16.3 C
Athens
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Ανεξάρτητος ελεγκτής για 8 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» έγινε απευθείας ανάθεση από την Κοινωνία της Πληροφορίας για τον «έλεγχο» οκτώ έργων του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου η εκταμίευση χρημάτων να είναι εμπρόθεσμη και χωρίς παρεκκλίσεις.

Η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» επελέγη από την Κοινωνία της Πληροφορίας για τον «οικονομικό έλεγχο» οκτώ έργων που υλοποιεί η ΚτΠ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προκειμένου να μην σημειωθούν προβλήματα και καθυστερήσεις αλλά και για να αποφευχθούν διπλές χρηματοδοτήσεις.

Στο στόχαστρο του αναδόχου μπαίνουν:

 • το έργο: «Διενέργεια ελέγχου των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του αγροτοδιατροφικού τομέα»
 • δύο (2) έργα («SUBΨηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» και «SUB2. Εξωστρεφής Γεωργία») της Δράσης «Διαλειτουργικότητα και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου»
 • το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης»
 • το έργο «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων»
 • το έργο «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου»
 • το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων GPS των φορέων της Πολιτικής\ Προστασίας» και
 • το έργο «Ανάπτυξη Μητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών για το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς»

Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των Δράσεων:

 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγροδιατροφικού Τομέα” και πιο συγκεκριμένα για τα δύο (2) έργα «SUB1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» και «SUB2. Εξωστρεφής Γεωργία».

 «Διαλειτουργικότητα και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου»  για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης».

 «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων»

 «Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαχείρισης & Ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου»

 «Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων GPS των φορέων της Πολιτικής Προστασίας»

 «Ανάπτυξη Μητρώων και Ψηφιακών Υπηρεσιών για το νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς»

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής θα διενεργήσει τις εργασίες διασφάλισης που προβλέπονται από τα σχετικά «Προγράμματα Εργασιών Διασφάλισης» αναφορικά με τον «Έλεγχο Οροσήμου».

Σκοπός των εργασιών

Σκοπός των εν λόγω εργασιών είναι η διαπίστωση της συμμόρφωσης του Φορέα Υλοποίησης με τους όρους που προβλέπονται από τις οικείες Αποφάσεις Ένταξης των οκτώ έργων.

Το εύρος της εργασίας του Ελεγκτή θα καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω «Προγράμματα Εργασιών Διασφάλισης» και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων και αξιόπιστων τεκμηρίων ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Φορέα υλοποίησης, λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο για την εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν το έργο και της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών αυτού που σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουν την επίτευξη του ελεγκτικού του σκοπού.

Διοικητικούς ή/και επιτόπιους ελέγχους

Πιο συγκεκριμένα, ο διενεργούμενος έλεγχος συνίσταται σε διοικητικούς ή/και επιτόπιους ελέγχους στο Έργο, προκειμένου να ελεγχθούν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές του Έργου που δεν μπορούν να επαληθευθούν διοικητικά.

Ενδεικτικά, στο ανωτέρω πλαίσιο ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής ελέγχει όλα τα στοιχεία και έντυπα που έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΤΑ, και βεβαιώνει εγγράφως την επίτευξη κάθε Οροσήμου/Στόχου, την ολοκλήρωση του Έργου και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εφαρμοστέου εθνικού και ενωσιακού δικαίου και, ιδίως, των κανόνων σχετικά με την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και της διπλής χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση του Έργου και τη διαχείριση των κονδυλίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο ΣΔΕ.

Μέσω του ελέγχου επιδιώκεται να διαπιστωθούν τα ακόλουθα:

 1. Η επίτευξη του Οροσήμου/Στόχου που συνδέεται με Αίτημα Πληρωμής, ως έχουν εγκριθεί στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου.
 2. Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο Φορέας Υλοποίησης όσον αφορά την οικονομική και φυσική πρόοδο του Έργου, προκειμένου να επαληθευτεί ο βαθμός υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενο.

iii. Η νομιμότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων ΣΔΙΤ ή όποιας άλλης νομικής δέσμευσης αφορά το έργο.

 1. Η νομιμότητα των διαδικασιών υλοποίησης και τροποποίησης των συμβάσεων/ νομικών δεσμεύσεων.
 2. Η νομιμότητα και κανονικότητα της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου/παραστατικού,.
 3. Ότι κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και είναι επιλέξιμη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ισχύει.

vii. Η τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, στην οποία θα είναι διακριτό το σύνολο των δαπανών και επιχορηγήσεων του έργου.

viii. Η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στη διαχείριση του έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

 1. Η βεβαίωση αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
 2. Η βεβαίωση ότι δεν διαπιστώθηκε υπόνοια απάτης ή σύγκρουσης συμφερόντων.
 3. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης της Δράσης /Έργου με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

xii. Η βεβαίωση της συμμόρφωσης της Δράσης /Έργου με τους κλιματικούς/ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται από τον Κανονισμό.

Σκοπιμότητα

Σκοπός του έργου συνίσταται στη βεβαίωση:

α) της ορθής εκτέλεσης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

β) της ικανοποιητικής επίτευξης των εγκεκριμένων Οροσήμων και Στόχων,

γ) της μη ανάσχεσης ήδη επιτευχθέντων Οροσήμων και Στόχων του ελεγχόμενου έργου,

δ) της πρόληψης της απάτης και της διαφθοράς, ε) της μη σύγκρουσης συμφερόντων,

στ) της μη διπλής χρηματοδότησης της ίδιας δαπάνης των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από άλλο Ταμείο ή πρόγραμμα της Ένωσης και

ζ) της συμμόρφωσης των Δράσεων και Έργων με την αρχή της Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και με τους κλιματικούς και ψηφιακούς στόχους, όπου απαιτείται, βάσει του Κανονισμού.

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Ο πάροχος που κάνει «άλμα» και αλλάζει τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας

Ποια είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες των Ελλήνων καταναλωτών, όσον αφορά τη χρήση του smartphone; Τι είναι αυτό για το οποίο διαρκώς αγωνιούν...

Intrakat: Σύμβαση €9,75 εκατ. με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης

Σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, η Intrakat υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους...

Mastercard Fintech Forum: Μεγάλος νικητής η καινοτομία – Coriunder και Moveo.ai είναι οι δύο fintech που ξεχώρισαν

Η Mastercard στέκεται αρωγός στην ανάδειξη των νεοφυών επιχειρήσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υλοποιώντας για ακόμα μία φορά την επιτυχημένη εκδήλωση για το οικοσύστημα του...

Η Salesforce λανσάρει τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς για το Slack

Η Salesforce ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Slack AI, μιας εύκολης και αξιόπιστης δημιουργικής ΤΝ (AI) που διατίθεται εγγενώς στο Slack, ως «απάντηση» στις ανάγκες...

Η Nova επιστρέφει στην πόλη, επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova, συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις...