19 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

ΚτΠ: Στον «αέρα» έργο 140 εκατ. ευρώ για υποδομές και υπηρεσίες Cloud

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Ένα από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα… ταρακουνήσουν τον κλάδο διεθνών και εγχώριων εταιρειών με τεχνογνωσία στις υποδομές και την συντήρηση Cloud προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» στοχεύει στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του ελληνικού κράτους όπως αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Βίβλο, και των απαιτήσεων του Νόμου 4727/2020 σε ότι αφορά τα κυβερνητικά νέφη G-Cloud και H-Cloud.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα ο αρχικός προϋπολογισμός είναι στα 95 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης (αύξησης φυσικού αντικειμένου έως 50%) ανέρχεται στο ποσό 47,5 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Cloud services στο δημόσιο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του Έργου «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το οποίο στοχεύει στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Η υλοποίηση των προαναφερθέντων προϋποθέτει την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, αδειών χρήσης, καθώς και υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης εφαρμογής, υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού, επιτόπιας υποστήριξης, ανάπτυξης και μετάπτωσης εφαρμογών καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα έργα που περιλαμβάνονται

Πιο συγκεκριμένα, στο αντικείμενο του συνολικότερου Έργου-Πράξης  «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)» περιλαμβάνεται:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη λειτουργία Hyper-Converged Τοπικής Υποδομής με επέκταση στο υπολογιστικό νέφος
 • Προμήθεια αδειών χρήσης Public Cloud υπηρεσιών
 • Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής
 • Παροχή Υπηρεσιών Επιτόπιας Υποστήριξης
 • Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
 • Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Μετάπτωσης Εφαρμογών

Δυνητικοί χρήστες του έργου

Δυνητικοί χρήστες του έργου Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) είναι:

 • το σύνολο των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης,
 • ειδικότερα φορείς του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Δημόσιο.
 • το σύνολο των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες των φιλοξενούμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών.

 Τα αναμενόμενα οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) και το υπολογιστικό νέφος του τομέα υγείας (H-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχουν ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την  φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια.

Τα οφέλη από την λειτουργία του έργου είναι:

 • Εξαιρετική ταχύτητα πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα από το Internet για «εξωστρεφή» συστήματα με ταυτόχρονη αποφυγή της επιβάρυνσης στις γραμμές σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
 • Υψηλή ασφάλεια και απομόνωση της υφιστάμενης υποδομής. Για συστήματα που εκτίθενται στο Διαδίκτυο και δέχονται διαρκείς κλήσεις από πολίτες και επιχειρήσεις, περιορίζεται στο ελάχιστο η επιβάρυνση αλλά και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των εσωτερικών δικτύων και υποδομών.
 • Άμεση και οικονομική κλιμάκωση του συστήματος σε περίπτωση απρόβλεπτου φορτίου εξυπηρέτησης. Με τη χρήση παραδοσιακών τεχνολογιών είναι εξαιρετικά δυσχερής η ανταπόκριση σε απρόβλεπτα ή παροδικά φορτία, ή η συρρίκνωση της υποδομής σε περιόδους υπολειτουργίας. Αντιθέτως, με χρήση της νεφοϋπολογιστικής τεχνολογίας είναι δυνατή η προσαρμογή της υποδομής εξυπηρέτησης στις εκάστοτε ανάγκες της ΓΓΠΣΔΔ και των εφαρμογών που εξυπηρετεί.

Αποφυγή μεγάλης επένδυσης

 • Αποφυγή μεγάλης εκ των προτέρων επένδυσης για την προμήθεια του υλικού (ενδεικτικά servers, storage, networking, υποδομή backup) και λογισμικού υποδομής. Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις ο εξοπλισμός που διαθέτει σήμερα η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ είναι πρακτικά αδύνατο να υποστηρίξει την εγκατάσταση και λειτουργία νέων εκδόσεων των λογισμικών υποδομής, λόγω ασυμβατότητας που οφείλεται στην παλαιότητά του.
 • Ευελιξία και βέλτιστη εκμετάλλευση της επένδυσης καθώς μπορεί να υποστηριχθεί μεγάλο εύρος διαφορετικών τεχνολογιών και περιβαλλόντων δοκιμών με ταυτόχρονη αποφυγή πολλαπλών προμηθειών διαφορετικών κατηγοριών υλικού και λογισμικού που θα απαιτούνταν σε διαφορετική περίπτωση για την ικανοποίηση του εύρους των σεναρίων που επιθυμεί ο Οργανισμός.
 • Ταχύτητα υλοποίησης καθώς αποφεύγονται οι χρόνοι ξεχωριστών προμηθειών, παραλαβής και εγκατάστασης του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των σεναρίων. Πρόσθετη ευελιξία και ταχύτητα, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθεί το Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος για ανάγκες που δεν είναι εκ των προτέρων αυστηρά καθορισμένες.
 • Ελαστικότητα, ευελιξία και οικονομία χρήσης, καθώς με την προσέγγιση του Cloud Computing γίνεται χρήση κάθε φορά μόνο εκείνων των πόρων που είναι απαραίτητοι για την αποδοτική εξυπηρέτηση των υπολογιστικών φορτίων με μηχανισμούς αυτόματης κλιμάκωσης/αποκλιμάκωσης (δέσμευσης/αποδέσμευσης πόρων).

Ελαχιστοποίησή του κόστους συντήρησης της υποδομής

 • Ελαχιστοποίησή του κόστους συντήρησης της υποδομής και του αριθμού των απαιτούμενων συμβολαίων υποστήριξης με πολλαπλούς κατασκευαστές, τα οποία θα ήταν απαραίτητα σε μια παραδοσιακή εγκατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος.
 • Αποδέσμευση του προσωπικού πληροφορικής του Οργανισμού από «τετριμμένες» εργασίες καθημερινής διαχείρισης της υποδομής και επικέντρωσή τους σε υποστήριξη υποδομή με μεγάλη επιχειρησιακή αξία για τον Οργανισμό.

Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που περιγράφονται  ελήφθησαν υπόψη τόσο οι ανάγκες που έχουν ήδη προκύψει από τα αιτήματα φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων Δημοσίων Φορέων στην υποδομή Κυβερνητικού Νέφους της ΓΓΠΣΔΔ και της ΗΔΙΚΑ όσο και μελλοντικές ανάγκες φιλοξενίας μέχρι το έτος 2025.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πάροχος που κάνει «άλμα» και αλλάζει τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας

Ποια είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση του smartphone; Τι είναι αυτό για το οποίο διαρκώς αγωνιούν...

Intrakat: Σύμβαση €9,75 εκατ. με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους...

Mastercard Fintech Forum: Μεγάλος νικητής η καινοτομία – Coriunder και Moveo.ai είναι οι δύο fintech που ξεχώρισαν

Η Mastercard στέκεται αρωγός στην ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υλοποιώντας για ακόμα μία φορά την επιτυχημένη εκδήλωση για το οικοσύστημα του...

Η Salesforce λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς για το Slack

Η Salesforce ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Slack AI, μιας εύκολης και αξιόπιστης δημιουργικής ΤΝ (AI) που διατίθεται εγγενώς στο Slack, ως «απάντηση» στις ανάγκες...

Η Nova επιστρέφει στην πόλη, επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova, συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις...