30.5 C
Athens
Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο από τον COVID-19 αναμένουν 8 στις 10 εταιρείες ΤΠΕ

Η ψηφιακή βιομηχανία είναι από τους κλάδους, οι οποίοι στήριξαν την οικονομία και την κοινωνία στην κρίση του νέου κορωνοϊού, εξασφαλίζοντας αφενός την επιχειρηματική συνέχεια στις εταιρείες, αλλά και στο ίδιο το κράτος και αφετέρου την ομαλή διαβίωση στους πολίτες ανά τον κόσμο. Ωστόσο, οι εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κάθε άλλο παρά αλώβητες βγαίνουν από τη διεθνή υγειονομική κρίση, τα lockdowns και τις αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, όπως καταγράφει ο ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα του με εκτενές δημοσίευμα.

Σχεδόν οκτώ στις δέκα (77%) επιχειρήσεις της ψηφιακής βιομηχανίας στην Ευρώπη αναμένουν, ήδη, αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο από την κρίση του COVID-19. Εξ αυτών, το 24% απαντά ότι η επίδραση της κρίσης θα είναι “πολύ αρνητική” και το 53% “μάλλον αρνητική”.

Ήδη, το 65,3% των εταιρειών της ψηφιακής βιομηχανίας επί ευρωπαϊκού εδάφους δηλώνει ότι οι πελάτες αναβάλλουν τις παραγγελίες τους, ενώ σχεδόν μία στις τρεις (30,1%) αντιμετωπίζει ακυρώσεις παραγγελιών από πελάτες. Στο μεταξύ, η πανδημία επηρεάζει και τα επενδυτικά πλάνα του κλάδου, καθώς περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις (51,9%) δηλώνουν ότι έχουν αναγκαστεί να αναβάλλουν επενδυτικές αποφάσεις τους. Την ίδια στιγμή, δυσμενείς φαίνεται ότι θα είναι οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και σε ό,τι αφορά στην απασχόληση στον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη. Μάλιστα, περισσότερες από μία στις τρεις (35%) εταιρείες του κλάδου προβλέπουν απολύσεις προσωπικού.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει πανευρωπαϊκή έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή βιομηχανία από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) και τον DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας).

Προβλήματα
Τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν – και – οι εταιρείες της ψηφιακής βιομηχανίας στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μεγάλα. Ήδη, περίπου τα τρία τέταρτα (74%) των εταιρειών ΤΠΕ στην Ευρώπη, που πωλούν διασυνοριακά, έχουν διαπιστώσει διαταραχές στις παραδόσεις προϊόντων.

Ένα άλλο ζήτημα, που απασχολεί άμεσα τις επιχειρήσεις του κλάδου, είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στην ερώτηση αν η πανδημία έχει συνέπειες στην αλυσίδα εφοδιασμού, το 74% των εταιρειών στην Ευρώπη απαντά θετικά (σ.σ. τα αντίστοιχα ποσοστά στην Κίνα είναι 86%, στη Νότια Κορέα 71% και στις ΗΠΑ 62%). Επί ευρωπαϊκού εδάφους, το 16% των εταιρειών ΤΠΕ απαντά ότι οι ασυνέχειες στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν περιορίσει λίγο την εργασία τους, ενώ το 57% απαντά ότι υπάρχει σημαντικός περιορισμός στις παραδόσεις.

Απάντηση στην κρίση
Οι εταιρείες της ψηφιακής βιομηχανίας, όπως καταδεικνύει η έρευνα, επέδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά στις έκτακτες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, λαμβάνοντας έγκαιρα μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και για την προστασία του προσωπικού. Το 92% δηλώνει ότι δημιούργησε τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές για εργασία των υπαλλήλων από το σπίτι. Το ίδιο ποσοστό, 92%, απαντά ότι αντικατέστησε τις φυσικές συναντήσεις με τηλεδιασκέψεις. Επιπλέον, σχεδόν εννέα στις δέκα εταιρείες ΤΠΕ έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό και έλαβαν μέτρα υγιεινής, ενώ το 60% προχώρησε στη σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσης.

Υπάρχει πάντως και ένα ποσοστό της τάξης του 27% των εταιρειών του κλάδου, που απαντά ότι αναγκάστηκε να κλείσει εντελώς τα γραφεία ή τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Έκταση των επιπτώσεων
Ο κλάδος, όπως είναι αναμενόμενο, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την επόμενη ημέρα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Στη σχετική ερώτηση της έρευνας για το βάθος και την έκταση της κρίσης του COVID-19, ένα συντριπτικό ποσοστό 93% απαντά ότι θα οδηγήσει σε ύφεση την Ευρώπη, ενώ το 83% εκτιμά ότι θα φέρει ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.

Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας του ΣΕΠΕ και του DIGITALEUROPE, το 87% των εταιρειών ΤΠΕ προβλέπει ότι η κρίση θα επιδεινωθεί. Συνολικά, περίπου μια στις δύο επιχειρήσεις του κλάδου απαντά ότι οι κατά τόπους κυβερνήσεις “κάνουν πολύ λίγα για να υποστηρίξουν τις εταιρείες που έχουν ανάγκη”.

Απαραίτητα μέτρα
Η έρευνα αποτυπώνει και τις απόψεις του κλάδου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των εταιρειών της ψηφιακής βιομηχανίας. Η “συνδρομή των κυβερνήσεων στην καταβολή ενός τμήματος του μισθού των εργαζομένων” και η “αναβολή των πληρωμών φόρων” είναι τα δύο μέτρα, που οι εταιρείες ζητούν από τις εθνικές τους κυβερνήσεις σε ποσοστό 90%.

Όσον αφορά τα μέτρα της Ε.Ε., σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (90%) θεωρούν ότι ένα “πακέτο” στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού θα είναι “εξαιρετικά σχετικό” (59%) ή “σχετικό” (31%), ώστε να βοηθήσει στην έξοδο από την κρίση.

Η έρευνα
Τα σημαντικά ζητήματα, που έχουν προκύψει από την εξάπλωση του κορωνοϊού, επέβαλαν – από την πρώτη στιγμή – στον ΣΕΠΕ να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει τόσο ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και η ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ο ΣΕΠΕ, ως Μέλος του DIGITALEUROPE συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εταιρίες του κλάδου, το εύρος των συνεπειών αυτών, αλλά και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο DIGITALEUROPE προχώρησε σε έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να αξιοποιηθούν στην επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 634 εταιρίες του κλάδου απ’ όλη την  Ευρώπη, ενώ, μέσω του ΣΕΠΕ, συμμετείχαν και εταιρίες τεχνολογίας από την Ελλάδα, συμβάλλοντας στη συλλογή των σχετικών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, βάσει της έρευνας διαμορφώθηκαν και οι προτάσεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19. Οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί με τη συμβολή των μελών, καθώς και της Εκτελεστικής Συμβουλευτικής Ομάδας του DIGITALEUROPE και παρουσιάστηκαν σε συναντήσεις με τον Επίτροπο Breton, καθώς και με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Vestager.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Οι νέες Smart TV Xiaomi έρχονται στα καταστήματα της Vodafone

Μία νέα κατηγορία Smart συσκευών έρχεται να προστεθεί στη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας της Vodafone. Από σήμερα και μέχρι τις 30/6, στα καταστήματα Vodafone αλλά...

Αλλάζουν όλα στο Δημόσιο: Έρχεται τεχνητή νοημοσύνη, IoT και blockchain

Γράφει η Μαρία Μόσχου  Στην «επόμενη ψηφιακή μέρα» μπαίνει το Ελληνικό Δημόσιο καθώς μέχρι το κλείσιμο της Βουλής το νομοσχέδιο που εισάγει Τεχνητή νοημοσύνη,...

Wikifarmer: Γιατί κάνει κλικ στους επενδυτές η ελληνική startup

 της Νατάσας Φραγκούλη Η Wikifarmer, δημιουργός της ομώνυμης online αγροτικής πλατφόρμας και της πρώτης online αγροτικής «εγκυκλοπαίδειας» κερδίζει, εκτός από τον ΟΗΕ, και...

«Μονόδρομος» για τις ΜμΕ η ψηφιοποίηση με πρόγραμμα 445 εκατ. ευρώ

της Μαρίας Μόσχου  Ανταγωνιστικά εργαλεία που θα δώσουν στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στην «επόμενη μέρα» προβλέπει το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»...

Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αύριο, Τρίτη 28-6-2022, μετά τις 13.00 μμ, θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ....