11.8 C
Athens
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Έρχονται ανατροπές στην οδική ασφάλεια: Νέες δράσεις και τεχνολογία με στόχο μηδέν νεκρούς το 2050

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Σημαντικές αλλαγές στο νέο νόμο για την οδική ασφάλεια, αλλά και στον νέο ΚΟΚ φέρνουν οι δεσμεύσεις της χώρας μας για μηδέν νεκρούς από τροχαία το 2050 στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια.

Στο σχέδιο καταγράφονται οι βασικές αιτίες των ατυχημάτων στην χώρα μας, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι δράσεις που θα ανατρέψουν την σημερινή εικόνα και θα μειώσουν σημαντικά το φόρο αίματος στην άσφαλτο.

Η Ελλάδα με το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας υιοθετεί το όραμα «Μηδέν Νεκροί σε Οδικά Ατυχήματα», θέτοντας τον μακροπρόθεσμο στόχο να εξαλειφθούν οι νεκροί σε οδικά ατυχήματα έως το 2050. Το  σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 12 σημαντικές αλλαγές στην οδική ασφάλεια με σημαντικές παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς και χρήση νέων τεχνολογιών.

Σύμφωνα με την Προσέγγιση Ασφαλούς Συστήματος:

 • Όλα τα στοιχεία του συστήματος μεταφορών, από τον σχεδιασμό έως τη λειτουργία του οδικού δικτύου, δρουν συμπληρωματικά για την αποφυγή ενδεχόμενου σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
 • Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Αρχές – χρήστες οδού) έχουν κοινή ευθύνη για την παροχή ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος, με μεγάλο μέρος της ευθύνης να μετατίθεται σε εκείνους που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται το σύστημα οδικών μεταφορών.
 • Οι αλλαγές στη νομοθεσία και στον ΚΟΚ

Η θεσμοθέτηση αρμοδιοτήτων είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης και των προβλεπόμενων επιμέρους Δράσεων και Μέτρων Οδικής Ασφάλειας.

Στον Νέο Νόμο Οδικής Ασφάλειας θα ορίζονται με ακρίβεια και σαφήνεια οι αρμοδιότητες της κάθε Δημόσιας Αρχής για την Οδική Ασφάλεια (Υπουργεία και επιμέρους υπηρεσίες και Φορείς αυτών, Περιφέρειες, Δήμοι) ως προς το αντικείμενο, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις συνεργασίας, τις επιμέρους δράσεις και μέτρα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα.

Επιπλέον, θα συμπεριληφθούν αναλυτικές διαδικασίες παρακολούθησης και λογοδοσίας των αρμοδίων Αρχών ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η συνέπεια των δράσεων και να παρακολουθείται η επιρροή τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων

Για την αποτελεσματική ανάπτυξη και λειτουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων προβλέπεται σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα αφορούν:

 • στις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων
 • στις διαδικασίες πιστοποίησης των παραβάσεων και των παραβατών
 • στον εντοπισμό των παραβατών με μηχανικά μέσα
 • στα ζητήματα προσωπικών δεδομένων
 • στους φορείς – αποδέκτες των προστίμων
 • στο σύστημα είσπραξης των προστίμων

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλλουν η ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων, η οργάνωση ενός Κέντρου Διαχείρισης Παραβάσεων το οποίο θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και συνδεδεμένο με όλες τις σχετικές βάσεις δεδομένων, η αυτοματοποίηση του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) καθώς και η ανάπτυξη ενός online συστήματος ενημέρωσης των χρηστών της οδού για τις παραβάσεις τους.

 • Συστηματική Επιτήρηση

Συγκεκριμένα, η επιτήρηση θα είναι συστηματική και στοχευμένη στο χώρο και στο χρόνο , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνώς αναγνωρισμένες βασικές επικίνδυνες συμπεριφορές των χρηστών της οδού, όπως:

 • η ταχύτητα κυκλοφορίας όλων των οχημάτων
 • η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες
 • η μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες
 • η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης
 • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών

Η εντατικοποίηση της επιτήρησης οδικής ασφάλειας από την Τροχαία αποτελεί αποδεδειγμένα (στην Ελλάδα και διεθνώς) το κατεξοχήν μέτρο το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην άμεση βελτίωση της συμπεριφοράς των χρηστών της οδού και στη σημαντική μείωση των οδικών ατυχημάτων.

 • Εκτεταμένες Βελτιώσεις στο Υπεραστικό Δίκτυο

Βασικές βελτιώσεις στο υπεραστικό δίκτυο, συνήθως μετά από τους σχετικούς ελέγχους οδικής ασφάλειας:

 • Μείωση ορίων ταχύτητας σε 80km/h
 • Επανασχεδιασμός χάραξης οδού, τροποποίηση διατομών, επανασχεδιασμός κόμβων, ανισοπεδοποίηση κόμβων, δημιουργία κυκλικών κόμβων
 • Βελτιώσεις σε Επικίνδυνες Θέσεις: σήμανση, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός, διαμόρφωση παρόδιου χώρου, ορατότητα, συντήρηση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού και βλάστησης, επεμβάσεις στις ισόπεδες διαβάσεις τρένων)

Η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων και εκτεταμένων επεμβάσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο (πλην αυτοκινητοδρόμων) μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά το παρεχόμενο επίπεδο οδικής ασφάλειας συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και των συνέπειών τους.

 • Συστηματικές Επεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας στις Πόλεις

Η συνύπαρξη όλων των χρηστών του οδικού δικτύου στο αστικό περιβάλλον (πεζοί, αυτοκίνητα,μ λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, οχήματα μικροκινητικότητας κ.α.) καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής των νέων Σχεδίων Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας καθώς και συστηματικών ελέγχων οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδικού δικτύου και συστηματικών επεμβάσεων οδικής ασφάλειας όπως:

 • Ζώνες 30 χλμ./ώρα σε όλες τις κεντρικές αστικές περιοχές
 • Δημιουργία κυκλικών κόμβων
 • Επανασχεδιασμός διασταυρώσεων
 • Διαπλάτυνση πεζοδρομίων
 • Αναβάθμιση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση βλάστησης
 • Μέτρα Ήπιας Κυκλοφορίας
 • Όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα έξω από όλα τα Σχολεία
 • Αναβάθμιση διαβάσεων πεζών
 • Δημιουργία υποδομών για κυκλοφορία ποδηλάτων.

 • Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας

Η δέσμευση συγκεκριμένου προϋπολογισμού αποκλειστικά για τις δράσεις και τα μέτρα οδικής ασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας.

Ο προϋπολογισμός αυτός θα αφορά στο σύνολο της δεκαετίας 2021- 2030 με επιμέρους χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έσοδα και αποτελεσματικό τρόπο κατανομής και εκτέλεσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων Δράσεων και Μέτρων.

Το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, υπό τον έλεγχο της Σχετικής Εκτελεστικής Επιτροπής και ειδικούς κανόνες λειτουργίας.

Τα έσοδα του Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας θα προέρχονται από:

 • το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
 • το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)
 • άλλους ευρωπαϊκούς πόρους (Connecting Europe Facility, ΕΙΒ, κλπ.)
 • διάφορα τέλη (ΚΤΕΟ, άδειες οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας, κλπ.)
 • τα πρόστιμα των παραβάσεων του ΚΟΚ
 • κάθε είδους χορηγίες και δωρεές από ιδιώτες
 • Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας

Η χρήση δεδομένων υψηλής ποιότητας για την οδική ασφάλεια είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο του κύκλου χάραξης πολιτικής (καθορισμός οράματος και στρατηγικής, προσδιορισμός προβλημάτων, καθορισμός και στόχων προτεραιοτήτων, προσδιορισμός κατάλληλων Δράσεων και Μέτρων, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων).

Η ανάπτυξη και η συνεχής λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, θα αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και θα περιλαμβάνει:

– τη συστηματική συλλογή και ανάλυση όλων των απαραίτητων στοιχείων (ατυχημάτων, κυκλοφορίας, δεικτών επίδοσης,αντιλήψεων),

– τη διεξαγωγή εξειδικευμένων αναλύσεων στοχευμένων στα κρίσιμα επιμέρους προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα με έμφαση στην παρακολούθηση της υλοποίησης τουΣτρατηγικού Σχεδίου,

– τη συνεχή ενημέρωση και δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων και αποτελεσμάτων των Δράσεων και των αντίστοιχων επιδόσεων οδικής ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 • Παρακολούθηση Εφαρμογής Δράσεων

Απαιτούμενες ενέργειες ώστε να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση εφαρμογής των Δράσεων Οδικής Ασφάλειας, μέσω του Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας:

 • Συστηματική συλλογή πληροφοριών για την εφαρμογή και την υλοποίηση των Δράσεων που προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
 • Απολογισμός προόδου του έργου των αρμόδιων Αρχών Υλοποίησης των Δράσεων κάθε 6 μήνες στην Κυβερνητική Επιτροπή μέσω αναφορών με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Δράσεων και Μέτρων
 • Χρήση δεικτών παρακολούθησης, μέσω των οποίων θα καταγράφεται το ποσοστό υλοποίησης των δράσεων, αλλά και θα αξιολογείται σε επόμενο βήμα η αποτελεσματικότητα των Αρχών Υλοποίησης στην επανακατανομή των προϋπολογισμών.
 • Ψηφιακή Υποστήριξη Δράσεων Οδικής Ασφάλειας

Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας θα αξιοποιήσουν όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις για:

 • τη γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση όλων των απαραίτητων δεδομένων
 • την ενσωμάτωση των νέων υπολογιστικών δυνατοτήτων στην υποστήριξη των αποφάσεων των Αρχών,
 • την αποτελεσματική διασύνδεση και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Αρχών και άλλων Φορέων.

Το Νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων θα αξιοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές τόσο για την ταχεία βεβαίωση των παραβάσεων (προηγμένες κάμερες και υπολογιστικά συστήματα) όσο και για την ταχεία διεκπεραίωση τους (προηγμένο Κέντρο Διαχείρισης Παραβάσεων), συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενημέρωσης των οδηγών.

Η οργάνωση και υλοποίηση αρκετών Δράσεων και Μέτρων Οδικής Ασφάλειας μπορεί να αξιοποιήσει σημαντικά τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

 • Δεδομένα Ευρείας Κλίμακας Οδικής Ασφάλειας

Η αξιοποίηση των νέων δεδομένων ευρείας κλίμακας (big data) αναμένεται να υποστηρίξει σημαντικά τις δράσεις και τα μέτρα οδικής ασφάλειας με:

 • γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων ευρείας κλίμακας (big data) για τα ατυχήματα, την κυκλοφορία, τους δείκτες επίδοσης και την πρόοδο των Δράσεων από κάθε δημόσια ή μη πηγή,
 • αξιοποίηση δεδομένων από ειδικούς αισθητήρες επί της της οδού, επί των οχημάτων και επί των έξυπνων κινητών τηλεφώνων καθώς και από την ανάλυση εικόνας βίντεο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεματική,
 • αξιοποίηση των πιο προηγμένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης για τη μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμους δείκτες, αλλά και για την πολυεπίπεδη και πολύ-παραμετρική ανάλυση των αιτιών των οδικών ατυχημάτων,
 • την υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο των στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών αποφάσεων των Αρχών.
 • Νέες Τεχνολογίες Ασφάλειας Οχημάτων

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ταχεία εισαγωγή όλων των νέων τεχνολογιών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων σε όλα τα νέα οχήματα με τις απαραίτητες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Οικονομικά Κίνητρα, με έμφαση στην:

 • παρακολούθηση και έγκαιρη συμμόρφωση με όλους τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας των νεών οχημάτων,
 • υποχρεωτική εισαγωγή όλων των νέων συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων, με ειδική εκπαίδευση όλων των οδηγών στα συστήματα αυτά,
 • προώθηση των Προηγμένων Συστημάτων Υποστήριξης Οδηγού τόσο στα καινούργια όσο και στα παλιά οχήματα (με μετασκευή).
 • Οχήματα και Κυκλοφορία με συστηματική παρακολούθηση όλων των διεθνών εξελίξεων:

Η εισαγωγή συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων στην κυκλοφορία αναμένεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρώπινο λάθος και να οδηγήσει σταδιακά σε ιδιαίτερα σημαντική μείωση των οδικών ατυχημάτων και των παθόντων σε αυτά. Για τον λόγο αυτό,

 • θα ετοιμαστούν έγκαιρα όλοι οι νέοι κανονισμοί για την κυκλοφορία των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων,
 • θα ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, κυβερνο-ασφάλειας και αστικής ευθύνης,
 • θα γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες προσαρμογές της οδικής υποδομής και των κέντρων διαχείριση κυκλοφορίας,
 • θα προβλεφθεί η επανεκπαίδευση των οδηγών των αυτόματων οχημάτων,
 • θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταβατική περίοδο μικτής κυκλοφορίας συμβατικών και αυτόματων οχημάτων, αλλά και στη διεπαφή τους με τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές).

Η διαβούλευση

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκκίνησε τη δεύτερη φάση της ευρείας και ανοιχτής Διαβούλευσης με δημόσιους φορείς και μη που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια, στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021-2030.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει αποτελεσματικές στοχευμένες και οριζόντιες πολιτικές, που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και λύνουν θέματα συντονισμού και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής. Αποτυπώνονται σε δράσεις, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και ποσοτικούς στόχους για τη μείωση του αριθμού των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα κατά 50% έως το 2030, εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας και το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε: “Η μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα και η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή. Επιδιώκουμε να διαφυλάξουμε το δικαίωμα στη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αλλά και να διαμορφώσουμε καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες για την κυκλοφορία των πεζών, των ποδηλατών και όλων των οχημάτων”.

Η διαδικασία της δεύτερης φάσης της Ανοικτής Διαβούλευσης αρχίζει με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουνίου 2022.

Η παγκόσμια εικόνα

1,35 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν ετησίως τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα παγκοσμίως. Οι τραυματισμοί στα οδικά ατυχήματα αποτελούν την 8η αιτία θανάτου όλων των ηλικιών παγκοσμίως, ενώ για τους νέους ηλικίας 5-29 ετών, είναι η 1η αιτία θανάτου.

Η Ευρώπη παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηπείρους. Ο κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού σε οδικό ατύχημα είναι τρεις φορές υψηλότερος σε χώρες με χαμηλό εισόδημα συγκριτικά με τις χώρες με υψηλό εισόδημα.

Το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το «Πρόγραμμα Οδικής νΑσφάλειας», το οποίο είχε ως στόχο τη μείωση των νεκρών σε οδικά ατυχήματα κατά 50% την περίοδο 2010-2020.

Παρά τη σημαντική μείωση που καταγράφηκε (36%), δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί ο συλλογικός στόχος δεκαετίας.

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέτυχε τον στόχο για το έτος 2020, με 54% μείωση των νεκρών σε οδικά ατυχήματα.

Το 2021, η Ελλάδα κατέλαβε την 22η θέση με 57 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση των οδικών ατυχημάτων κατά 39% και των βαριά τραυματιών κατά 72%.

Την τελευταία δεκαετία (2010-2020), η Ελλάδα σημείωσε την πιο εντυπωσιακή βελτίωση στην οδική ασφάλεια ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ, καθώς καταγράφηκε μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά ατυχήματα κατά 54%, πετυχαίνοντας τον στόχο για μείωση του αριθμού των νεκρών κατά 50%.

Οι Περιφέρειες με τις συνολικά χειρότερες επιδόσεις είναι το Νότιο και Βόρειο Αιγαίο (μοτοσυκλέτες) και η Πελοπόννησος (ταχύτητα επιβατικών οχημάτων), ενώ εκείνες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι η Αττική, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.

Βασικές Αιτίες: Ταχύτητα και Μοτοσυκλέτες

Η σύγκριση των στατιστικών στοιχείων οδικών ατυχημάτων με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει τα σημαντικότερα προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Ένα από αυτά είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό νεκρών (36%) οδικών ατυχημάτων με μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, διπλάσιο από εκείνο της ΕΕ (μέση τιμή ΕΕ: 18%).

Η Ελλάδα σημειώνει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά (54%) νεκρών σε οδικά ατυχήματα εντός κατοικημένης περιοχής (μέση τιμή ΕΕ: 39%), κυρίως λόγω των ατυχημάτων μοτοσυκλετών.

Το 41% των νεκρών οδηγών και επιβατών σε οδικά ατυχήματα είναι με ένα εμπλεκόμενο όχημα (μέση τιμή ΕΕ: 31%), κυρίως λόγω της ακατάλληλα υψηλής ταχύτητας των οχημάτων.

Το 64% των νεκρών οδηγών σε οδικά ατυχήματα είναι άνδρες (μέση τιμή ΕΕ: 55%), κυρίως λόγω της υψηλότερης κυκλοφορίας των ανδρών αλλά και της πιο επικίνδυνης συμπεριφοράς τους.

Εξέλιξη Βασικών Αιτιών

Κατά τη δεκαετία 2010-2019 παρατηρήθηκε, συγκριτικά με τη μέση συνολική μείωση του αριθμού των νεκρών σε ατυχήματα (-45%):

 • σημαντική μείωση στον αριθμό νεκρών στα επιβατικά οχήματα, στα βαρέα οχήματα, στους επιβάτες και στα παιδιά (0-14 ετών)
 • πολύ μικρή μείωση στον αριθμό νεκρών πεζών, ποδηλατών και ηλικιωμένων οδηγών (65+ ετών)

Οι πιο κρίσιμοι παράγοντες (κατά σειρά σημασίας) που συμβάλουν στην πρόκληση των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, είναι:

 • η οδήγηση με ακατάλληλα υψηλές ταχύτητες όλων των οχημάτων
 • η υψηλή και επικίνδυνη κυκλοφορία των μοτοσυκλετιστών
 • τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους
 • η οδήγηση με χρήση κινητού τηλεφώνου
 • η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το 79% (438 από 557) των νεκρών οδηγών σε επιβατικά οχήματα δεν φορούσε ή δεν καταγράφηκε ζώνη ασφαλείας, ενώ το 21% (119 από 557) των νεκρών οδηγών σε επιβατικά οχήματα φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Το 69% (460 από 662) των νεκρών οδηγών σε μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα δεν φορούσε ή δεν καταγράφηκε κράνος, ενώ το 31% (202 από 662) των νεκρών οδηγών σε μοτοσυκλέτες καιμοτοποδήλατα φορούσε κράνος.

Παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη των νεκρών οδηγών παρατηρήθηκε και στο σύνολο των νεκρών επιβατών.

Επιπλέον, το 55% (418 από 754) των νεκρών σε επιβατικά οχήματα και το 43% (306 από 712) των νεκρών σε μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα ήταν με ένα εμπλεκόμενο όχημα, κυρίως λόγω της ακατάλληλα υψηλής ταχύτητας των οχημάτων.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Απονομή υποτροφιών Cosmote αξίας άνω των €500.000 σε 30 πρωτοετείς φοιτητές για τις σπουδές τους

Σε 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων απονεμήθηκαν οι Υποτροφίες COSMOTEσυνολικής αξίας άνω των €500.000 για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE, που συμπληρώνει είκοσι δύο χρόνια, παρέχει οικονομική ενίσχυση για όλα...

Η Revolut κυκλοφορεί τα RevPoints στην Ελλάδα, το πρώτο της πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών

Η Revolut, η διεθνής υπερ-εφαρμογή χρηματοοικονομικών με πάνω από 35 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία των «RevPoints», ένα πρόγραμμα επιβράβευσης σε πόντους....

33η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος OKTABIT & χριστουγεννιάτικο παζάρι για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

H ΟΚΤΑΒΙΤ για ακόμα μια χρονιά λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνει 2 δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της...

Βραβεία για 27 καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στον Μεγάλο Τελικό του EIT Jumpstarter

Με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες με καινοτόμες ιδέες πραγματοποιήθηκε ο φετινός Μεγάλος Τελικός του EIT Jumpstarter στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περισσότερες από 50...

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ευρώπη έρμαιο των χάκερ λόγω έλλειψης προϋπολογισμού

Το 14% των εταιρειών στην Ευρώπη έχει βιώσει περιστατικά στον κυβερνοχώρο λόγω ανεπαρκών επενδύσεων στον τομέα τα τελευταία δύο χρόνια. Ο κατασκευαστικός κλάδος ήρθε...