορική (24%) και η διαχείριση λειτουργιών (14%).

Βασικές ανησυχίες η κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, το μελλοντικό ρυθμιστικό περιβάλλον και τα ζητήματα ηθικής

Όταν ρωτήθηκαν για τις σημαντικότερες ανησυχίες τους σχετικά με την ενσωμάτωση της GenAI, τα ανώτατα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν, κατά κύριο λόγο, την περιορισμένη εμπειρία και κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού γύρω από τις εφαρμογές της GenAI και τον αντίκτυπό τους (36%). Πηγή ανησυχίας αποτελεί, επίσης, η αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις των σημερινών και των υπό εξέταση ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων (29%), καθώς και τα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την GenAI (7%).

Οι ανησυχίες σχετικά με τις ηθικές παραμέτρους της GenAI επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα (αναφέρθηκε από το 32% των ερωτηθέντων), ακολουθούμενη από τη διαφάνεια και την ευκολία ερμηνείας (23%) και την πιθανότητα διακριτικής μεταχείρισης, μεροληψίας και έλλειψης ακεραιότητας (23%). Για τη διαχείριση των πιθανών ηθικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της GenAI, σχεδόν το ένα πέμπτο (18%) των ερωτηθέντων ισχυρίστηκαν ότι έχουν ήδη θεσπίσει ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ 30% δήλωσαν ότι αυτό βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (45%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει ακόμη ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία, οι μισοί (50%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η ομάδα τεχνολογίας που θα είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλον τον οργανισμό, θα αναφέρεται στον Chief Information Officer (ή σε αντίστοιχο ανώτατο στέλεχος).

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Το μεγάλο κύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης έρχεται πιο γρήγορα από τις προβλέψεις αλλά η Ελλάδα προλαβαίνει να προσαρμοστεί

Οι οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ελλάδα συζητήθηκαν στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10...

Μιχάλης Τσαμάζ: «Φεύγω στην ιδανική συγκυρία για τον ΟΤΕ»

«Ένας manager πρέπει να ξέρει πότε πρέπει να φύγει, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσει. Και για εμένα τώρα ήταν αυτή η...

N. Σταθόπουλος (BC Partners): Case Study επιτυχίας η Ελλάδα – Καμία συμφωνία ακόμα για την πώληση της Nova

Για το επενδυτικό περιβάλλον σε Ελλάδα, εξωτερικό, καθώς και για την πορεία των επενδυτικών κινήσεων της BC Partners στην χώρα μίλησε ο Νίκος Σταθόπουλος, Chairman,...

Επιστροφές προϊόντων τώρα και σε Skroutz Point

Το Skroutz, το #1 marketplace στην Ελλάδα, προσφέρει πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες να προχωρούν σε επιστροφές προϊόντων χρησιμοποιώντας το δίκτυο Skroutz Point. Δίνεται...

Τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών: Έρχονται τα ηλεκτρονικά ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών για να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο νοσοκομείο του ΕΣΥ αναμένεται να βάλει το έργο των...