18 C
Athens
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Έρχεται το e – MHTE για την πλήρη αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση του τουριστικού κλάδου

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Την  δημιουργία ενός νέου ψηφιακού και Ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE), που θα βασίζεται στην πλήρη αναδιοργάνωση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, σχετικά με την αδειοδότηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιχειρησιακών διαδικασιών του τουρισμού προβλέπει έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα από την Κοινωνίς της Πληροφορίας Α.Ε.

Κύριος του έργου με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ  είναι το Υπουργείο Τουρισμού και ο φορέας υλοποίησης η ΚτΠ.

Ο στόχος του νέου Μητρώου (e-MHTE) είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της διαθεσιμότητας έγκυρων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις αφίξεις τουριστών και τη χρήση εγκαταστάσεων διαμονής.

Το Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Άξονα 2.2 – «Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι αναγκαίοι πόροι θα εξασφαλιστούν  από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου «Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE)» αποτελεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας e-MHTE, η διαλειτουργικότητα με δημόσια μητρώα και συστήματα και η μεταφορά των δεδομένων και των λειτουργιών του υφιστάμενου μητρώου στη νέα πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί για χρήση σε υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο, θα βασίζεται σε μια γενική ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών – τόσο των Κεντρικών όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού – και θα περιλαμβάνει λειτουργικότητες και υπηρεσίες όπως:

 • Έκδοση νέων και ανανέωση υφιστάμενων αδειών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων, ταξιδιωτικοί πράκτορες, ιαματικές πηγές, μαρίνες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ιστορικών αρχείων,
 • Πλήρεις λεπτομέρειες των τουριστικών επιχειρήσεων και των γεωχωρικών δεδομένων αναγνώρισης,
 • Ένα ενοποιημένο σύστημα ελέγχου σχετικά με τις δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων,
 • Αρχείο επισκεπτών σχετικά με τις αφίξεις και αναχωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως ένα εύχρηστο λογισμικό διαχείρισης ακινήτων για πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται ψηφιοποίηση του αρχείου των υπηρεσιών του Υπουργείου (Κεντρική υπηρεσία, Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων) και εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση του νέου Μητρώου και τις λειτουργίες του.

Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει

Αναλυτικότερα, το e-MHTE θα παρέχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • πληροφορίες που σχετίζονται με την τουριστική νομοθεσία (νόμοι και κανονισμοί) με πολύπλοκη ταξινόμηση για την ικανοποίηση έξυπνων υπηρεσιών αναζήτησης,
 • καταγραφή όρων, δικαιολογητικών και προθεσμιών έκδοσης σχετικά με τα Πιστοποιητικά Εγγραφής για νόμιμες συνθήκες λειτουργίας, την παρακολούθηση / τον έλεγχό τους, την ανάκληση ή την ανανέωσή τους,
 • έκδοση, ανανέωση ή ανάκληση ειδικών ετικετών πιστοποίησης ποιότητας (π.χ. ελληνική κουζίνα, οινοποιεία προς επίσκεψη κ.λπ.),
 • πληροφορίες για την επεξεργασία αιτήσεων, πιστοποιητικών, υποχρεώσεων συμμόρφωσης, προθεσμιών και έκδοσης διοικητικών πράξεων, που υποστηρίζονται από διαιδκασίες αυτόματων ειδοποιήσεων για τον τελικό χρήστη (sms, e-mail κλπ),
 • παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων για συμμετοχή τουριστικών επιχειρήσεων σε πρωτοβουλίες και επενδυτικά προγράμματα,
 • αναζήτηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού ανά κατηγορία, κάνοντας χρήση σύνθετων κριτηρίων αναζήτησης,
 • πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των τουριστικών εταιρειών και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν, περιλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης,

Εξαγωγή στατιστικών και ηλεκτρονική καταχώρηση καταγγελιών

 • εξαγωγή στατιστικών για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ καταχωρημένων δεδομένων από τις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου,
 • δημιουργία ηλεκτρονικής καταχώρησης καταγγελιών με δυνατότητα επισύναψης των σχετικών εκθέσεων των ελεγκτών, κυρωτικών αποφάσεων και δυνατότητα επεξεργασίας τους (έφεση, εξέταση, κύρωση πρακτικών, απόρριψη ή μη, ένσταση / αίτηση αναστολής σε διοικητικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό στην Εφορία, πληρωμή κλπ).
 • εφαρμογή, παρακολούθηση και εποπτεία διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος (π.χ κατάταξη καταλυμάτων, συστήματα αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων κλπ).
 • Περαιτέρω, θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με μητρώα όπως το notifybusiness.gov.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.

Αλληλεπίδραση με βασικά πληροφοριακά συστήματα

Προκειμένου το e-MHTE να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας στον τομέα του τουρισμού και πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δυναμικό. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο το e-MHTE να αλληλεπιδρά με βασικά πληροφοριακά συστήματα (ενδεικτικά: ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ και ΟΑΕΔ, για την καταγραφή των υπαλλήλων και των ειδικοτήτων τους και την διασύνδεση με τουριστικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της εποχικότητας και της ζήτησης στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας).

O Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ. Δημήτρης Γιάντσης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Έργου «Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE)»  συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής :

 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από το Υπουργείο Τουρισμού και τους εποπτευόμενους φορείς του στην τουριστική βιομηχανία και στις επιχειρήσεις.
 • Η χρήση και αναβάθμιση της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής μέσω της διαλειτουργικότητάς της με νέες εφαρμογές θα υποστηρίξει τη λειτουργία του μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ενιαίου Μητρώου (π.χ. «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» κτιρίων).
 • Χρήση δεδομένων για την σε βάθος στατιστική ανάλυση και δημοσιότητα τόσο σε περιφερειακό / τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη συνεργιών με άλλα συστήματα του δημόσιου τομέα, που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ροή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών.
 • Βελτίωση της αξιοποίησης των δημόσιων υποδομών με σκοπό την α) επίτευξη οικονομιών κλίμακας και β) καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς.
 • Ειδικότερα, η καταγραφή των αφίξεων ανά μονάδα καταλύματος θα παρέχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το επίπεδο κορεσμού σε διάφορες τουριστικές περιοχές σε σχέση με τη χωρητικότητά τους και θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την εφαρμογή του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού – κορυφαία προτεραιότητα για το Υπουργείο Τουρισμού – και μια πηγή δεδομένων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουρισμού για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Απλοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών υπηρεσιών.

 • Διευκόλυνση και παρακολούθηση των διαδικασιών αδειοδότησης με σκοπό την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των αποθηκευμένων δεδομένων, καθώς και της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειάς τους.
 • Βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών διαφορετικών ομάδων τουριστών – καταναλωτών.

O Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ. Δημήτρης Γιάντσης τόνισε χαρακτηριστικά: «Η εφαρμογή ενός νέου Ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων» (e-MHTE) θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός κοινού σημείου αναφοράς για την τουριστική επιχειρηματικότητα και θα εξυπηρετήσει έναν αριθμό κρίσιμων στόχων τόσο του Υπουργείου Τουρισμού, όσο και της τουριστικής βιομηχανίας συνολικά. Θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και η μείωση του διοικητικού φόρτου. Πρόκειται για μια ριζική και βαθιά αναδιοργανωτική  παρέμβαση στον πυρήνα του τουρισμού με η οποία εκτιμούμε ότι θα αναβαθμίσει συνολικά το εθνικό τουριστικό προϊόν».

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Όταν η κοινωνική συμπεριφορά ενός εργαζομένου γίνεται απειλή για την επιχείρηση

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου τα αθώα GIF και τα κοινόχρηστα έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν απειλή, η προστασία της συνεργασίας στο cloud από το...

Περισσότερα από 74 εκατ.δολ. θα κόστιζε στην Ελλάδα μια μέρα χωρίς Internet

  γράφει η Nατάσα Φραγκούλη   Απόλυτα εξαρτημένη από το παγκόσμιο Διαδίκτυο είναι πλέον όχι μόνο η καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και η οικονομία κάθε χώρας....

Vodafone Business: Ανάληψη έργου για το Υπουργείο Μετανάστευσης

Αναβαθμίζει το επίπεδο κυβερνοασφάλειας, αλλά και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών του Υπουργείου προς όφελος των διαχειριστών και των τελικών χρηστών H ένωση εταιρειών Byte-Vodafone Business...

“Digital Transformation Readiness” wizard από τη SoftOne

Οδηγώντας σταθερά τις εξελίξεις που αφορούν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, η SoftOne παρουσιάζει το “Digital Transformation Readiness” wizard, ένα πρωτοποριακό...

Απλά Ψηφιακά 119: Ενισχύοντας τη θέση των γυναικών στην τεχνολογία (Ελένη Ακτύπη), τα data centers, η Nova και οι νέες επενδύσεις

Το θέμα της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο του...