17.4 C
Athens
Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Με ΣΔΙΤ το έργο αναβάθμισης της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης

 

 • της Μαρίας Μόσχου 

Δύο πολύ σημαντικά οδικά έργα αναμένεται να αλλάξουν εντελώς την εικόνα της Θεσσαλονίκης και να αλλάξουν τον κυκλοφοριακό χάρτη της συμπρωτεύουσας. Πρόκειται για την Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης που θα γίνει με ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια και την ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας, από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας.

Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Την υπαγωγή στο νόμο περί ΣΔΙΤ του έργου Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης  αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή σε τηλεδιάσκεψη.  Το έργο θα  αλλάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης δίνοντας «ανάσα» στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά επισκέπτες και κάτοικοι.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει:

 • Την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 13 χιλιομέτρων.
 • Τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου της Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Δυτικής και Ανατολικής).

Υπενθυμίζεται πως το Θεσσαλονίκη flyover είναι ένα έργο πνοής για τη Θεσσαλονίκη.

Με το έργο αυτό θα επιτευχθεί:

 • Δημιουργία ενός οδικού άξονα υψηλών προδιαγραφών που θα επιτρέπει την ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 • Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, καθώς θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 10.000 οχήματα την ώρα, ανά κατεύθυνση.
 • Αύξηση της οδικής ασφάλειας, λόγω της μείωσης του αριθμού ατυχημάτων (θανατηφόρα ατυχήματα).
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης με τη μείωση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων εντός του κέντρου της Θεσσαλονίκης και αύξηση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν διαδρομές εκτός κέντρου.
 •  Βελτίωση στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της Βόρειας Ελλάδας, καθώς σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η προσβασιμότητα στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» και στους τουριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής.
 • Δραστική μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών και  αύξηση της ανταγωνιστικότητας ιδίως του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα της οικονομίας του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η Α΄ Φάση του διαγωνισμού του έργου.

Το έργο της Ε.Ο, Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας

Η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών – Ποτίδαιας, μήκους 36 χλμ. περίπου, είναι οδός διπλής κατευθύνσεως με διαχωρισμένους κλάδους κυκλοφορίας, πλην του τελευταίου χιλιομέτρου περίπου, από την περιοχή Πόρτες μέχρι την Γέφυρα της Ν.  Ποτίδαιας.

Το  οδικό αυτό τμήμα εκκρεμούσε να ολοκληρωθεί από το 2001 και «ταλαιπωρούσε» τους χρήστες της οδού, ειδικά την τουριστική περίοδο.  Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν  9.920.000,00 €   (με ΦΠΑ), ενώ το συμβατικό τίμημα τελικά ανέρχεται σε 4.247.029,68€ πλέον ΦΠΑ που ανέρχεται σε 1.019.287,12 €.

Η συμβατική διάρκεια περαίωσης του έργου είναι 18 μήνες από τις 15-7-2020, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της Εγνατία Οδός ΑΕ και της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Με το υπόψη έργο ολοκληρώνεται το νότιο τμήμα της οδού μέχρι τις προσβάσεις της γέφυρας της Ν. Ποτίδαιας μήκους 1,2χλμ καθώς και το παράπλευρο δίκτυο αριστερά και δεξιά αυτής,

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται :

 • Η βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 1,2 περίπου χιλιομέτρων (συμπεριλαμβανομένων των μικρού μήκους τμημάτων συναρμογής στα άκρα του) από τη Χ.Θ.4+200 μέχρι πριν τη Γέφυρα της Ν. Ποτίδαιας (Χ.Θ. 5+240), με σκοπό την μετατροπή της υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Η τυπική διατομή της αρτηρίας θα είναι, όπως και στα εκατέρωθεν τμήματα, η διατομή γ4ν* των ΟΜΟΕ-Δ και αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με αμφίπλευρο κεντρικό στηθαίο συνολικού πλάτους 0,50μ, εσωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,75μ, δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,25μ και εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης 0,50μ ανά κατεύθυνση, ε συνολικό πλάτος ασφαλτικού οδοστρώματος 16,00μ. και ερείσματα πλάτους 1,40 μ. – 2,00 μ. στις θέσεις των επιχωμάτων, ενώ στα ορύγματα διαμορφώνονται πλευρικές τριγωνικές τάφροι με έρεισμα συνολικού πλάτους 1,95μ. Στα σημεία που η κύρια αρτηρία εφάπτεται με παράπλευρο διαμορφώνεται πεζοδρόμιο πλάτους 1,50μ με κρασπεδόρειθρο.
 • Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δίκτυο (SR) που θα αποτελείται από τον αριστερό παράπλευρο ολικού μήκους 3.150 μέτρων περίπου (εν επαφή με την αρτηρία στο μεγαλύτερο του μήκος), και τον δεξιό παράπλευρο εν επαφή με την αρτηρία, ολικού μήκους περίπου 300 μέτρων. Η τυπική διατομή των παράπλευρων οδών είναι 6,00/7,50. Στις θέσεις όπου, από τη μελέτη, προβλέπονται πεζοδρόμια αντί ερεισμάτων η διατομή γίνεται 6,00/8,00. Για την εξασφάλιση της σύνδεσης των παραπλεύρων με τα οικεία ρεύματα κυκλοφορίας άλλα και την εξυπηρέτηση των κινήσεων προς το τοπικό δίκτυο θα κατασκευαστούν (3) τρεις κυκλικοί ισόπεδοι κόμβοι (Roundabouts). Οι ακτινικές συνδέσεις των τριών κυκλικών κόμβων με την αρτηρία και το τοπικό δίκτυο πραγματοποιούνται με την κατασκευή οδών ανάλογης διατομής με των παραπλεύρων (6,00μ) σε συνολικό μήκος περί τα 500μ. για τον αριστερό και 300μ. για τον δεξιό παράπλευρο.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, περιλαμβάνονται :

 1. μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)
 2. δύο (2) πεζογέφυρες (η μία εκ των οποίων χωροθετείται στο κατασκευασθέν από την προηγούμενη εργολαβία τμήμα της οδού), περί τις Χ.Θ.2+980 και Χ.Θ. 4+440 αντίστοιχα καθώς και η επέκταση της υφιστάμενης πεζογέφυρας περί τη Χ.Θ. 3+800 ώστε να γεφυρώνει και τον προς κατασκευή με τη παρούσα σύμβαση αριστερό παράπλευρο.
 3. εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης,
 4. εργασίες σήμανσης – ασφάλισης
 5. εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων
 6. εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και φύτευσή τους

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Η μεγάλη γιορτή του γαλλόφωνου κινηματογράφου στην Ελλάδα με την υποστήριξη της NOVA

Η NOVA, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστήριξε το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 29...

SoftOne: Η πρώτη ελληνική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα SHOPRANOS

Η SoftOne, οδηγώντας για ακόμα μια φορά τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού και των cloud εφαρμογών, ανακοινώνει ότι το SHOPRANOS  γίνεται η...

Άνδρες και γυναίκες: Οι διαφορές ως προς τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έξυπνων συσκευών

Η νέα παγκόσμια έρευνα της Kaspersky "The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant...

Με 10,6% θα τρέξουν οι επενδύσεις για κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη το 2023

  της Νατάσας Φραγκούλη Οι αυξανόμενες ανάγκες ασφάλειας, οι νέοι κανονισμοί και ο κλιμακούμενος κίνδυνος επιθέσεων ransomware λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης συνεχίζουν να οδηγούν...

Στην Profile το έργο αναβάθμισης του συστήματος τήρησης αρχείων των Δικαστηρίων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ακόμα ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποφάσισε ότι ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση...