15.7 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Με ΣΔΙΤ το έργο αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης

 

 • της Μαρίας Μόσχου 

Δύο πολύ σημαντικά οδικά έργα αναμένεται να αλλάξουν εντελώς την εικόνα της Θεσσαλονίκης και να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της συμπρωτεύουσας. Πρόκειται για την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης που θα γίνει με ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια και την ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας, από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας.

Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Την υπαγωγή στο νόμο περί ΣΔΙΤ του έργου Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης  αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή σε τηλεδιάσκεψη.  Το έργο θα  αλλάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης δίνοντας «ανάσα» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά επισκέπτες και κάτοικοι.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει:

 • Την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 13 χιλιομέτρων.
 • Τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Δυτικής και Ανατολικής).

Υπενθυμίζεται πως το Θεσσαλονίκη flyover είναι ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη.

Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί:

 • Δημιουργία ενός οδικού άξονα υψηλών προδιαγραφών που θα επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 • Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, καθώς θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 10.000 οχήματα την ώρα, ανά κατεύθυνση.
 • Αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω της μείωσης του αριθμού ατυχημάτων (θανατηφόρα ατυχήματα).
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με τη μείωση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του κέντρου της Θεσσαλονίκης και αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν διαδρομές εκτός κέντρου.
 •  Βελτίωση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδας, καθώς σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η προσβασιμότητα στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στους τουριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής.
 • Δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών και  αύξηση της ανταγωνιστικότητας ιδίως του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η Α΄ Φάση του διαγωνισμού του έργου.

Το έργο της Ε.Ο, Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας

Η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας, μήκους 36 χλμ. περίπου, είναι οδός διπλής κατευθύνσεως με διαχωρισμένους κλάδους κυκλοφορίας, πλην του τελευταίου χιλιομέτρου περίπου, από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας.

Το  οδικό αυτό τμήμα εκκρεμούσε να ολοκληρωθεί από το 2001 και «ταλαιπωρούσε» τους χρήστες της οδού, ειδικά την τουριστική περίοδο.  Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν  9.920.000,00 €   (με ΦΠΑ), ενώ το συμβατικό τίμημα τελικά ανέρχεται σε 4.247.029,68€ πλέον ΦΠΑ που ανέρχεται σε 1.019.287,12 €.

Η συμβατική διάρκεια περαίωσης του έργου είναι 18 μήνες από τις 15-7-2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της Εγνατία Οδός ΑΕ και της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Με το υπόψη έργο ολοκληρώνεται το νότιο τμήμα της οδού μέχρι τις προσβάσεις της γέφυρας της Ν. Ποτίδαιας μήκους 1,2χλμ καθώς και το παράπλευρο δίκτυο αριστερά και δεξιά αυτής,

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται :

 • Η βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 1,2 περίπου χιλιομέτρων (συμπεριλαμβανομένων των μικρού μήκους τμημάτων συναρμογής στα άκρα του) από τη Χ.Θ.4+200 μέχρι πριν τη Γέφυρα της Ν. Ποτίδαιας (Χ.Θ. 5+240), με σκοπό την μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Η τυπική διατομή της αρτηρίας θα είναι, όπως και στα εκατέρωθεν τμήματα, η διατομή γ4ν* των ΟΜΟΕ-Δ και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με αμφίπλευρο κεντρικό στηθαίο συνολικού πλάτους 0,50μ, εσωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,75μ, δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ και εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,50μ ανά κατεύθυνση, ε συνολικό πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος 16,00μ. και ερείσματα πλάτους 1,40 μ. – 2,00 μ. στις θέσεις των επιχωμάτων, ενώ στα ορύγματα διαμορφώνονται πλευρικές τριγωνικές τάφροι με έρεισμα συνολικού πλάτους 1,95μ. Στα σημεία που η κύρια αρτηρία εφάπτεται με παράπλευρο διαμορφώνεται πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ με κρασπεδόρειθρο.
 • Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δίκτυο (SR) που θα αποτελείται από τον αριστερό παράπλευρο ολικού μήκους 3.150 μέτρων περίπου (εν επαφή με την αρτηρία στο μεγαλύτερο του μήκος), και τον δεξιό παράπλευρο εν επαφή με την αρτηρία, ολικού μήκους περίπου 300 μέτρων. Η τυπική διατομή των παράπλευρων οδών είναι 6,00/7,50. Στις θέσεις όπου, από τη μελέτη, προβλέπονται πεζοδρόμια αντί ερεισμάτων η διατομή γίνεται 6,00/8,00. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης των παραπλεύρων με τα οικεία ρεύματα κυκλοφορίας άλλα και την εξυπηρέτηση των κινήσεων προς το τοπικό δίκτυο θα κατασκευαστούν (3) τρεις κυκλικοί ισόπεδοι κόμβοι (Roundabouts). Οι ακτινικές συνδέσεις των τριών κυκλικών κόμβων με την αρτηρία και το τοπικό δίκτυο πραγματοποιούνται με την κατασκευή οδών ανάλογης διατομής με των παραπλεύρων (6,00μ) σε συνολικό μήκος περί τα 500μ. για τον αριστερό και 300μ. για τον δεξιό παράπλευρο.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, περιλαμβάνονται :

 1. μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
 2. δύο (2) πεζογέφυρες (η μία εκ των οποίων χωροθετείται στο κατασκευασθέν από την προηγούμενη εργολαβία τμήμα της οδού), περί τις Χ.Θ.2+980 και Χ.Θ. 4+440 αντίστοιχα καθώς και η επέκταση της υφιστάμενης πεζογέφυρας περί τη Χ.Θ. 3+800 ώστε να γεφυρώνει και τον προς κατασκευή με τη παρούσα σύμβαση αριστερό παράπλευρο.
 3. εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης,
 4. εργασίες σήμανσης – ασφάλισης
 5. εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων
 6. εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και φύτευσή τους

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πάροχος που κάνει «άλμα» και αλλάζει τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας

Ποια είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση του smartphone; Τι είναι αυτό για το οποίο διαρκώς αγωνιούν...

Intrakat: Σύμβαση €9,75 εκατ. με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους...

Mastercard Fintech Forum: Μεγάλος νικητής η καινοτομία – Coriunder και Moveo.ai είναι οι δύο fintech που ξεχώρισαν

Η Mastercard στέκεται αρωγός στην ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υλοποιώντας για ακόμα μία φορά την επιτυχημένη εκδήλωση για το οικοσύστημα του...

Η Salesforce λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς για το Slack

Η Salesforce ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Slack AI, μιας εύκολης και αξιόπιστης δημιουργικής ΤΝ (AI) που διατίθεται εγγενώς στο Slack, ως «απάντηση» στις ανάγκες...

Η Nova επιστρέφει στην πόλη, επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova, συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις...