31.9 C
Athens
Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Η ρομποτική αυτοματοποίηση μπαίνει στο δημόσιο

  • της Μαρίας Μόσχου 

Από την απόλυτη χαρτούρα και τις ουρές στα γκισέ το ελληνικό δημόσιο πατάει «γκάζι» στην ψηφιακή εποχή και αναζητά ευκαιρία για ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών στον δημόσιο τομέα.

Μετά την είσοδο των ψηφιακών υπηρεσιών που έθεσαν τέλος στις ουρές τους Δημοσίου, πλέον η νέα πραγματικότητα δίνει την δυνατότητα ακόμα και για χρήση ρομπότ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχωρά στη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εντοπισμός ευκαιριών ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPAs) στον δημόσιο τομέα», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ρομποτική στο δημόσιο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό ευκαιριών εισαγωγής της τεχνολογίας ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (RPA) στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη υλοποίησης των υπό μελέτη αυτοματισμών ο οποίος θα περιλαμβάνει την προτεραιοποίησή τους με βάση τα οφέλη και τα συνοδευόμενα κόστη υλοποίησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €450.000 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €558.000,00). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες.

Διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08-04-2022 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 14-04-2022 και ώρα 14:00.

Εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωπο-προσπάθειας

Η Αυτοματοποίηση Ρομποτικών Διαδικασιών-RPA είναι μια τεχνολογία αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων χειρωνακτικών εργασιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κανόνες. Στόχος είναι η εισαγωγή συστημάτων RPA που θα βοηθήσουν δημόσιους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χρόνο και ανθρωπο-προσπάθεια αυτοματοποιώντας χειροκίνητα και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την ακρίβεια και μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου σφάλματος.

Με τη χρήση της ρομποτικής, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλότερης αξίας, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων. Μέσω της εισαγωγής της συγκεκριμένης τεχνολογίας, το Ελληνικό Κράτος δύναται να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Αναθέτουσα Αρχή μέσω διάφορων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης-πλαίσιο που έχει βγει σε διαβούλευση τον Ιούλιο του 2021, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (GCloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και Προμήθεια αδειών χρήσης Public Cloud υπηρεσιών». Πλέον, επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία  μία πλατφόρμα αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service) για τις ευρύτερες ανάγκες του Δημόσιου Τομέα με αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων αυτοματισμού διαδικασιών (Robotic Process Automation – RPA), η οποία θα ενισχύσει τις συνολικά προσφερόμενες υπηρεσίες του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους.

Να βελτιωθούν οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες

Στο επίκεντρο της αξιοποίησης των τεχνολογιών αυτοματοποίησης (RPA) είναι να βελτιωθούν οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες και οι πολιτικές που ασκεί ο δημόσιος τομέας για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), σε συνδυασμό με πιθανές οργανωτικές αλλαγές και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Η παρούσα Διακήρυξη στοχεύει στην μελέτη των ευκαιριών για την εισαγωγή τεχνολογιών ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών στον Δημόσιο Τομέα, μέσω της αξιολόγησής τους ως προς το κόστος ανάπτυξης των λύσεων και ως προς την αναμενόμενη ωφέλεια. Η αξιολόγησή τους θα συμβάλλει στην κατάρτιση ενός οδικού χάρτη προτεινόμενων παρεμβάσεων, ενώ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Ε.Μ.Δ.) στο οποίο καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται όλες οι ψηφιακές και φυσικές διαδικασίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Για την κατάρτιση του οδικού χάρτη αυτοματισμού, θα εντοπιστούν αρχικά οι υποψήφιες προς αυτοματοποίηση περιοχές του Δημοσίου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων διεθνείς πρακτικές και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, οι οποίες στη συνέχεια θα μελετηθούν περαιτέρω ώστε να εκτιμηθεί το προβλεπόμενο όφελος από την ενδεχόμενη ρομποτική αυτοματοποίηση, ο βαθμός της δυσκολίας υλοποίησης και η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες προτεραιοτήτων με συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

TÜV AUSTRIA TRUST IT: Νέα Εποχή στην Κυβερνοασφάλεια

Η TÜV AUSTRIA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολιστικών υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Το Υπερταμείο παράγει οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω των νέων τεχνολογιών

Στόχος η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα από τις θυγατρικές του Ομίλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας «Αρχιμήδης» Το Υπερταμείο,...

5G+: Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διαθέτει εμπορικά δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone

Για μια ακόμα φορά, η COSMOTE κάνει πρώτη το επόμενο βήμα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου...

Nova 5G Home Internet: Νέα προηγμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, με ταχύτητες έως 100 Mbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Nova 5G...

Πώς θα γίνει mainstream η ηλεκτροκίνηση: Αύξηση 194% στα σημεία φόρτισης έως το 2029

Της Νατάσας Φραγκούλη Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση -αν και όχι με τους αρχικά προβλεπόμενους υπερ-ταχείς ρυθμούς- κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Με την έλλειψη συγκροτημένων δικτύων...