36 C
Athens
Τετάρτη, 12 Ιουνίου, 2024

Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης για υπερυψηλές ταχύτητες στο σπίτι – Οι νέοι δικαιούχοι

  • Της Μαρίας Μόσχου 

Νέους δικαιούχους και χρονική παράταση για το πρόγραμμα επιδότησης σταθερών γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων μέσω κουπονιών, Superfast Broadband (SFBB), το οποίο λήγει κανονικά τον Μάρτιο του 2022, προβλέπει απόφαση  του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων  Δρ. Αθ. Σταβέρης  – Πολυκαλάς  ανατίθεται το έργο «Προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της δράσης SFBB για την έκδοση κουπονιού με συντεταγμένες κτιρίων χωρίς διεύθυνση», που αποτελεί υποέργο 6 της δράσης «κουπόνι υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Superfast Broadband» στην εταιρία ΕΝΟΜΙΧ Α.Ε. Συμβουλευτικές και Τεχνολογικές Υπηρεσίες.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι τρεις μήνες που σημαίνει ότι θα παραδοθεί μετά τον Απρίλιο όταν η διάρκεια του Superfast Broadband έληγε τον Μάρτιο του 2022, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας και επίσημα την παράταση του προγράμματος.

Και αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς περίπου 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 50 εκατ. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού έχουν μείνει αδιάθετα.

Οι νέοι δικαιούχοι

Σκοπός του έργου που ανέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εταιρεία ΕΝΟΜΙΧ Α.Ε. είναι η προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Superfast Broadband έτσι ώστε να εξυπηρετεί και κτίρια χωρίς διεύθυνση (με το κλασικό φορματ ΤΚ – STREET – NUMBER) για να μπορέσουν δυνητικοί δικαιούχοι που διαμένουν σε τέτοιες περιοχές να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες FTTH και να καταστούν δικαιούχοι της δράσης.

Μετά την ενεργοποίηση της σχετικής λειτουργικότητας, κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος  θα μπορεί να δηλώνει τις συντεταγμένες που προσδιορίζουν μοναδικά το κτίριο μέσω ειδικής εφαρμογής χάρτη που θα αναπτυχθεί.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Οι πάροχοι:

Πλέον στην περίπτωση που το κτίριο δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί με αλληλουχία στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης (TK, STREET, NUMBER), θα μπορούν να δηλώνονται οι συντεταγμένες που προσδιορίζουν μοναδικά το κτίριο, η δε αναζήτηση των κτιρίων χωρίς διεύθυνση θα μπορεί να γίνεται μέσω χάρτη που θα φαίνονται τα καλυπτόμενα κτίρια χωρίς διεύθυνση.

Οι ωφελούμενοι :

Μέσω της πλατφόρμας ελέγχου διαθεσιμότητας, ο ενδιαφερόμενος πολίτης για πρόσβαση στο internet με υπερυψηλές ταχύτητες μπορεί να ελέγξει τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών SFBB σε σημείο ενδιαφέροντός του, προκειμένου να προβεί σε έκδοση κουπονιού SFBB. Στην τρέχουσα υλοποίηση της πλατφόρμας ο πολίτης καλείται να προσδιορίσει το κτίριο ενδιαφέροντος μέσω της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, επιλέγοντάς με μια διαδικασία τριών βημάτων, αρχικά τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, στη συνέχεια το όνομα της οδού και τέλος τον αριθμό. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να υποστηρίξει κτίρια που δεν έχουν πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου SFBB θα επεκταθεί η πλατφόρμα ελέγχου διαθεσιμότητας ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να επιλέξει το κτίριό του από ένα σύνολο κτιρίων αποτυπωμένα σε έναν ψηφιακό χάρτη. Η πλατφόρμα θα βοηθά το χρήστη ώστε να εντοπίζει το κτίριό του στον χάρτη.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την είσοδό του στην πλατφόρμα και την καταχώρηση του Ταχυδρομικού Κώδικα (Τ.Κ.) του, ο χρήστης μεταβαίνει στο επόμενο βήμα όπου καλείται να εισάγει την ταχυδρομική του διεύθυνση. Αν στο συγκεκριμένο Τ.Κ. υπάρχουν επιλέξιμα κτίρια χωρίς πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, θα δίνεται η επιλογή στο χρήστη να ορίσει το κτίριό του με τη χρήση ψηφιακού χάρτη. Με την επιλογή αυτή, ο ψηφιακός χάρτης θα ανοίγει με κατάλληλη εστίαση ώστε να περιλαμβάνει όλα τα κτίρια χωρίς διεύθυνση του συγκεκριμένου Τ.Κ.

Μόνο τα κτίρια χωρίς διεύθυνση με δυνατότητα έκδοσης κουπονιού, θα εμφανίζονται στον χάρτη και θα έχει ο χρήστης τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από αυτά. Αφού επιβεβαιώσει την επιλογή του, ο χάρτης θα κλείνει και η διαδικασία θα συνεχίζεται όπως συμβαίνει ήδη. Θα υπάρχει ένα όριο στο βαθμό του zoom out που θα μπορεί να κάνει ο χρήστης. Αν ο χρήστης επιλέξει κτίριο εκτός του Τ.Κ. που είχε αρχικά δηλώσει, θα καλείται να επιβεβαιώσει την επιλογή του.

Δυνατότητα typeahead

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αναζήτησης, θα παρέχεται πεδίο κειμένου στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να γράψει μία διεύθυνση (όχι απαραίτητα πλήρη, π.χ. όνομα δρόμου, τοπωνύμιο κτλ) και θα εστιάζεται ο χάρτης στο συγκεκριμένο σημείο. Το πεδίο αυτό θα έχει και δυνατότητα typeahead, δηλαδή θα εμφανίζει κάποιες σχετικές επιλογές\ στο χρήστη καθώς πληκτρολογεί και θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κάποιας από αυτές.

Με γνώμονα την κατά το δυνατόν μέγιστη συμβατότητα θέσης πινέζας με υπόβαθρο οδικού δικτύου και την συμβατότητα στοιχείων πινέζας ΤΚ/Οικισμού με τα αποτελέσματα γεωκωδικοποίησης και ονομάτων οδών στον χάρτη, η εταιρεία GeoIntelligence θα παρέχει στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου τις παρακάτω υπηρεσίες συμβατές με το κοινό διευθυνσιολόγιο των Παρόχων:

Υπηρεσία πινακίδων

Μέσω της υπηρεσίας είναι προσβάσιμη η Ελληνική επικράτεια σε μορφή πυραμίδας πινακίδων που αποτυπώνουν το ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο. Η αποτύπωση γίνεται είτε με χρήση του συστήματος ΕΓΣΑ ’87 (EPSG:2100), είτε με χρήση της ψευδομερκατορικής προβολής (EPSG:3857). Η υπηρεσία παρέχει πινακίδες είτε για χρήση χωρίς υπέρθεση, είτε για χρήση με υπέρθεση (με διαφάνεια) και ακολουθεί καθιερωμένη μορφή XYZ, όπου κάθε πινακίδα είναι προσβάσιμη βάσει ενός συγκεκριμένου μοτίβου URL ΧΥΖ. Υπηρεσία Αναζήτησης και Γεωκωδικοποίησης

Η REST JSON-based υπηρεσία παρέχει δυνατότητες ημι-δομημένης ανεκτικής σε σφάλματα κειμενικής αναζήτησης διευθύνσεων ή/και ορόσημων με δύο τρόπους λειτουργίας. Στον πρώτο τρόπο λειτουργίας η υπηρεσία επιστρέφει πιθανές προτάσεις αναζήτησης, ενώ στον δεύτερο επιστρέφει αποτελέσματα για συγκεκριμένη αναζήτηση. Με τον συνδυασμό των δύο τρόπων λειτουργίας καθίσταται εφικτή η υλοποίηση μοναδικού κειμενικού πεδίου αναζήτησης με δυνατότητα προτεινόμενων αναζητήσεων. Τα\ αποτελέσματα της υπηρεσίας μπορούν να επηρεαστούν βάση θέσης.

Το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 18.414€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το SFBB

Το SFBB ξεκίνησε το 2018 και αρχικά θα διαρκούσε μέχρι τον Μάρτιο του 2020, επιδοτώντας με κουπόνι μέρος του κόστους σύνδεσης (δηλαδή εφάπαξ κόστος σύνδεσης ύψους 48 ευρώ) και  μέρος το μηνιαίου παγίου με το ποσό των 13 ευρώ ανά μήνα για 24 μήνες για πρόσβαση στο internet με υπερυψηλές ταχύτητες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της ζήτησης, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων ευρυζωνικών λύσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το μακροχρόνιο ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα και η δημιουργία μιας αρχικής βάσης (early adopters) για την υιοθέτηση υπηρεσιών που προσφέρουν τα δίκτυα νέας γενιάς  στην ελληνική αγορά προκειμένου να βοηθήσει στην εξοικείωση των καταναλωτών με αυτές τις υπηρεσίες.

Τον Μάρτιο του 2020 αποφασίστηκε η διετής παράταση του προγράμματος, αλλά και η επέκτασή του σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς μέχρι τότε δικαιούχοι μπορούσαν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Το 2020 οι αιτήσεις άρχισαν να αυξάνονται αλλά ουσιαστικά το SFBB “απογειώθηκε” μόλις την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες το 2021, περίπου 63.840 νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπέβαλλαν αίτηση για το κουπόνι, ενώ το 2020 είχαν υποβληθεί μόλις 17.921 αιτήσεις.

Μέσα στους επόμενους μήνες το Fiber Readiness

Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να τρέξει και το πρόγραμμα “Fiber Readiness” που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των ιδιοκτητών κτιρίων που θα θελήσουν να εγκαταστήσουν δίκτυα οπτικών ινών. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να εγκριθεί η επιδότηση.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστεί ένα από τα βασικά εμπόδια που προκύπτουν στην ευρεία υιοθέτηση των συνδέσεων οπτικών ινών, δηλαδή τις εργασίες που απαιτούνται οι οποίες κοστίσουν και για να γίνουν χρειάζονται πολλές φορές την έγκριση όλης της πολυκατοικίας.

Και αυτό διότι ουσιαστικά δημιουργείται ένα νέο δίκτυο μέσα στην πολυκατοικία, το οποίο συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο οπτικών ινών που έχει εγκατασταθεί κάτω από τον δρόμο και στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στο σπίτι του συνδρομητή της υπηρεσίας.

Με το “Fiber Readiness” θα μπορούν να εγκαθίστανται τα απαραίτητα δίκτυα στην πολυκατοικία και σε όλους τους ορόφους και στη συνέχεια όποιος θέλει να κάνει μια σύνδεση οπτικής ίνας θα καλείται απλά να ολοκληρώσει την τελική σύνδεση από τον όροφο στο διαμέρισμά του.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

TÜV AUSTRIA TRUST IT: Νέα Εποχή στην Κυβερνοασφάλεια

Η TÜV AUSTRIA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολιστικών υπηρεσιών τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και εκπαίδευσης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη...

Το Υπερταμείο παράγει οφέλη για τους πολίτες και το περιβάλλον μέσω των νέων τεχνολογιών

Στόχος η σταδιακή ενσωμάτωση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τα δεδομένα από τις θυγατρικές του Ομίλου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας «Αρχιμήδης» Το Υπερταμείο,...

5G+: Η Cosmote πρώτη στην Ελλάδα διαθέτει εμπορικά δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone

Για μια ακόμα φορά, η COSMOTE κάνει πρώτη το επόμενο βήμα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, προχωρώντας στην εμπορική διάθεση του δικτύου...

Nova 5G Home Internet: Νέα προηγμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας, με ταχύτητες έως 100 Mbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Nova 5G...

Πώς θα γίνει mainstream η ηλεκτροκίνηση: Αύξηση 194% στα σημεία φόρτισης έως το 2029

Της Νατάσας Φραγκούλη Στροφή προς την ηλεκτροκίνηση -αν και όχι με τους αρχικά προβλεπόμενους υπερ-ταχείς ρυθμούς- κάνει η παγκόσμια κοινότητα. Με την έλλειψη συγκροτημένων δικτύων...