12 C
Athens
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

ΕΛΤΑ: Οργανικά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ για το 2021

  • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Με γρήγορα βήματα προχωρά το πρόγραμμα λειτουργικού και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ και τα πρώτα αποτελέσματα του καταγράφονται ήδη στα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2021.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία ο Όμιλος παρουσιάζει για το οικονομικό έτος 2021 οργανικά κέρδη (adjusted EBITDA) €7,3 εκατ. έναντι ζημιών €8,76 εκατ. το 2020. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε οργανικά κέρδη (adjusted EBITDA) €7,2 εκατ. έναντι ζημιών €6,49 εκατ. το 2020.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων της επιχείρησης με στόχο την καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της, χρησιμοποιείται ο δείκτης Προσαρμοσμένου (adjusted) EBITDA. Αυτός αφαιρεί από το EBITDA το καθαρό κόστος της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού (ποσό €112 εκατ.), άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα άμεσα σχετιζόμενα με την εθελουσία έξοδο του προσωπικού, έξοδα αναδιοργάνωσης σχετιζόμενων με τον εταιρικό μετασχηματισμό καθώς και τα αποτελέσματα της θυγατρικής εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που πλέον δεν συνιστά βασική δραστηριότητα της εταιρίας.

Κύκλος εργασιών

Αφαιρώντας την επίδραση της Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Καθολικής Υπηρεσίας, η μείωση του κύκλου εργασιών, τόσο σε ενοποιημένη, όσο και σε ατομική βάση, είναι μικρή, -2,4% (από 243, 630 εκατ. ευρώ σε 237,733 εκατ. ευρώ) για τον Όμιλο και -4,7% (από 191,657 εκατ. ευρώ σε 182,577 εκατ. ευρώ) για την εταιρεία, παρά την εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και τη γενικότερη πτώση του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 σε διεθνές επίπεδο.

Δαπάνες

Οι δαπάνες μισθοδοσίας (του συνόλου του προσωπικού, δηλαδή τακτικού, εξωτερικών συνεργατών και συμβασιούχων), αφαιρώντας τα σχετικά κόστη της Εθελουσίας Εξόδου, μειώθηκαν κατά -24,8% (από €173.846 σε €130.755) για την ΕΛΤΑ ΑΕ και κατά -3,7% (από €19.985 σε €19.251) για την ΕΛΤΑ Courier.

Στο επίπεδο αυτό γίνεται εμφανής η πτώση του μισθολογικού κόστους της μητρικής ΕΛΤΑ ΑΕ, ως αποτέλεσμα -σε μεγάλο βαθμό- της αποχώρησης σημαντικού πλήθους προσωπικού λόγω εθελουσίας.

Οι δαπάνες κτιρίων μειώθηκαν κατά -5,1%, για μηχανήματα και Η/Υ μειώθηκαν κατά -5,7% και για εμπορεύματα και αναλώσιμα μειώθηκαν κατά -5,1%, ενώ οι τόκοι και τα έξοδα μειώθηκαν κατά -9,5% και το χρηματοοικονομικό κόστος μισθώσεων IFRS 16  μειώθηκε κατά -27,6%.

Κατηγορία Δαπανών 2021 2020 %
Δαπάνες Κτιρίων 19.066.012 20.084.053 -5,1%
Μηχανήματα – Η/Υ 6.265.173 6.643.962 -5,7%
Εμπορεύματα – Αναλώσιμα 4.513.999 4.757.966 -5,1%
Τόκοι Έξοδα 3.178.148 3.511.743 -9,5%
Χρημ/κο κόστος μισθώσεων IFRS 16 1.333.581 1.842.582 -27,6%

 

Που οφείλεται η μείωση δαπανών

Οι δαπάνες κτιρίων μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς σε ιδιόκτητα κτήρια. Οι παροχές προσωπικού εμφανίζουν αξιόλογη πτώση, ως συνέπεια της μειωμένης πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, όσο και λοιπών δαπανών που είναι άμεση συνάρτηση του πλήθους του προσωπικού, Οι τόκοι-έξοδα μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 10% σχεδόν λόγω κυρίως του μειωμένου χρηματοοικονομικού κόστους συνέπεια της αποπληρωμής μέρους του δανεισμού.

Σημειώνεται ότι το 2020 η εταιρία έκλεισε με θετικά ίδια κεφάλαια ύψους € 54,9 εκατ. μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 100 εκατ. που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του χρόνου. Το 2021 και λόγω της εφαρμογής του προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, ύψους € 112,2 εκατ. τα ιδία κεφάλαια παρουσίασαν αρνητική απεικόνιση, στα € 52 εκατ. στα επίπεδα που προέβλεπε το εγκεκριμένο πενταετές πλάνο μετασχηματισμού. Όπως το ίδιο καταγράφει, οι μειώσεις στο κόστος της μισθοδοσίας σαν αποτέλεσμα της Εθελουσίας Εξόδου, τα ισχυρά ταμειακά αποθέματα ύψους €116,8 εκατ. (31/12/2021), καθώς και η αναμενόμενη κερδοφορία των επόμενων ετών, δίνουν ισχυρή δυναμική για την επιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό έδαφος πριν το πέρας της πενταετίας.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Mελέτη μοτίβων κυκλοφορίας από Nissan -πανεπιστήμιο Vanderbilt και TDOT στις Η.Π.Α

H Nissan σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Vanderbilt και το TDOT στις Η.Π.Α., διεξάγουν μελέτη μοτίβων κυκλοφορίας με στόχο την προώθηση της κινητικότητας του...

Ολυμπία Οδός: «Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας» στο σύμπλεγμα των Σηράγγων Κακιάς Σκάλας  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου η Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας στη σήραγγα «Αίθρα» στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Το σενάριο της άσκησης προέβλεπε επέμβαση στη...

Η Vodafone καλωσόρισε φοιτητές και φοιτήτριες ελληνικών ΑΕΙ

Συμμετέχοντας στα Business Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας H Vodafone Ελλάδας, μετά από δύο χρόνια διεξαγωγής διαδικτυακών εκδηλώσεων, άνοιξε ξανά τα γραφεία της σε...

ΕΛΤΑ: Έφτασαν τα πρώτα γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη 

  «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη» σας προτρέπουν για 31η συνεχόμενη χρονιά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, που φέτος διαθέτουν περισσότερα κόκκινα γραμματοκιβώτια στο δίκτυό τους...

Σε τροχιά υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός G Cloud του δημοσίου – Οι ανάδοχοι των έργων

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Ο ΟΤΕ είναι προσωρινός ανάδοχος του δεύτερου τμήματος του έργου εκσυγχρονισμού του G Cloud στο δημόσιο. Στο πρώτο τμήμα προσωρινός...