27.6 C
Athens
Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στην ταχυδρομική αγορά – Νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Σημαντικές ανατροπές στην μέχρι σήμερα λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς αναμένεται να επιφέρει μελέτη που διεξάγει σύμβουλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Στόχος να γίνει σύγκριση της ελληνικής κατάστασης με την ευρωπαϊκή πρακτική και να προταθούν έργα πoυ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς.

Στις 24 Απριλίου θα κατατεθεί από την EY στην ΕΕΤΤ μελέτη – «ακτινογραφία» της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς με στόχο να γίνουν σημαντικές αλλαγές με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική. Στόχος, να εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός στις σημερινές νέες συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την πανδημία αλλά και την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τι αφορά η μελέτη

Η μελέτη θα αφορά την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς, την παρουσίαση των τάσεων αυτής, της ανάπτυξης  του ανταγωνισμού και αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Στην μελέτη γίνεται σύγκριση με ευρωπαϊκές πρακτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ταχυδρομικής αγοράς άλλων ευρωπαϊκών χωρών και σύγκριση με πρακτικές φορέων του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά την  τήρηση μητρώων με σκοπό να εντοπισθούν πιθανά κενά ή πλεονεκτήματα σε όσα εφαρμόζονται στην  ελληνική αγορά και την ελληνική ρυθμιστική αρχή.

Μάλιστα περιλαμβάνει μία σειρά  προτάσεων για την αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και την ανάπτυξη της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού. Επίσης συμπεριλαμβάνει  προτάσεις έργων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς και μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς  χρηματοδότησης, όπως προγράμματα ΕΣΠΑ.

Νέες τάσεις στην αγορά

Σημειώνεται ότι, μετά το άνοιγμα της αγοράς από 1/1/2013 έχουν διαμορφωθεί νέες τάσεις λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ από το 2011 δεν έχει γίνει μελέτη για την ανάπτυξη της αγοράς.

Στην εν λόγω μελέτη ελήφθησαν υπόψη τα κάτωθι δεδομένα:

 • Η ταχυδρομική αγορά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες των χρηστών μεταβάλλονται συνεχώς,
 • Έχει αναπτυχθεί end-to-end ανταγωνισμός και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο,
 • Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στη λειτουργία των δικτύων διανομής των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και ύπαρξη νέων αναγκών που έχουν προκύψει για τους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές,
 • Υπάρχει ανάγκη για φιλικότερη προς το περιβάλλον διανομή δεμάτων,
 • Η αξιοποίηση υποδομής από πολλούς παρόχους ταυτόχρονα, που ο καθένας από μόνος του θα ήταν ασύμφορο να διαθέτει και να λειτουργεί.

Στόχος της έρευνας

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και η διαχρονική  εξέλιξη της αγοράς την τελευταία πενταετία.

Στην έρευνα οι βασικότερες ενέργειες του συμβούλου περιλαμβάνουν:

 1. Προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης Γενικών και Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς και του  ανταγωνισμού

Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων των προηγούμενων παραδοτέων θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου χορήγησης Γενικών και  Ειδικών Αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς και του  ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ΕΕΤΤ στην εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς, όπως αυτή θα διαμορφώνεται εξελισσόμενη.

Οι προτάσεις του Αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμες στο πλαίσιο του ν. 4053/2012 και να συνοδεύονται από ανάλυση επιπτώσεων.

Εφόσον προκύψει από τα ευρήματα της έρευνας αγοράς, ανάγκη για τροποποιήσεις του ν. 4053/12, ο  Ανάδοχος μπορεί να κάνει διακριτή αναφοράς σε αυτές. Οι προτάσεις του Αναδόχου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την αντιμετώπιση καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης, όπως τα εφαρμοζόμενα μέτρα περιορισμού του COVID-19.

 1. Προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών, ανάπτυξης της αγοράς, πηγές χρηματοδότησης (ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει τα πιο κρίσιμα θέματα που ανακύπτουν κατά τη μεταφορά προϊόντων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain), τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών σε αυτά τα συστήματα. Επίσης, μεθόδους για διαφανή παρακολούθηση του προϊόντος και της κατάστασής του σε (σχεδόν) πραγματικό χρόνο από τους ενδιαφερόμενους χρήστες (υπαλλήλους των εταιρειών ταχυμεταφορών και πελάτες).

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να υπολογίσει τρόπους μείωσης του κόστους μεταφοράς και του χρόνου των διαδικασιών μεταφοράς έχοντας ως απώτερο στόχο την καλύτερη διαχείριση των πόρων των ταχυδρομικών  εταιρειών και να παρουσιάσει το επιχειρηματικό μοντέλο για την παροχή εμπορικών βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πανελλαδικό δίκτυο αυτοματοποιημένων θυρίδων

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίσει μελέτη σκοπιμότητας για την υλοποίηση ενός ανοικτού σε όλους τους  παρόχους, πανελλαδικού δικτύου αυτοματοποιημένων θυρίδων (parcel lockers), με στόχο την προσφορά  προηγμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στους χρήστες, ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή, η:

 • αποτελεσματικότερη και χαμηλότερου κόστους λειτουργία των δικτύων διανομής των  ταχυδρομικών επιχειρήσεων
 • ικανοποίηση των νέων αναγκών που έχουν προκύψει για τους χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές
 • βελτίωση της παρεχόμενης Καθολικής Υπηρεσίας
 • επίδοση δέματος με ελαχιστοποίηση αλληλεπίδρασης παραλήπτη –διανομέα για λόγους  προστασίας της δημόσιας υγείας
 • φιλικότερη προς το περιβάλλον διανομή δεμάτων
 • αξιοποίηση υποδομής από πολλούς παρόχους ταυτόχρονα, που ο καθένας από μόνος του θα ήταν ασύμφορο να διαθέτει και να λειτουργεί.
 • αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης λόγω Black Friday, Cyber Monday, ή καταστάσεων  έκτακτης ανάγκης όπως στην περίπτωση του COVID-19.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πόλεμος «σκοτώνει» τα smartphones σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  

 της Νατάσας Φραγκούλη Σε ισχυρή περιδίνηση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones, με τις πωλήσεις να μειώνονται κατά 8,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Εν...

Προσοχή: Τρεις συμβουλές για να μην πέσετε θύμα κυβερνοεπίθεσης εσείς και οι αγαπημένοι σας

Θα μπορούσαν τα λάθη σας στην κυβερνοασφάλεια να θέσουν σε κίνδυνο τους αγαπημένους σας; Η απάντηση είναι ναι. Τα λάθη που κάνουμε στους προσωπικούς μας...

ΕΕΤΤ: Γιατί δεν μπαίνουν νέοι παίκτες στα ελληνικά telecoms…

Δύσκολο να εισέλθει νέος παίκτης στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περισσότερες αποχωρήσεις παρά... ντεμπούτα. Εξαίρεση τον τελευταίο χρόνο αποτελεί η...

Έρχονται τα big data στο ελληνικό δημόσιο

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να συγκεντρώσει, μελετήσει και εντέλει αξιοποίησει τον ασύλληπτα μεγάλο όγκο δεδομένων του το ελληνικό δημόσιο και να μπει...

ΥΠΑ: Νέες αποθήκες καυσίμων στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης, πιστοποίησης και εγκατάστασης των αποθηκών, δεξαμενών, παροχής αεροπορικού καυσίμου τύπου JET A1 στον Κρατικό...