13.3 C
Athens
Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 2022

Αλλάζουν όλα στις μεταφορές – Προωθούνται υδρογονοκίνηση και αυτόνομα οχήματα

 • Γράφει η Μαρία Μόσχου

Τα πάνω-κάτω θα φέρει στις μεταφορές της χώρας μας το φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών για το 2021, που ουσιαστικά ανατρέπει τα δεδομένα σε όσα ξέραμε μέχρι σήμερα και οδηγούμαστε στην μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας.

Η υδρογονοκίνηση στις μεταφορές, η μετατροπή συμβατικών οχημάτων ακόμα και σε ηλεκτρικά, η κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων και θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμογών κινητικότητας, όπως η καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), θα προχωρήσουν μέσα στο 2021 ανατρέποντας την σημερινή εικόνα  των οδικών μεταφορών.

Παράλληλα, αλλάζει η ύλη των εξετάσεων για τους υποψήφιους οδηγούς, ενώ οριστικοποιούνται οι αλλαγές σε ΚΟΚ και οδική ασφάλεια με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων στην χώρα μας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021 ανέρχεται σε 1,585 δισ. ευρώ.

Υδρογονοκίνηση

Στην έκδοση νέου κανονιστικού πλαισίου, ώστε να προωθηθεί η εισαγωγή της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές προχωρά το υπουργείο Υποδομών. Στο πλαίσιο της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πρόκειται να καταρτιστεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης του υδρογόνου ως καύσιμου κίνησης στις μεταφορές.

Επίσης, πρόκειται να θεσπιστεί πλαίσιο για τη μετατροπή του συστήματος καύσης των συμβατικών οχημάτων σε υδρογονοκίνητα, ενώ παράλληλα θα καταρτισθεί και το νομικό πλαίσιο για την προώθηση της μετατροπής των συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα.

Την ίδια στιγμή, προκειμένου να αποφεύγονται αλλοιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων το υπουργείο σκοπεύει να προχωρήσει στην ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών με κατάλληλο εξοπλισμό για τον εντοπισμό αλλοιώσεων των τεχνικών χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων.

Μάλιστα προχωρά στην σύνταξη των προδιαγραφών και προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων ελέγχου και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Επίκειται νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της χρήσης του υδρογόνου ως καύσιμου κίνησης στις μεταφορές

Τρεις ακόμα αλλαγές στις μεταφορές

Παράλληλα θα προχωρήσει και σε νέες αλλαγές:

 • Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), του συνεπιβατισμού οχημάτων (car pooling) & της μεταφοράς με οχήματα κατά παραγγελία (car on demand)
 • Aναμόρφωση θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων που εκμισθώνουν οδηγό. Επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να δημιουργηθεί μία νέα και σύγχρονη υπηρεσία μεταφοράς προσώπων, στα πρότυπα αυτών που λειτουργούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η αποφυγή σύγχυσης και συγκρούσεων μεταξύ των συναφών επαγγελματικών κλάδων
 • Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή της αυτόνομης οδήγησης. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία προς την πλήρως αυτόνομη οδήγηση, πρόκειται να καταρτιστεί νομοθετικό πλαίσιο για την υποδοχή της κυκλοφορίας των αυτόνομων οχημάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των πολιτών, την εξασφάλιση των υποδομών και την κυκλοφορία συμβατικών οχημάτων.

Οδική ασφάλεια

Σε 8 παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας προχωρά το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών.

Στόχος η μείωση των οδικών ατυχημάτων.  Το «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας», είναι αποτελούμενο από διαδοχικές, θεσμικού τύπου, παρεμβάσεις, σε ό,τι αφορά:

 • Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
 • Την επαναξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού για την εξέταση υποψηφίων οδηγών και την αναθεώρηση της διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εξέτασής τους
 • Την τροποποίηση του π.δ.208/2002 (Α΄194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 • Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και κυρώσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών/Κέντρων ΠΕΙ
 • Τη θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας
 • Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2019/1936/ΕΕ για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
 • Καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν την κατάστρωση θεσμικού πλαισίου για το στρατηγικό σχεδιασμό της Οδικής Ασφάλειας και δεσμευτική υιοθέτησή του από τους εμπλεκόμενους φορείς, με παράλληλο προσδιορισμό των υποχρεώσεων των επιτελικών φορέων για την υλοποίηση των δράσεων οδικής ασφάλειας καθώς και τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση εφαρμογής του καθώς και:

 • Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων που αφορούν τη μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης και λειτουργίας των Σχολών/Κέντρων Πιστοποιητικών
 • Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης και καθορισμός των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων
 • Ανασκόπηση της κατηγοριοποίησης των σχετικών παραβάσεων και εκσυγχρονισμός της- Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου
 • Επαναξιολόγηση των διατάξεων του ΚΟΚ και επικαιροποίησή του, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
 • Την επαναξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού για την εξέταση υποψηφίων οδηγών και την αναθεώρηση της διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εξέτασής τους
 • Επαναξιολόγηση του υφιστάμενου πλαισίου και αναθεώρησή του, με γνώμονα τη βελτίωση της οδηγικής επάρκειας και συμπεριφοράς των οδηγών
 • Τροποποίηση του π.δ.208/2002 (Α΄194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 • Σύναψη σύμβασης για την κατάστρωση ψηφιακής διαδικασίας για το εν λόγω έργο και υλοποίησή της Ανάπτυξη ΗΣΠΑΥ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίου)

Κοινοποιηση αρθρου

Τελευταια Νεα

Θέσεις στάθμευσης μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων: Όροι και προϋποθέσεις για τη δημιουργία τους

Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, αλλά και ποδηλάτων, ως ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ή ως συμπληρωματικές εντός άλλων εγκαταστάσεων, καθορίζονται...

Ψηφιακά η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Μέσω του gov.gr εκδίδεται πλέον η άδεια πολιτικού γάμου από τους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής...

Ο Όμιλος SOFTONE υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Θέτοντας σταθερά τις βάσεις για τη διαμόρφωση και διαρκή τήρηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που εκτιμά και διαχειρίζεται την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού του, ο...

Και μέσω Προξενικών Αρχών η εγγραφή των Ελλήνων του εξωτερικού στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Ελληνες του Τη δυνατότητα να δηλώνουν μέσω των έμμισθων Προξενικών Αρχών τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν εφεξής...

Ίδρυμα Vodafone: To πρόγραμμα Generation Next δίπλα στους εκπαιδευτικούς της Νάξου  

Digital Storytelling και App Invertor οι θεματικές των  εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς  Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του προγράμματος Generation Next, συμμετέχει στην πρωτοβουλία της...