10.4 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Κατατέθηκε η αίτηση για την δημιουργία καζίνο στο Ελληνικό από την ΓΕΚ Τέρνα

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Κατατέθηκε χθες, 23 Σεπτεμβρίου η πρόταση για τη δημιουργία καζίνο στο Ελληνικό. Στην πρόταση προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εμφανίζεται ως κύριος μέτοχος του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του νέου καζίνου η ΓΕΚ Τέρνα. Η Mohegan Gaming Entertainment αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου, αποχωρώντας από το μετοχικό κεφάλαιο της  Inspire Athens.

Μία εβδομάδα πριν την εκπνοή της προθεσμίας που είχε θέσει η Lamda Development και το ΤΑΙΠΕΔ μέσα από το σχετικό Μνημόνιο που έχουν υπογράψει (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι η αδειοδότηση καζίνο αποτελεί αναβλητική αίρεση για την πώληση της Ελληνικό ΑΕ στη Lamda), στην κοινοπραξία για το καζίνο η ΓΕΚ Τέρνα κατέθεσε την αίτηση για την αδειοδότηση νέου καζίνο στο Ελληνικό. Βασικός και κύριος μέτοχος με το 100% του μετοχικού κεφαλαίου εμφανίζεται η ΓΕΚ Τέρνα με την Mohegan Gaming Entertainment να αναλαμβάνει την θέση συμβούλου στο έργο.

Ο φάκελος που κατατέθηκε στην ΕΕΕΠ θα παραδοθεί σήμερα σε πενταμελή ανεξάρτητη επιτροπή που έχει οριστεί ώστε να γνωμοδοτήσει και κατόπιν θα επιστρέψει στην ΕΕΕΠ. Σύμφωνα με στελέχη της Επιτροπής στόχος είναι ο έλεγχος να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και κατόπιν να κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο θα κάνει εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών.

Το ιδιαίτερα σφιχτό χρονοδιάγραμμα έχει στόχο, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, η άδεια να εκδοθεί όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά στην κοινοπραξία συμμετείχαν η Mohegan με 65% και η ΓΕΚ Τέρνα με 35% κάτι που ανατράπηκε πλήρως.

Tο καζίνο της Πάρνηθας

Στην πρόσληψη τεσσάρων συμβούλων για την μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με στόχο την ολοκλήρωση ελέγχου του σχετικού φακέλου χωρίς καθυστερήσεις. Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκαθαριστούν και οι εξελίξεις για το καζίνο στο Ελληνικό.

Με ιδιαίτερα στενό χρονοδιάγραμμά τέσσερις σύμβουλοι που προσλαμβάνει άμεσα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα πρέπει να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του “φακέλου τεκμηρίωσης”  για την μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας σε νέα τοποθεσία.

Μετά και την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο για τη δυνατότητα μεταφοράς επιχειρήσεων καζίνο σε άλλη θέση εντός του Νομού όπου λειτουργούν για λόγους βιωσιμότητας, η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. ολοκλήρωσε  τον  απαιτούμενο “φάκελο τεκμηρίωσης” και έχει ήδη υποβληθεί από τις 3 Αυγούστου στην ΕΕΕΠ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, το Καζίνο Πάρνηθας θα μετεγκατασταθεί στην περιοχή Δηλαβέρη (Μαρούσι, Αττική), σε ιδιωτική έκταση 55 στρεμμάτων, μία επένδυση 200 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολυτελείας, αίθουσες εκδηλώσεων, εστίαση, υπόγεια πάρκινγκ και 30 στρέμματα πράσινο και ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους.

Ο ρόλος των συμβούλων

Ο ρόλος των συμβούλων θα είναι καθοριστικός καθώς η εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο τεκμηρίωσης και τις γνώμες των ανεξάρτητων συμβούλων στον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να συντάξουν σχέδιο  Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα εγκρίνεται η κατ’ εξαίρεση μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας και θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αφού εγκριθεί υπογράφετεαι και ξεκινούν οι διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων αδειών.

Η γνωμοδότησης της ΕΕΕΠ  θα πρέπει να έχει ληφθεί βάση του χρονοδιαγράμματος στις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο μπορεί να απαιτηθεί από την Επιτροπή μία μικρή παράταση περίπου 10 ημερών.

Οι αποφάσεις της ΕΕΕΠ

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εγκρίνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης της ΕΕΕΠ με τον Καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Χριστοφή Νικόλαο, για την προμήθεια υπηρεσιών Συμβούλου Κοινωνικών Επιστημών, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου της περίπτωσης β΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), και συγκεκριμένα μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης της Ε.Ε.Ε.Π. με την εταιρεία «EUROCONSULTANS (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.)» για την προμήθεια υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ποσούτων εκατόν είκοσι πέντε (125.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Εγκρίνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης της ΕΕΕΠ με τον Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ. Γεώργιο Πανέτσο, για την προμήθεια υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΕΕΕΠ, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ορίου του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Την έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης της Ε.Ε.Ε.Π. με τη δικηγορική εταιρεία «ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς του καζίνο Πάρνηθας, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Υπενθυμίζεται πως βάση της νομοθεσίας η Επιτροπή για την μεταφορά καζίνο μπορεί να προσλάβει 4 συμβούλους (νομικό, τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικών επιστημών) με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών τυχερών παιγνίων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

LG: Ποιες καινοτομίες λαμβάνουν ρεκόρ βραβείων στη CES 2023

Η LG συνεχίζει τη μακρόχρονη ιστορία των διακρίσεων στο κορυφαίο Παγκόσμιο Συνέδριο Consumer Technology Show με περισσότερα από 220 βραβεία και διακρίσεις Πραγματοποιώντας μια θριαμβευτική...

“The Last of Us”: Η πολυαναμένομενη σειρά του ΗΒΟ αποκλειστικά διαθέσιμη στο Vodafone TV

Το “The Last of Us”, η πρώτη σειρά παραγωγής ΗΒΟ που βασίζεται στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι της Sony για το Playstation από το 2013, με...

Huawei FreeBuds 5i: Τα καλύτερα TWS ακουστικά, με τιμή κάτω από 100 ευρώ

HUAWEI FreeBuds 5i: Ήχος Hi-Res, άνεση και υψηλή τεχνολογία, όλα σε ένα ζευγάρι ακουστικά Κυκλοφόρησαν 26 Ιανουαρίου από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Huawei Κυκλοφόρησαν στην Ελληνική αγορά...

Απλά Ψηφιακά 85: H eTurn (Δημήτρης Θεοφάνους) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι phygital καταναλωτές και το ελληνικό γραφείο του Viber

Τις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που προσφέρει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και το πως ψηφιοποιεί τη Φωνή του Δημότη ώστε να εισακούεται από τις αυτοδιοικητικές...

Αυξάνεται η πίτα των online αγορών-Ρhygital γίνονται οι Έλληνες

της Νατάσας Φραγκούλη Αυξάνεται η πίτα του e-commerce στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή, ωστόσο, οι καταναλωτές δείχνουν να επιλέγουν το πάντρεμα των online αγορών...